Çiftlik hayvanları aşılandığında, ilk defa aşı olanlara 3-4 hafta sonra tekrar aşı yapılır. Buna hatırlatma dozu, rapel veya tekrar adını veriyoruz.

Bir aşı mutlaka prospektüsüne uygun olarak yapılmalıdır. Eğer aşının prospektüsünde 3-4 hafta sonra tekrar edilmesi gerektiği yazıyorsa, ihmal …

Değerli dostlarım,

Kendi hayvanlarınıza enjeksiyon yapıyor, ama bazen de ufak-tefek sorunlar yaşıyorsunuz.

Sorun yaşamamanız için aşağıdaki tavsiyeleri listeledim. Tavsiyelerime uymanız yararınıza olacaktır.

 1. Enjeksiyon yapmak küçük bir cerrahi müdahaledir. Kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
 2. Enjeksiyon yeri alkol veya antiseptik ile temizlenmelidir. Derideki

İneklerde ishal bir belirtidir. Bu belirti bağırsak yangısı yani enteritis olaylarında ortaya çıkar. Ayrıca diğer belirtilerle birlikte görülür.

İneklerdeki ishalin bir tek sebebi yoktur.

İnekler bakteriyel ve viral enfeksiyonlardan, parazitlerden veya işkembe asidozundan dolayı ishal belirtisiyle karşımıza çıkarlar.

Olabilecek hastalıkları …

 

Değerli dostlarım,

Diyelim ki 2 süt sığırcılığı işletmesi var. Sütü aynı fiyata satıyorlar ve süt verim ortalamaları da aynı.

Bu iki çiftliğin karlılığı aynı mı olur?

ABD’de yapılan hesaplamalarda doğum sonrası çokça görülen hastalıklar ele alınmış ve vaka başına

 

Buzağılarımızın sağlıklı olmaları ve yaşama iyi bir başlangıç yapabilmeleri için “sağlıklı alışkanlıklar” elde etmeliyiz.

Eğer yeni doğmuş olan buzağılarımıza aşağıdaki 5 konuda dikkatli, hiçbirini ihmal etmeden, özenli davranırsak ileride sağlıklı ve verimli hayvanlarımız olur.

Önce listemizi gözden …

 

Çiftlik hayvanlarında hırıltılı solunum bazı hastalıkların belirtisidir. Çoğunlukla başka belirtilerle birlikte görülür. Ağzını açarak soluma, sık soluma, “karnını dövme” tabir edilen soluma güçlüğü diğer belirtiler arasında sayılabilir.

Hırıltılı solunum görüldüğünde akla gelebilecek olan hastalıklar şunlardır; Aktinobasilloz, aktinomikoz …

 

Raşitizma çiftlik hayvanlarının yavrularında, yani kuzu, oğlak ve buzağılarda “kemik yumuşaması” olarak adlandırabileceğimiz bir hastalıktır. Karşımıza “kemik eğriliği” olarak çıkan bu hastalıkta aksak yürüyüş, kemiklerin yay gibi eğrilmesi ve gelişme bozukluğu belirgindir.

Ayrıca eklemlerin birleştiği …

 

Tetanoz kuzu, oğlak, koyun, keçi ve buzağılarda görülen bir enfeksiyondur. Etkeni Klostridyum tetani adı verilen mikroptur. Bu mikrobun toksini (yani zehiri) kana karıştığında hayvanlarda sinirsel belirtiler gözlenir. Kasılma belirgin şekilde ortaya çıkar. Hayvan kaskatı kesilir. Yürüme bozukluğu, …

İneklerin verimi genetiklerinin çevre faktörleri ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Ancak bazı eksiklikler, hatalar verimin ortaya çıkmasını engeller.

Verimi kısıtlayan faktörleri gözden geçirelim; pis, ıslak, rahatsız ortamlar, boş yemlik, sıcak stresi, buzağılarda sütten kesme stresi, kalabalık ve sıkışık barınaklar, doğumdan …

 

Koyunlarda ve bazen de keçilerde “sümüklü burun” ya da ”sümüklü koyun” hastalığına yol açan burun kurdu aslında östrus ovis adı verilen bir sinek larvasıdır.

Sinek larvası yani östrus ovis sarımsı, gri-kahverengi kurtçuklardır. Burundaki hava geçiş …

 

Mikoplazma bovis (ya da yeni adıyla Mycoplasmopsis bovis) sığırlarda büyük sorunlara sebep olan bir mikroorganizmadır.

Çokça kullanılan antibiyotikler bu mikrobu etkilemez. Sadece birkaç antibiyotik mikoplazma bovis üzerinde etkili olabilir. Mikrobun antibiyotiklere karşı kendini koruyabilme yeteneği olduğundan sığırlarda …

 

Değerli dostlarım,

Size dışkı deliği olmadan doğan buzağılardan söz etmek istiyorum.

Bizim “atresia ani” dediğimiz bu durum yeni doğan buzağılarda dışkılamanın olmaması, karın bölgesinde gerginlik, karın ağrısı, ıkınma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Dışkı deliği olmadığından dolayı bu …

İneklerde, bazen de ilk doğumunu yapmış düvelerde sütlerin kanlı olduğu görülür. Kanlı sütün sebebi memedeki kılcal damarların çatlamasıdır.

Meme kılcal damarlarının çatlamasına memelerin aniden sütle dolarak gerilmesi, sağım makinesinin vakum ayarının yanlış olması, memeye isabet eden travmalar, ineklerin memelerinin sarkık …

 

Koyun ve kuzuların iç organlarında, özellikle karaciğerlerinde yerleşen şerit larvaları Sistiserkus tenuicollis mezbahada ciğerlerin atılmasına ya da hayvanların ölümüne yol açan bir parazittir.

Parazitin asıl konakçısı köpektir. Köpeklerdeki Taenia hydatigena adı verilen şerit köpeğin dışkısındaki yumurtaların otlara veya sulara …

Değerli dostlarım,

Bizler eti, sütü, tereyağını ve bunlardan elde edilen tüm ürünleri işkembeli hayvanlardan elde ediyoruz. İşkembede sindirim faydalı bakteriler sayesinde oluyor.

Faydalı bakterilerin dengeli bir şekilde, bol miktarda olmaları sindirim, iştah, sağlık ve verim için şarttır.

İşkembedeki yararlı bakteriler …

Mastitis meme dokusunun iltihabıdır. Ancak bazı koşullarda yangı (iltihap) meme dokusunu aşarak tüm vücudu etkileyebilir. İneğin direnci düşük, mikrobun hastalık yapma gücünün ise yüksek olduğu durumlar öldürücü mastitise yatkınlık oluşturur. Özellikle şiddetli Escherichia coli enfeksiyonları sonucu mikrobun toksinlerinin …

B1 vitamini, diğer adıyla Tiyamin çiftlik hayvanlarının işkembelerinde normal olarak üretilir.

Ancak bazı sebeplerden dolayı B1 vitamini eksikliği oluştuğunda hayvanlarda sinirsel belirtiler görülür.

Çiftlik hayvanlarında başı bir yere dayama, bayılma, kasılma, nöbetler, başın arkaya doğru şiddetli bir şekilde kasılması yani …

 

İşkembedeki yararlı bakterilerin marifeti sayesinde geviş getiren hayvanlarda yemlere üre katarak protein hammaddeleri ile ilgili maliyeti düşürmek mümkündür.

At, köpek gibi tek mideli hayvanlar ve insanlar için üre zehirlidir. Fakat işkembeli hayvanlar üreyi yani protein olmayan azotlu maddeleri proteine …

Değerli dostlarım ,

İneklerin , danaların çene altındaki şişlikleri bizim “Aktinomikoz” adını verdiğimiz bir hastalık olabilir.

Yetiştiriciler arasında “domuzbaşı” olarak da bilinen aktinomikoz mikropların çene kemiğine girmesiyle meydana gelir. Çenede sert bir şişlik oluşur. Bölgedeki lenf yumruları da şişer. Şişliğin …

 

Değerli dostlarım,

Sizlere daha önce hazırladığım 2 spot ile bazı bilgiler vermiştim.

Düvelerin ilk tohumlama yaşı ve uzun ömürlülük başlıklı spotlarımı izlemenizi öneririm.

Düveler büyük masraflarla elde ettiğimiz, işletmemizin devamlılığını sağlayan hayvanlardır. Mümkün olan en kısa sürede tohumlayıp, bir …

Besi danalarında, üstelik grubun en iyileri arasında, ani ölümler söz konusu olabilir. Hiçbir belirti görülmeden besi danalarının ani ölümüne yol açan en önemli sorun Klostridyum perfringens Tip D enfeksiyonudur.

Koyun yetiştiricilerinin “çelerme” adını taktıkları bu hastalık danalarda da …

Genetik yetenekler ile bizim hayvanlara sağladığımız olanaklar buluşursa VERİMLİLİK ortaya çıkar.

Bizim hayvanlara sağladığımız olanaklar deyince; aklımıza en başta kaliteli ve yeterli yem, özellikle kaliteli kaba yem, konforlu, stres oluşturmayan ortamlar, vitamin, mineral ve izmineral destekleri gelmektedir.

İşletmelerin sürdürebilirliği verimlilik …

 

Değerli Dostlarım,

Başlıca 3 sebepten ineklerimizi sürüden çıkarmak zorunda kalırız.

Kısırlık, meme körelmesi, topallık.

ABD’de yapılan bir çalışmada ineklerin %21.2’sinin döl verimi sorunlarından, %16.5’unun meme sorunlarından, %7.2’sinin de topallıktan dolayı mecburen sürüden çıkarıldıkları, yani kesime gönderildikleri belirlenmiş.

Bu gibi …

 

İneklerin uzun süre sürüde kalmasına “Uzun Ömürlülük” diyoruz.

Bir süt sığırcılığı işletmesinde İneklerin uzun süre sürüde kalması “kârlılık” demektir.

Sürüde düve elde etmek önemli bir masraftır. Bir dişi dananın elde edilmesi, büyütülmesi düve haline getirilmesi için yapılan …

Değerli dostlarım,

Geviş getiren hayvanlar ot yemek ve otları sindirmek için yaratılmışlardır. Geviş getiren hayvanların ani ve aşırı miktarda taneli yem veya unlarını yemeleri sonucu ortaya çıkan işkembe bozukluğuna “rumen asidozu” adını veriyoruz.

İlk fark edeceğimiz belirtiler şunlardır;…

Bruselloz çiftlik hayvanları ile uğraşan işletmelerin başına gelebilecek olan en kötü dertlerden biridir.

Brusellozun bir “yavru atma” hastalığı olduğunu üretici dostlarımız bilirler. Fakat sorunlar sadece yavru atma ile sınırlı değildir.

Brusellozun hüküm sürdüğü çiftliklerde cılız yavru ya da …

 

Hayvanların hastalıklı bitki yemesi sonucunda ortaya çıkan bozukluklara verilen isimdir.

Hastalık “çavdar mahmuzu zehirlenmesi” olarak bilinir.

Sebebi bitkilerdeki bir mantar hastalığıdır (Claviceps purpurea).

Hastalığın adının “çavdar mahmuzu” olduğuna bakmayın. İlk teşhis çavdarda konulduğu …

Değerli Dostlarım

Tüberküloz yani verem çiftliklerimizde büyük sorun yaratan bir hastalıktır. Başına gelmeyen bilmez ama verem başa geldikten sonra çiftlikleri büyük bir çözümsüzlükle karşı karşıya bırakır.

Etkeni “Mycobacterium bovis” adı verilen bir mikroptur. Hastalık çoğunlukla sığırlarda görülür. Ancak, …

Bu hastalığın etkeni Klamidyofila abortus adı verilen bir bakteridir.

Ülkemizde küçükbaş geviş getiren hayvanlarda görülen birçok yavru atma sebebinden biri de budur. Koyunlarda gebeliğin son 2-3 haftası civarında, yavru zarlarının yangısı sebebiyle kuzu atma meydana gelir veya yavru ölü doğar. …

Değerli dostlarım,

1.Dengeli rasyon uygulayın.

Asidozu önleyin.

2.İneklere doğuma yakın günlerde ve lohusalığın ilk günlerinde profesyonel yardım sağlayın. Bu dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yem katkıları kullanın.

3.Sıcaklık stresini önleyin. Serinletme yapın ve yemlere mutlaka sodyum bikarbonat yani …

 

Değerli dostlarım,

Buzağı ishalleri bizleri kayıplara uğratıyor, ya buzağıyı kaybediyoruz ya da o buzağı ishal geçirdiği için “kavruk” kalıyor.

Burada söyleyeceklerim oğlak ve kuzular için de geçerli.

Öncelikle ishal yapan etkenleri sıralayalım.

Escherichia coli

Salmonella

Kripto

Eimeria …

 

Değerli dostlarım,

Yeni doğmuş kuzu ve oğlaklarda sadece tek bir mide vardır. Şirden veya abomasum adını verdiğimiz midenin şişmesi, kanaması ve ülseri ile birçok yavruyu kaybediyoruz.

Bu kayıpları önlemek için stres oluşturacak koşullardan, kalabalık, sıkışık, nemli ağıllardan kaçınmalıyız.

Annelerden …

 

Değerli dostlarım,

Spotlarımda mikrominerallerin (izminerallerin) yararlarını anlatmayı sürdürüyorum.

Çinko, bakır, manganez, iyot gibi izminerallerin yararlarından söz etmiştim.

Şimdi de selenyum, kobalt ve demir’den söz edeceğim.

Selenyum özellikle eksikliğinde ortaya çıkan “beyaz kas hastalığı” dolayısıyla hayvan …

 

Değerli dostlarım,

Size daha önceki spotlarımda izminerallerden söz etmiş ve bakır, çinko gibi izmineraller hakkında bilgi vermiştim. Bu spotumda ise manganez ve iyottan söz edeceğim.

Manganez; gebelik için çok önemli bir izmineraldir. Sarı cisim adı verilen Corpus Luteumun yapısında …

 

Değerli dostlarım,

Size önceki spotlarımdan birinde izminerallerin yararlarından, genel olarak, söz etmiştim.

Şimdi izmineralleri tek tek ele alıp yararlı olacakları konuları açıklamaya çalışacağım.

Çinko; protein ve hormonların yapımında rol alır. Tırnak, deri, rahim ve meme sağlığı için gerekli mikromineraldir. …

 

Buzağı ishallerinin doğum yapan inekle yakın ilgisi vardır.

Anne adayı ineklerin özellikle kuru dönemde kalabalık, sıkışık, amonyak dolu, konforsuz, pis ve ıslak barınaklarda tutulmuş olmaları yavruların ishale yatkın olmaları sonucunu doğurur.

Anne adayı ineğin kuru dönemde doğru beslenmiş olması, …

 

Geviş getiren hayvanların yavrularına verdikleri ilk süt Kolostrumdur.

Ağız sütü yani Kolostrum anneden yavruya koruyucu maddelerin geçmesini sağlar.

Ağız sütü ayrıca çok zengin içeriği olan bir süttür. Ağız sütü vitamin, mineral, izmineral, büyüme hormonu, vücut direncini arttıran, bakterilerin bağırsak …

İZMİNERALLER 1

Değerli dostlarım,

İzmineraller canlılara küçük miktarlarda verildiğinde büyük yararlar sağlayan minerallerdir.

İzmineraller yapılan masrafı en iyi şekilde geri döndüren besin maddeleridir. İzminerallerin yemlere katılması veya serbest ulaşımlı olarak barınakların belli yerlerine hayvanların kendi istekleriyle yalayabilecekleri şekilde konulması döl …

 

Kapalı hayvan barınaklarında biriken amonyak ile diğer zararlı gazlar gözlerde ve solunum yolunda tahrişe sebep olur, zatürreye zemin hazırlarlar.

Buzağılar ise amonyaktan dolayı ortaya çıkan sorunlara karşı çok daha dayanıksız olurlar ve derhal zatürreye yakalanırlar.

Amonyak aynı zamanda yemden …

 

E.coli (K99) 0-5 günler arası                                             Sarı-beyaz ishal, çok sulu

olmayan ama kendiliğinden

sızan, cıvık, kuyruk ve

kalçalara bulaşan dışkı.

 

Salmonella 2. ve 6. hafta arası                                        Açık sarıdan beyaza kayan

çoğunlukla 2. ve 3. hafta arasında             renkte, adeta fışkırırcasına…

İneklerin vücut skoru çiftliğin genel durumu hakkında bilgi vereceği gibi, koruyucu hekimlik yönünden de büyük önem taşır.

Vücut skorunu gözlemek şarttır. Vücut skorlamasında iki önemli nokta vardır. Çok zayıf ve çok şişman inek.

Süt sığırcılığını zarara uğratan bu iki skoru …

 

Bu soru bana sıklıkla sorulur.

Düveler ilk doğumlarını yapana kadar işletmeye sürekli olarak masraf çıkarırlar. O yüzden uygun olan en erken zamanda tohumlanmaları gerekir.

Uygun olan en erken zaman, düvenin 14 aylık olduğu veya 375 kg canlı ağırlığa ya

 

Değerli Dostlarım,

Benim meşhur kovamı sanırım artık biliyorsunuz. 3 önemli kayıp yüzünden bu kovayı dolduramıyoruz. Buzağı kaybı, döl kaybı, süt kaybı.

Süt kayıplarının başlıca sebeplerini gözden geçirelim.

 1. İlk akla gelen mastitis yani meme yangıları. Memedeki görünen ve görünmeyen (

Bugün sizlere şeker pancarı posasının çiftlik hayvanlarında kullanımından söz etmek istiyorum.

Şeker pancarı posası tek yönlü bir besin maddesidir. Sadece karbonhidrat içerir. Protein, kalsiyum, fosfor, A vitamini ve izmineraller yönünden fakir bir gıdadır. O yüzden dengelenmeden ve desteklenmeden hayvanlara verilmesi …

İneklerde kızgınlığın kaçırılması döl verimi sorunlarını oluşturan sebeplerin başında gelmektedir.

Hiç kimse “kızgınlığı kaçırdığını” düşünmez. Ama kızgınlığın kaçırılması yaygın bir sorundur.

Kızgınlık belirtileri çoktur ve çeşitlidir. Ancak, en önemli belirti “durma”dır. Yani başka ineklerin üzerine atlamasına …

İneklerde aşırı salya akması bir belirtidir. Birçok hastalığın belirtileri arasında yer alabilir.

İneklerde aşırı salya görülürse diğer belirtiler yönünden durum gözden geçirilmelidir.

Aşırı salya akmasına eşlik edebilecek olan diğer belirtileri sayarsak; burun akıntısı, çiğneme güçlüğü, dilin ağız dışına sarkması, yanakta …

Memeyi kurutan mikrop, aynı zamanda gizli mastitis sebebi olarak bilinen Stafilokokkus aureus’tur.

Bu mikrop meme başı derisine yerleşir ve sağım esnasında memenin içine girer. Gizli mastitise yol açar.

Gizli mastitis, durumun şiddetine göre, hergün %5 ile – %30 civarında süt …

Veteriner hekimlikte Paramphistomum olarak bilinen işkembe kelebekleri çoğunlukla gizli kalan bir parazittir. Klinik olarak adeta fışkırırcasına çıkan, şiddetli, aşırı sulu, kötü kokulu ishal, bazen de kanlı dışkı ile kendini gösterir. Fakat bu belirtiler görüldüğünde genellikle başka sebepler akla gelir ve …

(Alman Pedigri Sistemine Göre)

 

Almanya, Avusturya, Çekya ve Slovakya’da uygulanan sistem.

 

GZW                   Toplam Kıymet İndeksi                        100 ve üzeri değerler iyidir.

 

MW                   Süt Puanı                                                100 ve üzeri değerler iyidir.

(Süt Performans Değeri)

 

FW                    Et Puanı                                                    100 ve üzeri …

Buzağıların ıkınması hayvanı ve sahiplerini üzen bir belirtidir.

Yeni doğmuş buzağılarda böyle bir durumla karşılaşılırsa derhal arkasına bakmak ve dışkı deliği olup olmadığını anlamak gerekir.

Ikınma belirtisi ile ortaya çıkabilecek olan diğer hastalıkları listelersek;

Kripto, koksidiyoz, nekrotik bağırsak hastalığı, salmonelloz …

 

Çiftlik hayvanlarında inleme şiddetli ve tedavisi zor olan hastalıkların belirtisidir.

İnleme ile kendini gösteren hastalıkları listelersek;

Şiddetli solunum yolu enfeksiyonu, çivi, tel, iğne, kadın tokası gibi batıcı yabancı cisimlerin sebep olduğu hastalık, göğüs zarı iltihabı, mide yani abomasum ülseri, …

Küçükbaş hayvanlarda hiçbir belirti göstermeden, müdahale şansı vermeden ani ölümlere yol açan hastalıkları listeleyelim; Bradzot, enterotoksemi (çelerme), kara hastalık, botulismus, şarbon, yavrularda şap hastalığı, ani gelişen keçi ciğer ağrısı, şiddetli koyun-keçi vebası vakaları, yeni doğan kuzu ve oğlaklarda …

Yeni doğmuş buzağılar bazen bükücü tendonun kısa kalması sonucunda ayakları üzerine basamazlar. Bu bir doğmasal anormalliktir. Buzağılar sadece tırnak ucuna basabilirler.

Sebebinin kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, iri bir yavruya rahimin dar gelmesi, mineral ve vitamin eksiklikleri, ineğin gebeyken ateşli bir …

İneklerde dil yuvarlama, dil döndürme , dil oynatma diye adlandırılan anormal davranışın sebepleri üzerinde duralım ve çözüm yollarını araştıralım.

Bilim insanları başlıca sebeplerin stres, can sıkıntısı, bıkkınlık ve konfor eksikliği olduğunu ifade ediyorlar.

Mineral eksikliği ile ilgili bir bağlantı ispatlanamamış.…

Canlılar için normal vücut sıcaklığının sürdürülmesi çok önemlidir. Bu sebeple buzağıların ateşinin ölçülmesi, düşük ateş ölçüldüğünde ise zaman kaybına yol açmayacak şekilde derhal önlemler alınması şarttır.

Buzağıların normal vücut sıcaklığı 38.3–38.8°C arasındadır.

38.3’den düşük ölçülen ateş buzağının kendini savunamayacak halde …

İneklerde yumurtalık kistleri çiftliklerin başlıca sorunları arasındadır.

Yumurtalık kisti veya kist demek tek başına bir şey ifade etmez. Çünkü kistler iki çeşittir. Bu kistlerin tedavileri de farklıdır. Doğru olarak anlaşılmadığında zaman ve para kaybederiz. Sonuç döl kaybıdır.

Yapılması gereken ineğin …

İneklerde ön midelerin ardından gelen “gerçek mide”ye abomasum adı verilir.

Abomasum doğumu takiben çoğunlukla sola, bazen de sağa doğru kayarak yer değiştirir. Bu olaya “abomasum deplasmanı” diyoruz.

Abomasum deplasmanının tedavisi genellikle cerrahi müdahaledir.

Önlemek için ise, …

Koyunlarda “yün yolma, tüy çekme, yün yeme” diye bilinen sorun bazen yaygın bir hal alabiliyor. Bu durum, çoğunlukla, dişilerde ve kapalı barınaklarda gözleniyor.

Genel olarak koyunların sırt bölgesinde tüysüzlük ile göze çarpan tüy çekme başka belirtilerle de birlikte …

İneklerin doğumdan hemen önce ve sonra iştahsız olmaları arkasından gelecek olan büyük sorunların habercisidir. En büyük sorun ineğin tekrar gebe kalmamasıdır. Doğum sonrası iştahsızlığın yol açabileceği diğer hastalıklar ise; rahim yangısı (metritis), Abomasum Deplasmanı (midenin yer değiştirmesi

 

Bir süt sığırcılığı işletmesinde aşağıdaki hastalık ve problemler sıklıkla görülüyorsa mutlaka besleme hataları söz konusudur.

Süt veriminde azalma, sütte yağ ve protein düşüklüğü, ketosis, topallık, rahim yangısı (metritis), abomasum deplasmanı (midenin yer değiştirmesi), doğum sonrası …

Aminoasitler proteinlerin temel taşlarıdır. Çok sayıda aminoasit olmasına rağmen bunların 10 tanesi kesinlikle vücutta sentezlenmezler ve dışarıdan alınmaları gerekir. Vücutta sentezlenen aminoasitlerin de besleme eksiklikleri, hastalıklar gibi sorunlardan dolayı dışarıdan alınmaları gerekebilir.

Aminoasitler sağlık ve üreme yönünden büyük yararlar sağlarlar. …

İneklerde ince bağırsakların kalın bağırsaklara bağlandığı yerde bir “körbağırsak” vardır. Bizim “sekum” dediğimiz bu bağırsak kısmı bazı sebeplerden dolayı burkulur, bükülür. İneklerde “bağırsak düğümlenmesi” adı verilen bu durum çoğunlukla körbağırsağın yani sekumun bükülmesi ve …

Buzağılarda kanlı dışkıya yol açan hastalıklar listesi şöyledir;

E.coli enfeksiyonları

Rotavirus

Salmonellosis

Nekrotik Enteritis

BVD Tip2

Koksidiyoz

E.coli enfeksiyonlarının enterohemorajik olan tipi kanlı ishale yol açar.

Nekrotik enteritis klostridium perfringens ile E.coli’nin birlikte oluşturdukları bir hastalıktır.

Buzağılarda kanlı dışkı görüldüğünde …

Kuru dönemde ineklere yapılan aşılar ile doğacak olan buzağıları koruyabiliriz. Buzağıların başlıca ölüm sebepleri ishal ve öksürüktür. İshale ayrıca eklem ve göbek yangıları da eşlik eder.

İshalden, septisemiden, eklem yangılarından uzak durmanın yolu doğuma 40 ve 20 gün kala 2 …

Çiftlik hayvanlarında kan işeme birçok hastalığın belirtisi olabilir. Kan işeme bir hastalık değil, sadece bir belirtidir.

Kış aylarında kan işeme leptospiroz hastalığını, yaz aylarında görülen kan işeme ise Babesiyöz yani piroplazmoz hastalığını akla getirir. İdrarın “çay rengi” olması …

Tayleriyoz (zehirli sıtma) kenelerle bulaşan bir kan parazitinin oluşturduğu, şiddetli kansızlığa yol açan bir hastalıktır. Etkeni “Theileria annulata” adı verilen bir protozoon tipi parazittir.

Hastalık yüksek ateşle başlar. Burun akıntısı, göz yaşı akıntısı, kansızlık ve ishal …

Buzağıların öksürmesi bizim “enzootik pneumoni” dediğimiz solunum yolu enfeksiyonunun bir belirtisidir. Buzağılarda sık soluma, burun akıntısı, iştahsızlık gibi belirtilerle birlikte görülür.

Yetiştiriciler arasında “karnını dövüyor” diye tanımlanan bir soluma şekli ile ortaya çıkar. Hastalık stres ile başlar. Daha sonra virüsler …

Kırkbayır yani Omasum geviş getirenlerin ön midelerindeki kat kat, yaprak yaprak olan bölümdür. Bu bölüm yabancı cisimler ile tıkanabilir.

Naylon poşet, ip, urgan, hortum, sentetik bezler, geçiş yolları veya kırkbayır, kum, toprak, çakıl ile tıkandığında geviş getirme durur. Gözler kızarır. …

Çiçek hastalığının etkeni virüstür. Çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Kuzu ve oğlaklarda ölüm oranı yüksek olabilir.

Hastalık ani ateş yükselmesi, iştahsızlık ve durgunluk ile başlar. Göz ve burun akıntısı ilk görülen belirtilerdir. Daha sonra göz kapaklarında, kulaklarda, ağızda, burun …

Oğlak ve kuzularda ağız, dudak, diş eti ve burun delikleri çevresiyle burun üzerinde yaralarla kendini gösteren, virüs etkenli bir hastalıktır.

Yavrularda ağız yarası sebebiyle emme güçlüğü ortaya çıkar. Yavrular açlıktan ölebilir. Kuzular, oğlaklar ağız kenarından şırınga ile süt, mama gibi …

Fransa kökenli bir ırktır. Boynuzlu ve boynuzsuz soyları vardır. Beside kârlılığı yüksek bir ırk olarak bilinir. Adını Fransa’nın Charolles bölgesinden almıştır. Vücudu, mermesi (burun ucu), tırnakları ve boynuzları beyazdır.

Büyük cüsseli, gelişmiş kas yapısı olan, sakin mizaçlı, hatta tembel denebilecek …

Değerli dostlarım,

Kuzular ve oğlaklar doğmaya başladılar. Bir süre sonra doğumlar daha da hızlanacak. Lütfen, artık kuzu ve oğlak kaybetmeyelim.

Doğan yavruların göbek kordonlarını iyotlu bir solüsyon ile dezenfekte edelim ve 2 saat sonra aynı işi tekrar yapalım. Doğumu takiben …

İngiltere Kökenli Bir Irktır. Kahverengi – Kırmızı Vücudu, Beyaz Başıyla Dikkat Çeker. Gerdan Bölgesi de Çoğunlukla Beyazdır. Uzun Ömürlü, Her Koşula Dayanıklı, Kolay İdare Edilebilen (Doc = Docility) Bir Irk Olup, Boynuzlu ve Boynuzsuz Soyları Vardır.

Çabuk besi tutan, yemden …

Sığırların kış ishalinde etken Koronavirus’tur.

İştahsızlık, kanlı ve sulu dışkı, süt verenlerde sütün aniden azalması, zayıflama gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bazen solunum yolu problemleriyle kombine olur. Gözyaşı ve burun akıntısı, öksürük de görülebilir. Ölüm oranı düşük fakat bulaşma oranı yüksektir.…

Annelik Özellikleri, Doğum Kolaylığı Ve Etindeki Mermerleşme Özelliği İle Ünlü, Orijinal Siyah Ve Boynuzsuz Bir Irktır. Dünyadaki En Büyük Etçi Irk Populasyonunu Oluşturur.

ABD’de Kaliteli Et denilince akla gelen sığır ırkıdır.

Kırmızı Anguslar da mevcut olup, 1954 yılından beri ayrı …

Limousin Fransa kökenli bir ırk olup, et endüstrisinin çok sevdiği ırklardan biri olarak ün salmıştır.

Vücut yapısının uzunluğu ile dikkat çeker. Adaptasyon yeteneği çok güçlüdür. Uysal yapılı, kas yapısı kuvvetli, ince kemikli olan Limousin ırkının Angus ırkı ile melezleri çok …

Belçika Mavisi hızlı büyüme ve yemi kasa çevirme oranının yüksek oluşuyla ünlü bir ırktır. Kalçalarda çift gluteus kası bulunması bu ırkın tipik özelliğidir.

Belçika Mavisi İngiliz etçi ırklarından Belçika’da yapılan melezlemeler sonucunda elde edilmiştir.

Safkan Belçika Mavisi inekler kalçalarındaki çift …

İçindekiler;

İyot, Çinko, D-Biotin – Kalsiyum – Magnezyum

Eddi Fen’in yarar sağlayacağı sorunlar;

 • Kellik (Trikofitosis)
 • Ayak çürüğü
 • Döl tutmama sorunları
 • Gizli kızgınlık veya kızgınlık göstermeme sorunları
 • Domuz başı – Odun dil – Yumru çene adı verilen sorunlar
 • Balgam Söktürücü ve

Kızgınlık göstermesini beklediğimiz, kızgınlık gösterince tohumlayacağımız bir düvenin kızgınlık göstermemesi büyük bir hayal kırıklığıdır. Bunun 3 sebebi vardır.

1. Doğmasal sebepler,

2. Mevsimsel sebepler,

3. Besleme ile ilgili sebepler.

Doğmasal sebeplerin başında düvenin ‘’ikiz eşi’’ olması gelir. İkiz eşi olan …

Eddi Repro doğumdan sonra döl tutmayı sağlayan bir destek ürünüdür. Formülünde izminerallerin yanı sıra Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum gibi makromineraller, döl tutma konusunda önemli bir rolü olan betakaroten, A, D, E vitaminleri de bulunur. Eddi Repro doğumdan sonra ineklere 40 gün …

Bu ürünün içerisinde A, D, E, K gibi yağda eriyen, C vitamini ve B vitaminleri gibi suda eriyen vitaminlerin yanı sıra, çok miktarda AMİNOASİT bulunmaktadır. 18 ayrı aminoasit içerisinden 9 adedi dışarıdan alınması şart olan ESANSİYEL (Eksojen) aminoasitlerdir.

Bu ürünü …

Fransa’nın Akitanya bölgesinden köken alan, ‘’Akitanya Sarısı’’ olarak adlandırabileceğimiz bir etçi sığır ırkıdır. Kemik oranı gayet düşüktür. ‘’Kasap ırkı’’ olarak bilinir. Özellikle karkasın ön bölümleri daha etli olduğundan diğer ırklardan farklı bir yeri vardır.

Kolay doğum, yağsız et, yüksek randıman, …

İtalya’da Piedmonte bölgesinin Alp dağları kısmından köken alan, özel genetik yapısı sebebiyle ‘’kolesterolsüz kırmızı et’’ üreten bir ırktır. Arka bacaklardaki gluteus kası çifttir. Buzağıları kolay doğar. Hızlı gelişir.

Bu ırk hızlı canlı ağırlık artışı, yüksek randıman, kemik oranının düşük olması, …

Chianina İtalya’nın Toskana bölgesinden köken almış bir etçi sığır ırkıdır. Beyaz vücutlu, iri yapılı, uzun bacaklı, kötü koşullara dayanıklı bir ırktır.

Somatik gigantizm geni yani Devlik Geni taşır. Etleri düşük kolestrol, yüksek protein içerir. İri yapısına rağmen, kolay yönetilebilen, uysal …

Kuzu, oğlak ve buzağılarda eklem yangıları iyi gelişememe, ölüm gibi sorunlara, dolayısıyla da önemli kayıplara yol açar.

Eklem yangılarının başlıca sebebi göbekten giren mikroplardır. E. coli ve diğer bazı mikroplar göbek kordonundan girerek, kan yoluyla eklemlere yerleşirler, ‘’arthritis’’ dediğimiz eklem …

Değerli dostlarım,

Aşağıda sayacağım başarı koşulları çiftlik sahiplerinin kendi ellerinde olan konulardır.

1. Sürü yönetimi uygulamalarını eksiksiz yapan işletmeler, yani; kuru, temiz, iyi kayıt, iyi gözlem ilkelerini yerine getirenler.

2. Koruyucu hekimlik uygulamalarını doğru yapan işletmeler, yani; yemleme, aşılama, boğa …

Klinik yani görünen mastitisi anlamak kolaydır. Memede sıcaklık, şişlik, kızarıklık ve ağrı ortaya çıkar. Süt bozuktur. Sütü pıhtılı, sarı su halinde veya kanlı olarak görürüz. Gizli mastitiste bu belirtilerin hiçbiri yoktur. Adı üstünde ‘’gizli gizli’’ memeyi kurutur.

CMT (Kaliforniya Mastitis …

‘’Her şeyi yapıyorum, yine de buzağı ishallerinde başarılı olamıyorum’’.

Bu bana çokça sorulan bir konudur. İshali sadece antibiyotik ile tedavi edebileceğini sanmak büyük hatadır. Zaten ‘’her şeyi yapıyorum’’ diyenler çeşit çeşit antibiyotik kullanmış ve sonuç alamamış olanlardır.

Halbuki …

Bana sorulan sorulardan biri de budur.

Evet, çiftlik hayvanlarında Aspirin kullanılabilir. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak aspirin ABD’de çok kullanılan bir ilaç olup, veteriner hekimlikte kullanılmak amacıyla toz veya büyük ‘’bolus’’ şeklindeki tabletler halinde satılmaktadır.

Ağız yoluyla dozu; hayvanın …

Sığırcılık ile uğraşan değerli dostlarım,

Sizlere yetiştiriciler arasında ‘’koyun hastalığı’’ olarak bilinen Koriza hastalığından söz etmek istiyorum. Ülkemizde bu hastalığın Kurban Bayramı’nı takip eden günlerde daha fazla görüldüğü hakkında bir tecrübemiz var.

Koriza inekten ineğe bulaşmaz. Etkeni virüstür. Sadece …

Genellikle doğumu takip eden 7. günden sonra buzağılarda çimento rengi bir ishalle karşımıza çıkan Kripto hastalığının etkeni Kriptosporidium adı verilen bir protozoadır.

Hastalık çok hızlı yayılır ve öldürücüdür.

Tedavi denemelerinden bazen yarar sağlanabilir.

Asıl yapılması gereken hastalığın önlenmesidir. Kriptosporidium etkeni …

Sığırlarda gözlerin kızarması, gözyaşı akıntısı ve ilerleyen durumlarda gözlerde bulutlanma ile karşımıza çıkan pembe göz hastalığının etkeni Moraxella adı verilen bir mikroptur.

Hastalık sineklerle ve tozlarla yayılır. Güneş ışığı hastalığın şiddetini arttırır.

Tedavisi oksitetrasiklin (Terramisin) etken maddeli antibiyotiklerin kullanılması ile …

İneklerin birbirlerini ve kendilerini emmeleri süt sığırcılığı ile uğraşan çiftliklerin önemli bir sorunudur.

Bu davranış bozukluğu her ırktan ineklerde görülür. Ancak; Simmental ırkının özel bir yatkınlığı vardır. Simmental yetiştiriciliği yapan üretici dostlarımızın kalabalık, sıkışık, konforsuz barınaklardan kaçınmasını özellikle tavsiye ederim.…

Gözyaşı akıntısı, göz kapaklarında şişlik ve gözün kızarması ile karşımıza çıkan bir hastalıktır. Etkeni Klamidya ve mikoplazma adı verilen mikroplardır. Bulaşma sineklerle, rüzgarla ve tozlarla olur.

Tedavisi mümkündür. Terramisin (oksitetrasiklin) veya Tylosin etken maddeli antibiyotikler yararlı olur. Bulaşmaya yol açan …

Değerli üretici dostlarım,

Pika yem olmayan maddelerin yenmesidir. Bu sorunun ortaya çıkışında protein, mineral, vitamin eksiklikleri veya bunların kullanımına engel olan parazitler rol oynar. Pika yüzünden hayvanlar yabancı cisimler yutabilirler. Bu durum işkembe tıkanmasına veya bazı hastalıklara yol açabilir.

Pika …

İnekler yemlerini hızlı ve dikkatsizce yerler. Sonra bir kenara çekilip, geviş getirirler.

Bu esnada yabancı cisimleri de yutabilirler. Bunlar tel, çivi, iğne, saç tokası vb. sert-batıcı cisimler, ya da çuval, naylon poşet, ip, urgan, hortum gibi yumuşak cisimler olabilir.

Sürü …

Çiftlik hayvanlarında kan işeme ve sarılıkla karşımıza çıkabilecek olan birçok hastalık vardır.

Ancak, kenelerin aktifleştiği aylarda kan işeme ve sarılıkla karşılaşırsak akla ilk gelen hastalık Babesiyöz’dür. Piroplazmoz, ağrıma, Kırçan olarak da bilinen ve kenelerden bulaşan bu hastalığın aşısı yoktur. Ama …

Escherichia coli çiftlik hayvanları için en tehlikeli mikroptur.

Sebep olduğu hastalıklar:

Buzağı, kuzu ve oğlaklarda Septisemi dolayısıyla ölümler, eklem yangıları, göbek yangıları,

Buzağılarda aşırı ıkınma ile belirgin bağırsak yangısı (Nekrotik Enteritis)

Tüm ishallerde birinci veya ikinci etken,

Buzağılarda Karın Şişmesi…

Yaz aylarında sineklerle ineklere bulaştırılan meme yangısına ‘’yaz mastitisi’’ diyoruz.

En çok karşımıza çıkan etken ‘’Trueperella pyogenes’’tir. Benim ‘’irinden sorumlu bakteri’ adını taktığım bu bakteri irinli ve kötü kokulu bir meme yangısına, bazen de meme …

Doğumu takip eden ilk 2 ay buzağı sağlığı yönünden çok kritiktir.

Bu dönemde hastalanan buzağılar, tedavi ile düzelseler bile, daha sonra genetiklerinden gelen verim özelliklerini tam olarak gösteremezler. Yetiştiriciler arasındaki yaygın deyimle ‘’kavruk’’ kalırlar.

Önemli olan korumak, yani buzağının hasta …

Etçi sığır ırkları ile melezleme yaparak besiciliğe uygun danalar yetiştirebiliriz.

Başlangıç için herhangi bir ırktan inekler seçilebilir. Etçi ırklarla tohumlanır. Doğacak olan erkek yavrular besi için ayrılır. Dişi yavrular tohumlanacak yaşa geldiklerinde anne ve baba ırkından olmayan bir boğa sperması …

Değerli dostlarım,

İnek doğum yaptıktan sonra 3 önemli görevimiz vardır.

 1. Yeni doğan yavruyu canlı tutmak,
 2. İneğin süt verimini en kısa sürede en yüksek seviyeye çıkararak, uzun süre yüksek seviyede kalmasını sağlamak,
 3. İneği tekrar gebe bırakmak.

Bunları gerçekleştirebilmek için kuru dönem …

Değerli dostlarım,

Bugünlerde Ketosis ile ilgili sorular çokça geliyor.

Ketosis, özet olarak, enerji yetmezliğinden kaynaklanan bir hastalıktır.

Ketosis kuru dönemde doğru beslenmeyen, şişmanlatılan, yağlandırılan ineklerin, doğumdan sonra hızla zayıflaması sonucunda ortaya çıkan metabolik bir sorundur. Ketosis’in arkasından çoğunlukla karaciğer yağlanması …

Çayırdaki hayvanlar bazen, birdenbire yatıp, kasılmaya, çırpınmaya başlarlar. Ağızlarında köpük oluşur. Sarsılırcasına titrerler. Buna ‘’Çayır Tetanisi’’ diyoruz.

Tıbbi adı; Hipomagnezemi’dir. Yani, Magnezyum noksanlığı. Özellikle ilkbaharda çayır ve meralarda otlar yeşerir. Her taraf yemyeşil otla kaplanır. Ancak; bu otlar minerallerden ve …

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli dostlarım,

Doğum yapan ineklerin en hassas günleri doğumu takip eden günlerdir. Bildiğiniz gibi birçok hastalık da doğumdan sonraki günlerde ortaya çıkar.

Lohusa takip programı yurtdışındaki çiftliklerde başarıyla uygulanmaktadır. Umulduğunun çok üzerinde yararlar sağlamaktadır.

Doğumu takip …

Doğumdan sonra ineklerin tekrar kızgınlık göstermemesi süt sığırcılığı işletmelerinde önemli bir sorundur. Bu durumun üç sebebi var;

 1. Enerji noksanlığı,
 2. Mineral, izmineral ve vitamin noksanlığı,
 3. Sarı Cisim (yani Korpus Luteum) Kisti

Sorunun arkasında kuru dönem bakım ve beslemesinde yapılan hatalar vardır.…

Besicilikle uğraşan değerli dostlarım,

Besi yaparken en yüksek canlı ağırlık artışını sağlamak için
4 temel koşul vardır.

 1. Sağlıklı dana (Öksürük, asidoz ve topallık
  görülmeyen danalar)
 2. Uygun yem (Her bakımdan dengeli, proteini,
  enerjisi, vitamini, minerali eksiksiz yem)
 3. Uygun ırk (Etçi ırklar

Besicilikle uğraşan değerli dostlarım,

Besiye başlarken ‘’Besi Başlatma Programı’’ veya ‘’Besiye Kabul Programı’’ uygulamamızı özellikle öneriyorum.

Besiye kabul programı besiciliğin temelidir. Hatta besiciliğin garantisidir. Özellikle nakliye sonrası yol yorgunluğu çeken, her türlü değişiklikle ve dolayısıyla stres ile karşı karşıya kalan …

Değerli dostlarım,

Çeşitli sebeplerle ineklerine boğa atlatan yetiştirici arkadaşlarımız var. Boğa atlatanlar büyük risk alıyorlar. Boğa koruyucu malzeme kullanmaz. Boğa mutlaka hastalık bulaştırır. Bana sorulan sorulardan, bana söz edilen hastalıklardan bunu net biçimde görüyorum.

Boğa atlatma riskini göze alan yetiştiriciler …

Bana sorulan sorulardan anladığım kadarıyla, gereksiz, işe yaramayacak şekilde ilaç kullanımı çok yaygın. Bu şekilde bilinçsiz ilaç kullanımı zaman ve para kaybına sebep oluyor. Örneğin; penisilin gayet etkili bir antibiyotiktir. Fakat etki göstermeyeceği mikroplar da vardır. Öyle hastalıklar vardır ki; …

Bana sorulan sorulardan anlıyorum ki; herkes hastalıklarda tek ve basit çözümler arıyor. Öyle olduğunda işler kolay. Fakat birçok hastalıkta tek ve basit bir çözüm söz konusu değildir. Örneğin; ishal, meme yangısı, öksürük, döl tutmama gibi sorunların arkasında birçok faktör vardır. …

Bana sorulan sorulardan anladığıma göre; internetten teşhis koymaya ve ona göre tedavi yapmaya çalışanlar var. Bu durum para ve zaman kaybından başka bir işe yaramaz. Özellikle yanlış bir teşhis ile işe yaramayan ilaçlar kullanılırken hastalık ilerleyebilir ve hayvanı da kaybederiz. …

Değerli dostlarım, aşağıdaki hataları yaptığınızda risk almış oluyorsunuz;

1. Boğa atlatma, yani doğal aşım.

2. Aşı yapmamak,

3. Doğan buzağıya antiserum yapmamak,

4. Aşılarda 20 gün sonra tekrar (yani rapel) yapmamak,

5. Besicilikte ‘’besi başlatma programı’’ yapmadan besiye başlamak,

6. …

Yıllardan beri söylediğim bu konuyu tekrar vurgulamak istiyorum.

Hayvan barınaklarında, özellikle ishal vakalarında halen hastaları sağlıklılardan ayırmayan yetiştiriciler var.

İshal, kanlı ishal, kripto olan bir buzağı derhal sağlıklılardan ayrılmalıdır. Lütfen, ‘’nereye koyacağım’’ demeyin. Sağlıklıları hastalardan ayırın. Gerekirse kapının önüne koyun. …

Değerli üretici dostlarım,

Sıcak havalarda düve ve ineklerimizde ısı stresini önlemek, süt ve döl kaybı ile
birlikte topallık olaylarını yaşamamak için mutlaka serinletme yapmalıyız.

Serinletme için barınaklara vantilatörler, fanlar takılır. Fanların yüksekliği yerden en  az 2,5 metre olmalı, hayvanlara doğru …

Koyunlarda delibaş hastalığına köpek tenyasının larvası sebep
olur. Köpek dışkısı ile bulaşık otları yiyen koyunların bağırsaklarında açılan
şerit yumurtaları larva halinde vücutta göç ederek beyne yerleşirler. Beyinde
içi su dolu keseler, yani kistler oluşur. Koyun ve keçilere yapılan normal şerit…

Koyun ve keçi yetiştiriciliğiyle uğraşan değerli dostlarım,

Kuzu ve oğlaklarda ishal ile seyreden birçok hastalık vardır.
En başta E.coli’yi sayabiliriz. Diğerleri; Klostridyum, Kripto, Koksidiyosis,
Salmonellosis, Rotavirus, Koronavirus, Giardiasis olarak sıralanabilir.

İç parazitler, kirli sular, ani yem değişiklikleri, bazı zehirli
otlar, …

Değerli üretici dostlarım,

Düzenli kızgınlık gösterdiği halde 3-4 tohumlama yapılmasına
rağmen döl tutmayan ineklere ‘’dönek inek’’ diyoruz. Dönek inek sorunu sürü
yönetimindeki hatalardan kaynaklanıyor.

Kızgınlık takibi, doğum sonrası lohusa takibi, besleme
hataları, genetik sorunlar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, rahim yangıları…

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli dostlarım,

Yıllardan beri üzerinde durduğum, fakat uygulamada çok az
yapıldığını gördüğüm konuları tekrar etmek istiyorum.

 1. Açık büfe yemleme. Lütfen bunun
  yararına inanın ve uygulayın. Boş yemlik yalayan inekten verim beklenmez.
 2. Kuru ve temiz kuralını mutlaka

Değerli üretici dostlarım,

İneklerde görülen gizli ve klinik mastitisler döl verimine
olumsuz yönde etki ediyor. ABD-Wiskonsin Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada
klinik mastitisin döl tutma oranında %11,3, gizli mastitisin ise %8,1
oranında azalmaya sebep olduğu ortaya konulmuştur.

Diğer yandan klinik mastitisin, …

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarımızın kendilerini zarara uğratan bazı kötü alışkanlıklardan kurtulmaları lazım.

 • Duvar.

Havasız barınaklar, ayakta duran inekler ülkemizde büyük sorundur. İnekler ‘’inek gibi yatmalıdır’’. Duvar yok, perde var. Yarım duvar da yok.

 • Pis ve

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli dostlarım,

Sağım esnasında su kullanmak mastitis vakalarında artışa
sebep oluyor. Temel sloganımızı hatırlayalım, Kuru ve Temiz. Bu
yüzden sizlere, memeleri su kullanmadan sağıma hazırlamayı, yani Kuru
Sağım
’ı öneriyorum.

 1. Kuru pislik meme başlarından
  temizlenene

Hayvancılıkla uğraşan değerli dostlarım;

2000’li yılların ilk 9 yıllık bölümü geride kaldı. Fakat, ne
yazık ki sorunlarımızı geride bırakamadık. Çünkü 3 büyük delik süt kovamızı
doldurmamızı engelledi. Kovadaki delikler süt kaybı, yavru kaybı
ve döl kaybı.

Hayvancılıktan kazanç sağlamanın 2 …

Değerli üretici dostlarım,

Bugünlerde bazı arkadaşlarımız beni arayarak mastitis yani
meme yangısı olaylarında bir artış olduğunu söylüyorlar. Birkaç soru sorduğumda,
yakın zamanda, sağım yaparken kullandıkları malzemelerden vazgeçtiklerini
anlıyorum.

Kimi ön daldırmadan, kimi son daldırmadan, kimi kurulama
kağıdından, kimi de aşılamadan …

Sütçü sığır işletmelerinde aşılama programlarına bölgesel
olarak veteriner hekimler karar vermelidirler.

Ancak; genel bilgi bakımından, aşılamaların kuru dönemde
yapılması en uygun olan yöntemdir.

Kuru dönemde E. coli ve Klostridyum aşıları, Pastörella aşıları
ve IBR-BVD’ye karşı aşılar mutlaka yapılmalıdır.

Mastitis için …

Değerli dostlarım,

İneklerinizi sağlıklı oldukları sürece, sağlıklı kalmalarını sağlayacak
şekilde sevin.

Bunu neden söylüyorum?

Birçok yetiştirici arkadaşımız tasarruf yaptıklarını sanarak
ineklerinin konforunu, yemini, vitamin ve mineralini, temizlik malzemesini
kısıyorlar. Ama inek hasta olunca birdenbire kesenin ağzını açıp gerekli,
gereksiz her …

İneklerin yaşamlarındaki en önemli gün doğum yaptıkları
gündür.

Doğum öncesi, doğum esnasında ve doğumdan sonraki lohusalık
günlerinde ineklere destekler vermemiz gerekir.

Bugünlerde bizler devletimizden buzağı destekleri bekliyoruz.
Üretici dostlarımız buzağı desteklerinin gecikmesi dolayısıyla üzgünler.
Destekler zamanında verilseydi çok iyi olurdu, …

Bruselloz

Leptospiroz

Klamidiosis

Kampilobakteriosis

Koksiellosis

Listeriosis

Salmonellosis

Değerli koyun üreticisi dostlarım, size ismini saydığım bu 7
hastalık koyunlarda düşük yapmaya yol açan bakteri etkenli hastalıklardır.

Sınır Hastalığı (Border Disease), Akabane, Mavi Dil gibi
viral etkenli hastalıklarda düşük yaptırır. Toksoplazma, Neospora …

Değerli üretici dostlarım, bir arkadaşımız bana bu soruyu
sordu. İnekte meme yangısı yani mastitis olduğunda hiçbir antibiyotik yapmadan
önce bir tüp içine veya kaynatılmış bir şişeye hastalıklı süt alınır.
Laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda hastalığa sebep olan mikroorganizmalar ve
o mikroorganizmalara karşı …

Süt sığırcılığı ile uğraşan, değerli üretici dostlarım,

Bugün sizlere sürüden çıkarma sebepleri hakkında bilgi vermek
istiyorum.

Sürüden çıkarmayı 2 başlık altında görebiliriz.

Birincisi, mecburi sürüden çıkarma, ikincisi gönüllü sürüden
çıkarma. Mecburi sürüden çıkarma demek ineği kasaba yani kesime göndermek
demektir. …

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Bazen 1-2 haftalık buzağılarda buzağı maması veya süt içirildikten
1 saat sonra buzağının karnı şişiyor. Bu durum sizleri telaşa sevk ediyor.
Tehlikeli bir durum, çünkü ileri vakalarda buzağıyı kaybetme ihtimali de var.

Bu …

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Meralardan yararlanarak süt sığırcılığı yapmak mümkündür.
Ancak bazı koşulları yerine getirmek şarttır. Dünya’da birçok ülkede, başta
İrlanda, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde merada süt sığırcılığı
yapılıyor.

Koşullara uyarsak bizde yapabiliriz.

 1. Parazit mücadelesi her

Koyun-keçi ve sığırcılık ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Son günlerde bana gelen sorularla ilgili olarak bir hastalığa
özellikle değinmek istedim. Bu hastalık Listeriosis.

Hastalığın etkeni bir bakteri. Listeriosis hayvanlarda
görülen ve insanlara da bulaşabilen bir hastalık. Bu hastalık daha çok …

Yavru kayıplarımızın en büyük sebeplerinin başında ishaller
gelmektedir. Kuzu, oğlak ve buzağılarımızı ishaller yüzünden kaybediyoruz veya
yaşamlarının başında böyle bir sorunla karşılaşan yavrular cılız kalıyorlar.

İshalde su kaybı söz konusudur. Su vücuttan çıkarken yanında
vücudun çok ihtiyacı olan elektrolitleri de …

Değerli koyun yetiştiricisi dostlarım,

Bizim ‘’Koyun Pseudotüberkülozu’’ veya ‘’Kazeöz Lenfadenitis’’
dediğimiz, koyun yetiştiricileri arasında, bölgelere göre, cırtlak, çıban, çatlak
veya apse denilen bu hastalık, ne yazık ki ülkemizde büyük bir sorundur. Tüm
koyun ırklarında görülmekle birlikte, Kıvırcık ve Tahirova ırklarında …

Değerli üretici dostlarım,

Hayvanlara yapılan aşıların bazıları ilk yapıldıklarında ‘’rapel’’
yani tekrar gerektirir. Bu gereklilik aşıların prospektüsünde yazılmaktadır.
Eğer bir aşının rapeli (tekrarı) gerektiği söyleniyorsa, mutlaka yapılsın.
Tekrarı yapılmayan aşıdan bağışıklık sağlamasını beklemeyin.

İlk yapılan aşı vücuda bir fotoğraf göstermek …

İzmineraller çok az miktarlarda vücuda çok büyük yararlar
sağlayan minerallere verdiğimiz isimdir. 
Kobalt, İyot, Çinko, Bakır, Manganez ve Selenyum önemli izminerallerdir.

Kobalt Eksikliğinde karaciğer yağlanır. Beyaz Karaciğer
Hastalığı ortaya çıkar. Ayrıca döl verimi düşer. Halsizlik, B12 vitamini
eksikliği sebebiyle kansızlık, …

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Sütün değeri fiyatında satılamadığı ve yemlerin pahalı olduğu
günlerde maliyetlerimizi kontrol altında tutmak için 8 önemli konuya mutlaka önem
vermeliyiz. Bu konuları kontrol altında tutmazsak süt, döl ve buzağı kayıpları
ile karşı karşıya …

Süt sığırcılığı ile ilgilenen üretici dostlarım,

Doğum
felci yani (Süt Humması),

Ketosis,

Abomasum
deplasmanı (yani mide dönmesi),

Metritis
(yani Rahim yangısı),

Sonu
atılamaması veya eşin düşmemesi,

Meme
ödemi,

Mastitis,

Yem
tüketiminde azalma veya iştahsızlık,

Güç
doğum,

Yağlı
Karaciğer Hastalığı,

Rahmin

Değerli üretici dostlarım,

Sizlere Süt Sığırcılığında Koruyucu Hekimlik uygulamalarının
neleri kapsadığından söz edeceğim.

Herkes koruyucu hekimliğin ‘’aşılama’’ olduğunu zanneder.
Fakat koruyucu hekimliğin 4 önemli ayağı vardır. Bunlardan biri aşılamadır.
Diğerleri uygun barınaklar, uygun yemleme programları ve uygun boğa sperması
seçimidir. …

Süt Sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Bana gelen sorular içinde ‘’sütümü test ettiler, kesildi,
sütçü almadı’’ şeklinde şikayetler oluyor.

Bu durumda öncelikle aklımıza gizli mastitis gelmelidir.
Memedeki süt imal eden hücrelerde yangı yapan ve yıkımlanmaya sebep olan gizli
mastitis’ …

Değerli yetiştirici, üretici, besici dostlarım,

Size bugün biyogüvenlik’ten söz etmek istiyorum.

Biyogüvenlik, kısaca, hayvanlarımızın hastalık etkenlerinden
uzak tutulmasıdır. Bunun için yapmamız gereken en önemli iş hasta hayvan ile
sağlam hayvanların bir arada olmasını önlemektir. Dışarıdan, başka bir yerden, pazardan
alınan …

Sığırcılıkla uğraşan değerli üretici dostlarım,

Barınaklar kapalı, açık veya yarı açık olabilir. Yeter ki
hayvanlara gereken temiz hava sağlansın. Kapalı barınaklarda tavandaki veya yanlardaki
küçücük deliklerden temiz hava sağlanamayacağını bilelim. İki önemli besin
maddesinin temiz hava ve temiz su olduğunu …

Değerli üretici dostlarım;

İşletmelerinizde antibiyotik kullandığınızda her zaman aklınıza şu soru gelsin; Yanlışım nerede? Neden antibiyotik kullanma ihtiyacı ortaya çıktı? Sonraki adımınız ise yanlışın düzeltilmesi olsun.

Sığırcılık işletmelerinde antibiyotik kullanıldığında 2 konu
gündeme gelir. Ya sürü yönetimi ve koruyucu hekimlikte …

Sığırlar her türlü değişiklikten derhal etkilenerek strese girerler.

Nakliye sığırlar için en büyük stres kaynağıdır. Bir yerden
bir yere nakledilen, özellikle pazardan alınan hayvanlar yeni yerlerine
geldikten birkaç gün sonra öksürmeye başlarlar.

Öksürük stres ile başlar. Bunu unutmayalım.

Dışarıdan alarak …

Değerli üretici dostlarım,

İneklerde topallık bir hastalık değil, sonuçtur. Aslında
topallık sürü yönetimi hatalarının sonucu olarak ortaya çıkar.

İneklerde topallığın arkasında işkembe asidozu, sıcaklık
stresi, kötü zemin, mineral, vitamin noksanlıkları, kuru dönemdeki besleme
hataları gibi sorunlar olabilir.

Bu gibi sorunların …

Buzağıların başına dert olabilecek birçok hastalık var.

O yüzden tüm riskleri gözden geçirerek önlemlerini baştan
almalıyız.

İnsan eliyle oluşan ve insanların doğru yaklaşımıyla düzeltilebilecek
olan risklere bir göz atalım;

Göbek kordonunun dezenfekte edilmemesi,

Buzağı mamasının iyi karıştırılmaması, topaklaşması ya da

Süt Sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Silaj kullanın. Silaj ucuz olması ve yararlı olması
bakımından çok önemli bir yemdir.

Silaj yapın ama doğru yapın.

Tüm kaba yemlerde olduğu gibi, silajda da kalitenin başlangıç
noktası biçim zamanıdır. Doğru zamanda biçilmiş, …

SICAKLIK STRESİ (SPOT)

 

Değerli üretici dostlarım,

İnekler sıcaktan dolayı strese girerler. 22°C’nin üzerine çıkan çevre sıcaklıkları inekler üzerinde büyük ölçüde stres yaratır.

20°C’de 27 litre süt veren bir inek, 25°’de 25 kg, 30°C’de 23 kg, 35°C’de 18 kg süt …

Sığır Yetiştiriciliği ile Uğraşan Değerli Dostlarım,

Lütfen Suni Tohumlamayı tercih edin. Lütfen tabii aşım
yaptırmayın. Yani boğa kullanmayın.

Ülkemizin Amerika’dan / Avrupa’dan çok daha fazla Suni
Tohumlama’ya ihtiyacı var. Irkın daha ileri götürülmesi, daha verimli
ineklerimizin olması için zaten S.T. …

Değerli üretici dostlarım,

İneklerde topallık ile işkembe asidozu arasında yakın bir ilişki vardır.

İşkembe asidozunu önler ve tırnağı dayanıklı hale getirirsek
topallığı önleriz. Bu iş için önerimiz Trimic + Eddi Fen kombinasyonudur.

Trimic ile işkembe asidozunu önleyebilir, Eddi Fen ile …