Yavru kayıplarımızın en büyük sebeplerinin başında ishaller gelmektedir. Kuzu, oğlak ve buzağılarımızı ishaller yüzünden kaybediyoruz veya yaşamlarının başında böyle bir sorunla karşılaşan yavrular cılız kalıyorlar.

İshalde su kaybı söz konusudur. Su vücuttan çıkarken yanında vücudun çok ihtiyacı olan elektrolitleri de …

Değerli koyun yetiştiricisi dostlarım,

Bizim ‘’Koyun Pseudotüberkülozu’’ veya ‘’Kazeöz Lenfadenitis’’ dediğimiz, koyun yetiştiricileri arasında, bölgelere göre, cırtlak, çıban, çatlak veya apse denilen bu hastalık, ne yazık ki ülkemizde büyük bir sorundur. Tüm koyun ırklarında görülmekle birlikte, Kıvırcık ve Tahirova ırklarında …

Değerli üretici dostlarım,

Hayvanlara yapılan aşıların bazıları ilk yapıldıklarında ‘’rapel’’ yani tekrar gerektirir. Bu gereklilik aşıların prospektüsünde yazılmaktadır. Eğer bir aşının rapeli (tekrarı) gerektiği söyleniyorsa, mutlaka yapılsın. Tekrarı yapılmayan aşıdan bağışıklık sağlamasını beklemeyin.

İlk yapılan aşı vücuda bir fotoğraf göstermek …

İzmineraller çok az miktarlarda vücuda çok büyük yararlar sağlayan minerallere verdiğimiz isimdir.  Kobalt, İyot, Çinko, Bakır, Manganez ve Selenyum önemli izminerallerdir.

Kobalt Eksikliğinde karaciğer yağlanır. Beyaz Karaciğer Hastalığı ortaya çıkar. Ayrıca döl verimi düşer. Halsizlik, B12 vitamini eksikliği sebebiyle kansızlık, …

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Sütün değeri fiyatında satılamadığı ve yemlerin pahalı olduğu günlerde maliyetlerimizi kontrol altında tutmak için 8 önemli konuya mutlaka önem vermeliyiz. Bu konuları kontrol altında tutmazsak süt, döl ve buzağı kayıpları ile karşı karşıya …

Süt sığırcılığı ile ilgilenen üretici dostlarım,

Doğum felci yani (Süt Humması),

Ketosis,

Abomasum deplasmanı (yani mide dönmesi),

Metritis (yani Rahim yangısı),

Sonu atılamaması veya eşin düşmemesi,

Meme ödemi,

Mastitis,

Yem tüketiminde azalma veya iştahsızlık,

Güç doğum,

Yağlı Karaciğer Hastalığı,

Rahmin

Değerli üretici dostlarım,

Sizlere Süt Sığırcılığında Koruyucu Hekimlik uygulamalarının neleri kapsadığından söz edeceğim.

Herkes koruyucu hekimliğin ‘’aşılama’’ olduğunu zanneder. Fakat koruyucu hekimliğin 4 önemli ayağı vardır. Bunlardan biri aşılamadır. Diğerleri uygun barınaklar, uygun yemleme programları ve uygun boğa sperması seçimidir. …

Süt Sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Bana gelen sorular içinde ‘’sütümü test ettiler, kesildi, sütçü almadı’’ şeklinde şikayetler oluyor.

Bu durumda öncelikle aklımıza gizli mastitis gelmelidir. Memedeki süt imal eden hücrelerde yangı yapan ve yıkımlanmaya sebep olan gizli mastitis’ …

Değerli yetiştirici, üretici, besici dostlarım,

Size bugün biyogüvenlik’ten söz etmek istiyorum.

Biyogüvenlik, kısaca, hayvanlarımızın hastalık etkenlerinden uzak tutulmasıdır. Bunun için yapmamız gereken en önemli iş hasta hayvan ile sağlam hayvanların bir arada olmasını önlemektir. Dışarıdan, başka bir yerden, pazardan alınan …

Sığırcılıkla uğraşan değerli üretici dostlarım,

Barınaklar kapalı, açık veya yarı açık olabilir. Yeter ki hayvanlara gereken temiz hava sağlansın. Kapalı barınaklarda tavandaki veya yanlardaki küçücük deliklerden temiz hava sağlanamayacağını bilelim. İki önemli besin maddesinin temiz hava ve temiz su olduğunu …

Değerli üretici dostlarım;

İşletmelerinizde antibiyotik kullandığınızda her zaman aklınıza şu soru gelsin; Yanlışım nerede? Neden antibiyotik kullanma ihtiyacı ortaya çıktı? Sonraki adımınız ise yanlışın düzeltilmesi olsun.

Sığırcılık işletmelerinde antibiyotik kullanıldığında 2 konu gündeme gelir. Ya sürü yönetimi ve koruyucu hekimlikte …

Sığırlar her türlü değişiklikten derhal etkilenerek strese girerler.

Nakliye sığırlar için en büyük stres kaynağıdır. Bir yerden bir yere nakledilen, özellikle pazardan alınan hayvanlar yeni yerlerine geldikten birkaç gün sonra öksürmeye başlarlar.

Öksürük stres ile başlar. Bunu unutmayalım.

Dışarıdan alarak …

Değerli üretici dostlarım,

İneklerde topallık bir hastalık değil, sonuçtur. Aslında topallık sürü yönetimi hatalarının sonucu olarak ortaya çıkar.

İneklerde topallığın arkasında işkembe asidozu, sıcaklık stresi, kötü zemin, mineral, vitamin noksanlıkları, kuru dönemdeki besleme hataları gibi sorunlar olabilir.

Bu gibi sorunların …

Buzağıların başına dert olabilecek birçok hastalık var.

O yüzden tüm riskleri gözden geçirerek önlemlerini baştan almalıyız.

İnsan eliyle oluşan ve insanların doğru yaklaşımıyla düzeltilebilecek olan risklere bir göz atalım;

Göbek kordonunun dezenfekte edilmemesi,

Buzağı mamasının iyi karıştırılmaması, topaklaşması ya da

Süt Sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Silaj kullanın. Silaj ucuz olması ve yararlı olması bakımından çok önemli bir yemdir.

Silaj yapın ama doğru yapın.

Tüm kaba yemlerde olduğu gibi, silajda da kalitenin başlangıç noktası biçim zamanıdır. Doğru zamanda biçilmiş, …

Değerli üretici dostlarım,

Havalar ısındı. Önümüzdeki günlerde daha da ısınacak.

İnekler sıcaktan dolayı strese girecekler. 22°C’nin üzerine çıkan çevre sıcaklıkları inekler üzerinde büyük ölçüde stres yaratır.

20°C’de 27 litre süt veren bir inek, 25°’de 25 kg, 30°C’de 23 kg, 35°C’de …

Sığır Yetiştiriciliği ile Uğraşan Değerli Dostlarım,

Lütfen Suni Tohumlamayı tercih edin. Lütfen tabii aşım yaptırmayın. Yani boğa kullanmayın.

Ülkemizin Amerika’dan / Avrupa’dan çok daha fazla Suni Tohumlama’ya ihtiyacı var. Irkın daha ileri götürülmesi, daha verimli ineklerimizin olması için zaten S.T. …