Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Meralardan yararlanarak süt sığırcılığı yapmak mümkündür. Ancak bazı koşulları yerine getirmek şarttır. Dünya’da birçok ülkede, başta İrlanda, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde merada süt sığırcılığı yapılıyor.

Koşullara uyarsak bizde yapabiliriz.

  1. Parazit mücadelesi her zaman önemlidir. Ama mera söz konusuysa çok daha önemlidir.
  2. Aşılamalar, özellikle Klostridyumlara karşı aşılamalar mera hayvancılığında daha büyük önem taşır.
  3. Merada insan atıkları varsa başımız sıklıkla derde girer. Naylon poşetler ve batıcı cisimler inekler tarafından dikkatsizce yenilerek büyük sorunlara sebep olabilirler.
  4. Arazi koşulları gözden geçirilmelidir. Ayaklara ve memelere zarar verebilecek sorunların olduğu meralarda süt sığırcılığı yapılmamalıdır. Örneğin; Pıtraklı, dikenli, taşlık araziler inekler için uygun değildir.
  5. Bazı otların içinde bulunan maddeler güneş ışığına karşı aşırı duyarlılık oluştururlar. Böyle durumlarda ‘’Fotosensitizasyon’’ dediğimiz deri problemleri ortaya çıkar.
  6. Meranın izminerallerden fakir olduğu durumlarda izmineral eksiklikleri ortaya çıkabilir. Mera hayvancılığı yapılıyorsa hayvanlara izmineral desteği olarak serbestçe tüketebilecekleri şekilde izmineral karışımları verilmelidir.

Bunlar göz önünde bulundurularak ve önlemleri alınarak merada süt sığırcılığı yapılabilir. İhmaller ise kaza ile sonuçlanır.

Bir başka teknik bilgi spotunda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.