Girdi yapan teknik

İşkembe Durdu

Et ve süt elde ettiğimiz hayvanlar işkembeli hayvanlardır. İşkembe sayesinde bu hayvanlar et, süt ve süt yağı üretirler. Herhangi bir sorun yaşadıklarında ise ilk önce işkembeleri çalışmaz. Yetiştiriciler arasında genel olarak ‘’ineğin iştahı yok’’, ‘’yemini yemiyor’’, bazen de  ‘’işkembesi durdu’’, …

Koyun ve Keçilerde Piyeten

 

Piyeten (ayak çürüğü) topallıkla ortaya çıkan, iki tırnak arasındaki deri dokusunun yangısıdır. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşanların zararına yol açan, uğraştırıcı, yıldırıcı bir sorundur.

Piyeten dünyada önemli bir ‘’hayvan refahı sorunu’’ olarak algılanmaktadır.

Etkeni Dichelobacter nodosus adı verilen bir bakteridir. Dichelobacter …

Gezegendeki En Stresli Hayvan

ABD’li bilim insanları gezegendeki en stresli hayvanın ‘’yeni doğum yapmış inek’’ olduğunu söylüyorlar. Tabii ki bu stres doğum sonrası günlerde de ineğin peşini bırakmıyor.

Doğum sonrasında en çok görülen hastalıkların doğum felci, abomasumun yer değiştirmesi, sonun atılamaması, laminitis, yağlı karaciğer …

Antibiyotik Kullanımında Hatalar

Köşe yazılarımın ve TV programlarımın konularını bana gelen sorular oluşturmaktadır.

En çok sorulan sorular ve bana akseden sorunlar antibiyotik kullanıldığı halde sonuç alınamayan vakalarla ilgilidir. Yaygın bir problem halinde olan bu durum ‘’antibiyotik çalışmıyor!’’ tarzında bir yaklaşımla ortaya konulmaktadır. Bu …

Koyun Kuzulayınca

Koyunların kuzulaması harika bir olaydır. Mutluluk, bereket, verim ve neşedir. Ancak, bu güzel olayı gölgeleyen bazı sorunlar da ortaya çıkabilir.

Doğum ile ilgili olarak, doğumun hemen öncesinde veya hemen sonrasında koyunlarda ortaya çıkabilecek problemleri listelersek, gebelik zehirlenmesini, hipokalsemiyi, genital organların …

Hayvancılıkta Mucizeler

Her sektörde olabilir, ama hayvancılık sektöründe de sıkıştıkça mucizeler ararız. Gerçekten zorlukları çok olan bir iştir hayvancılık.

Tabii, en büyük sorun üretilenlerin ucuz, girdilerin pahalı olmasıdır. Zaman zaman süt ucuz, yem pahalı olur. Et olması gereken fiyata satılmaz. Süt/yem paritesi …

Buzağılarda Doğmasal Ağız Anormallikleri

Bazen doğumu beklenen bir buzağı, ne yazık ki; anormal bir şekilde doğuyor. Hayvan sahipleri büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Anormallikler (anomali) tüm vücutta olabildiği gibi ağızda da görülüyor.

Başlıca doğmasal (congenital) ağız anomalileri yarıklardır. Dilde, damakta, dudaklardaki yarıklar gerçekten çok …

Hayalleri Gerçekleştirmek

Geçenlerde bir üretici dostumuzun sorusu ile karşı karşıya kaldım. Üretici dostumuz ‘’Holstein ineğimi Angus tohumu ile tohumlattım, doğan yavru 24 aylıkken kaç kg ağırlığa ulaşır?’’ diye sormuştu.

Güzel bir hayal. İşte bu hayalin gerçekleşmesi için önündeki engelleri kaldırmak lazım. Bu …

Koriza ( Spot )

Sığırcılık ile uğraşan değerli dostlarım,

Sizlere yetiştiriciler arasında ‘’koyun hastalığı’’ olarak bilinen Koriza hastalığından söz etmek istiyorum. Ülkemizde bu hastalığın Kurban Bayramı’nı takip eden günlerde daha fazla görüldüğü hakkında bir tecrübemiz var.

Koriza inekten ineğe bulaşmaz. Etkeni virüstür. Sadece …

Buzağılarda Kripto İshalleri ( Spot )

Genellikle doğumu takip eden 7. günden sonra buzağılarda çimento rengi bir ishalle karşımıza çıkan Kripto hastalığının etkeni Kriptosporidium adı verilen bir protozoadır.

Hastalık çok hızlı yayılır ve öldürücüdür.

Tedavi denemelerinden bazen yarar sağlanabilir.

Asıl yapılması gereken hastalığın önlenmesidir. Kriptosporidium etkeni …

Sığırların Pembe Göz Hastalığı ( Spot )

Sığırlarda gözlerin kızarması, gözyaşı akıntısı ve ilerleyen durumlarda gözlerde bulutlanma ile karşımıza çıkan pembe göz hastalığının etkeni Moraxella adı verilen bir mikroptur.

Hastalık sineklerle ve tozlarla yayılır. Güneş ışığı hastalığın şiddetini arttırır.

Tedavisi oksitetrasiklin (Terramisin) etken maddeli antibiyotiklerin kullanılması ile …

Emme Anormallikleri ( Spot )

İneklerin birbirlerini ve kendilerini emmeleri süt sığırcılığı ile uğraşan çiftliklerin önemli bir sorunudur.

Bu davranış bozukluğu her ırktan ineklerde görülür. Ancak; Simmental ırkının özel bir yatkınlığı vardır. Simmental yetiştiriciliği yapan üretici dostlarımızın kalabalık, sıkışık, konforsuz barınaklardan kaçınmasını özellikle tavsiye ederim.…

Koyun ve Keçilerde Pembe Göz Hastalığı ( Spot )

Gözyaşı akıntısı, göz kapaklarında şişlik ve gözün kızarması ile karşımıza çıkan bir hastalıktır. Etkeni Klamidya ve mikoplazma adı verilen mikroplardır. Bulaşma sineklerle, rüzgarla ve tozlarla olur.

Tedavisi mümkündür. Terramisin (oksitetrasiklin) veya Tylosin etken maddeli antibiyotikler yararlı olur. Bulaşmaya yol açan …

Pika ( Spot )

Değerli üretici dostlarım,

Pika yem olmayan maddelerin yenmesidir. Bu sorunun ortaya çıkışında protein, mineral, vitamin eksiklikleri veya bunların kullanımına engel olan parazitler rol oynar. Pika yüzünden hayvanlar yabancı cisimler yutabilirler. Bu durum işkembe tıkanmasına veya bazı hastalıklara yol açabilir.

Pika …

İşkembedeki Yabancı Cisimler ( Spot )

İnekler yemlerini hızlı ve dikkatsizce yerler. Sonra bir kenara çekilip, geviş getirirler.

Bu esnada yabancı cisimleri de yutabilirler. Bunlar tel, çivi, iğne, saç tokası vb. sert-batıcı cisimler, ya da çuval, naylon poşet, ip, urgan, hortum gibi yumuşak cisimler olabilir.

Sürü …

Kan İşeme ve Sarılık ( Spot )

Çiftlik hayvanlarında kan işeme ve sarılıkla karşımıza çıkabilecek olan birçok hastalık vardır.

Ancak, kenelerin aktifleştiği aylarda kan işeme ve sarılıkla karşılaşırsak akla ilk gelen hastalık Babesiyöz’dür. Piroplazmoz, ağrıma, Kırçan olarak da bilinen ve kenelerden bulaşan bu hastalığın aşısı yoktur. Ama …

Koli Mikrobunun Çiftlik Hayvanlarındaki Zararları ( Spot )

Escherichia coli çiftlik hayvanları için en tehlikeli mikroptur.

Sebep olduğu hastalıklar:

Buzağı, kuzu ve oğlaklarda Septisemi dolayısıyla ölümler, eklem yangıları, göbek yangıları,

Buzağılarda aşırı ıkınma ile belirgin bağırsak yangısı (Nekrotik Enteritis)

Tüm ishallerde birinci veya ikinci etken,

Buzağılarda Karın Şişmesi…

Keçi Ciğer Ağrısı

Keçilerin akciğerleri ile akciğer zarlarını etkileyerek, solunum yolu sorunlarıyla ortaya çıkan, çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Etkeni Mycoplasma mycoides (Mm) mikrop kümesinden (ailesinden) Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae’dır.

Etken yıllar içerisinde bilim insanları tarafından çeşitli isimlerle anılmış olup, …

Emme Anormallikleri

Süt sığırcılığı ile uğraşan çiftliklerin sorunlarından biri de buzağıların birbirlerini, ineklerin ise hem kendilerini hem de diğer inekleri emmesidir.

Her ırk için geçerli olan bu davranış bozukluğu (anormal davranışlar) Simmental (Fleckvieh) ırkında daha fazla göze çarpmaktadır. Buzağılar birbirlerinin kulaklarını, göbeklerini …

İneklerin Doğum Stresi

İneklerin doğumu esnasında ve takip eden günlerde en az 15 adet sorun ile karşılaşma ihtimalimiz vardır. Ketosis, doğum felci, abomasum deplasmanı (mide dönmesi), metritis (rahim yangısı), meme ödemi, zayıflama, yağlı karaciğer hastalığı, rahim fırlaması (prolapsus uteri), güç doğum, sonun atılamaması …

Yemleme Yönetimi

Hayvancılık işletmelerinin sahipleri iyi bir rasyonun besleme konusunu halledeceğini düşünürler. Ancak konu ‘’yemleme yönetimi’’ olarak ele alınmadığı sürece rasyon doğru da olsa, besleme doğru değildir. Zaten rasyonun kâğıt üzerinde olduğu, doğrusunun hayvan tarafından tüketilen ve sindirilen yem olduğu artık birçok …

Koli Mikrobu Neler Yapar?

Çiftlik hayvanlarının başlıca düşmanı Escherichia coli’dir. Çubuk şeklinde, gram negatif bir bakteri olan E. coli en başta bağırsak enfeksiyonları olmak üzere çok sayıda hastalığın meydana gelmesinde birincil (asıl) etkendir. Bazı hastalıklarda ise sekunder (ikincil) etken olarak devreye girer.

E. coli …

Hapsedilmiş Hayvancılık

Hayvancılık sektörümüzün gelişmesini engelleyen, önünü tıkayan sorunlar çok fazladır. Süt fiyatlarının düşük, yem fiyatlarının yüksek olması, tüberküloz ve bruselloz gibi sürü hastalıklarının halen ülkemizde hüküm sürmesi, mera, çoban ve bakıcı sorunları, kaba yemlerimizin yetersizliği ve kalitesizliği sayılabilecek başlıca problemlerdir.

Ancak; …

Çiftlik Hayvanlarında Aminoasitlerin Önemi

Aminoasitler (AA) tüm canlılar için önemlidir. Ruminantlar (geviş getirenler, işkembeli hayvanlar) için ise önemi ve temin edilme yolları daha da çarpıcıdır.

Aminoasitler proteinlerin yapı taşlarındandır. Bunlardan bazıları vücutta sentezlenirler. Bazıları ise bir şekilde dışarıdan alınmalıdırlar. Dışarıdan alınması gerekenlere esansiyel (EAA) …

Botulism

Botulism Klostridyum botulinum’un sebep olduğu, felçler ile seyreden öldürücü bir hastalıktır. Almanca literatürde ‘’Lamsiekte’’ olarak adlandırılır.

Hastalık aniden ortaya çıkar. İlk belirti arka ayakların tutmamasıdır. Felç durumu giderek başa doğru yayılır ve tüm vücudu içine alır.

Klostridyum botulinum’un toksinleri (zehir) …

Enerji Nereden Gelir?

Geviş getiren hayvanların enerjisi işkembeden gelir. Geviş getirenlerde sadece enerjinin değil, sütün, süt yağının ve canlı ağırlığın kaynağı da işkembedir.

İşkembe dediğimiz bölüm aslında 3 ön mide kompartmanının bir bölümüdür. Tümü ineklerde bir arada 150-200 litrelik bir organdır. Genelde hepsine …

Çevresel Mastitis

İneklerdeki mastitisi (meme yangısı) etkenlerine ve sonuçlarına göre iki bölümde inceleyebiliriz.

Bunlardan biri bulaşıcı (Kontagiyöz) mastitis, diğeri ise; çevresel mastitistir. Bulaşıcı mastitis inekten ineğe, memeden memeye bulaşır. Bulaşma yeri çoğunlukla sağım odasıdır. Bulaştıran da insandır.

Çevresel mastitis ise ineğin bulunduğu, …

İneklerde Yaz Mastitisi (Spot)

Yaz aylarında sineklerle ineklere bulaştırılan meme yangısına ‘’yaz mastitisi’’ diyoruz.

En çok karşımıza çıkan etken ‘’Trueperella pyogenes’’tir. Benim ‘’irinden sorumlu bakteri’ adını taktığım bu bakteri irinli ve kötü kokulu bir meme yangısına, bazen de meme …

İneklerde Meme Başı Siğilleri

İneklerin meme başlarında bazen pirinç tanesi gibi, karnabahar şeklinde veya yassı yuvarlak yapıda siğiller görülür.

Süt sağımını zorlaştıran, meme yangılarının görülme sıklığını arttıran, meme başında kanama, yara, sıyrık ve ülserlere yol açabilen bu siğillerin etkeni virustur.

Bovine Papillomavirus ailesinden 13 …

Buzağı İshalleri (Spot)

Doğumu takip eden ilk 2 ay buzağı sağlığı yönünden çok kritiktir.

Bu dönemde hastalanan buzağılar, tedavi ile düzelseler bile, daha sonra genetiklerinden gelen verim özelliklerini tam olarak gösteremezler. Yetiştiriciler arasındaki yaygın deyimle ‘’kavruk’’ kalırlar.

Önemli olan korumak, yani buzağının hasta …

Nokra

Sığırların sırt derilerinin altında şişlikler ile karakterize olan bu hastalığın tıbbi adı Hypodermosis’tir.

Ülkemizde yıllar öncesi çok büyük boyutta zararlara yol açan Nokra, daha sonraki yıllarda Macrocyclic lakton grubu endektositlerin (parazit mücadele ilaçlarının) kullanılmasıyla azaldıysa da halen yer yer görülmeye …

Etçi Sığır Irkları ile Melezleme (Spot)

Etçi sığır ırkları ile melezleme yaparak besiciliğe uygun danalar yetiştirebiliriz.

Başlangıç için herhangi bir ırktan inekler seçilebilir. Etçi ırklarla tohumlanır. Doğacak olan erkek yavrular besi için ayrılır. Dişi yavrular tohumlanacak yaşa geldiklerinde anne ve baba ırkından olmayan bir boğa sperması …

Sürdürülebilir Süt Çiftliği (Spot)

Değerli dostlarım,

İnek doğum yaptıktan sonra 3 önemli görevimiz vardır.

 1. Yeni doğan yavruyu canlı tutmak,
 2. İneğin süt verimini en kısa sürede en yüksek seviyeye çıkararak, uzun süre yüksek seviyede kalmasını sağlamak,
 3. İneği tekrar gebe bırakmak.

Bunları gerçekleştirebilmek için kuru dönem …

Koyun ve Keçilerde Körlük

Körlük beyinde, gözde ve göz sinirinde olan hasarların sonucunda ortaya çıkan bir belirtidir. Koyun ve keçilerde körlüğün belirti olarak ortaya çıktığı hastalıkları sıralayalım; PEM (Polioencephalomalacia), Entropion, Scrapie, gebelik toksemisi, zehirli bitkiler, delibaş hastalığı (Coenurosis), aşırı burun kurdu (Oestrus Ovis), pembe …

Ketosis (Spot)

Değerli dostlarım,

Bugünlerde Ketosis ile ilgili sorular çokça geliyor.

Ketosis, özet olarak, enerji yetmezliğinden kaynaklanan bir hastalıktır.

Ketosis kuru dönemde doğru beslenmeyen, şişmanlatılan, yağlandırılan ineklerin, doğumdan sonra hızla zayıflaması sonucunda ortaya çıkan metabolik bir sorundur. Ketosis’in arkasından çoğunlukla karaciğer yağlanması …

Ata Fen-Sürü Yönetimi Şirketleri Mart, Nisan ve Mayıs Ayı Mutlu Günler Toplantısını Gerçekleştirdi.

COVID-19 pandemisi sebebiyle 3 aydan beri yapılamayan AtaFen – Sürü Yönetimi şirketlerinin geleneksel aylık ‘’Mutlu Günler’’ toplantısı Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayacak şekilde, maske takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak, tüm hijyenik önlemlere dikkat ederek 29 Mayıs Cuma günü şirket merkezinde …

Çayır Tetanisi ( Spot )

Çayırdaki hayvanlar bazen, birdenbire yatıp, kasılmaya, çırpınmaya başlarlar. Ağızlarında köpük oluşur. Sarsılırcasına titrerler. Buna ‘’Çayır Tetanisi’’ diyoruz.

Tıbbi adı; Hipomagnezemi’dir. Yani, Magnezyum noksanlığı. Özellikle ilkbaharda çayır ve meralarda otlar yeşerir. Her taraf yemyeşil otla kaplanır. Ancak; bu otlar minerallerden ve …

Lohusa Takip Programı ( Spot )

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli dostlarım,

Doğum yapan ineklerin en hassas günleri doğumu takip eden günlerdir. Bildiğiniz gibi birçok hastalık da doğumdan sonraki günlerde ortaya çıkar.

Lohusa takip programı yurtdışındaki çiftliklerde başarıyla uygulanmaktadır. Umulduğunun çok üzerinde yararlar sağlamaktadır.

Doğumu takip …

Boğa İstemeyen İnek ( Spot )

Doğumdan sonra ineklerin tekrar kızgınlık göstermemesi süt sığırcılığı işletmelerinde önemli bir sorundur. Bu durumun üç sebebi var;

 1. Enerji noksanlığı,
 2. Mineral, izmineral ve vitamin noksanlığı,
 3. Sarı Cisim (yani Korpus Luteum) Kisti

Sorunun arkasında kuru dönem bakım ve beslemesinde yapılan hatalar vardır.…

Kum Kelebeği

Kum kelebeği (Dicrocoelium dentriticum) koyun sürülerinin en büyük dertlerinden biridir. Dicrocoeliasis olarak bilinen bu hastalıkta kum kelebekleri karaciğer safra yollarına yerleşerek büyük kayıplara yol açarlar.

Dicrocoelium dentriticum trematodlar yani karaciğer kelebekleri arasında en küçük, en tehlikeli olandır. Diğer karaciğer kelebeklerine …

Çayır Tetanisi

Bahar aylarında çayırlarda, meralarda birdenbire, fışkırırcasına büyüyen yeşil otlar hayvanların ve hayvan sahiplerinin çok hoşuna gider. Çayırlarda neşe ile otlayan hayvanlar birdenbire kasılmaya, titremeye (Tetani) başlarlar. Bu duruma ‘’çayır tetanisi’’ adını veriyoruz. Tıbbi ismi hipomagnezemi yani magnezyum eksikliğidir.

Bol ot …

Laminitis

Laminitis sığırlarda tırnağın içindeki canlı dokunun yangısıdır. Bazı bilim insanları Corium tabakasının yangılandığını, dolayısıyla da Laminitis yerine ‘’Coriosis’’ denilmesinin daha doğru olacağını ifade ediyorlar.

Sığırlarda, özellikle sütçü sığırlarda ayak hastalıklarına ve topallığa sebep olan hastalıklar içinde en önemlisi Laminitis’tir. Diğerlerini …

Koyun ve Keçilerde İshal

Kuzu ve oğlaklarda görülen ishalleri daha önce ele almıştım. Şimdi de koyun ve keçilerde görülen ishalleri inceleyelim.

Uzaktan bakıldığında arkaları kirli bir sürü gördüğümüzde hemen duruma yakından da göz atmak gerekir. Koyun ve keçilerde ishale sebep olabilecek çok sayıda etken …

Boğa İstemeyen İnek

İneklerin doğum yaptıktan sonra tekrar kızgınlık göstermemesi yetiştiricilerin en büyük sorunlarından biridir. Bu duruma ‘’anöstrus’’ adını veriyoruz.

Anöstrus boşta geçen gün sayısını ve buzağılama aralığını yükselten, özetle döl kaybına yol açan bir sorundur. Hatta bazı durumlarda ineğin zorunlu olarak sürüden …

Silaj Hataları

Silaj, özellikle süt sığırcılığında, en önemli yemlerden
biridir.

Her şeyde olduğu gibi, silaj da doğru kullanıldığında çok yararlıdır.
Fakat ülkemizde silajların birçok işletmede ne yazık ki, faydadan çok zararlı
olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde ‘’böyle silaj olacağına keşke hiç olmasa’’
dedirtecek …

Çiftlik Hayvanlarında Kanserler

Kanserler sadece insanlarda görülmüyor. Çiftlik hayvanlarında
da kanser vakaları ile karşılaşıyoruz. Çiftlik hayvanlarında bu konunun fazlaca
konuşulmamasının sebebi, sanırım, yaşlanma şanslarının olmamasından ileri geliyor.

Çiftlik hayvanlarında da kanserler insan hekimliğinden farklı
değil. Aynı sebepler söz konusu. Yatkınlık (alınganlık), viruslar ve …

İneklerde Göz Kanseri

İneklerin gözlerinde, göz kapaklarında, göz pınarlarında
oluşan tümörler ‘’squamous cell carcinoma’’ olarak bilinen göz kanserleridir.

Bu tip tümörler göz yuvarlağında, üçüncü göz kapağında,
kornea tabakasında çeşitli büyüklükte olabilirler. Bazen ülser, nekroz,
şiddetli gözyaşı akıntısı ile birlikte olurlar. Kanser ileri safhalarda …

İneklerde Körlük

Körlük gözde, göz sinirinde veya beyinde oluşan hasarların
ortaya çıkardığı bir belirtidir. Sinirsel hastalıkların birçoğunda körlük başlıca
belirtilerden biri olarak karşımıza çıkar. Önce ineklerde körlüğe yol
açabilecek olan hastalıkları listeleyelim;

Pembe göz hastalığı (Enfeksiyöz Keratokonjunktivitis,
Moraxella bovis enfeksiyonu), Listeriosis (silaj …

Besicilikte Yüksek Ağırlık Artışı ( Spot )

Besicilikle uğraşan değerli dostlarım,

Besi yaparken en yüksek canlı ağırlık artışını sağlamak için
4 temel koşul vardır.

 1. Sağlıklı dana (Öksürük, asidoz ve topallık
  görülmeyen danalar)
 2. Uygun yem (Her bakımdan dengeli, proteini,
  enerjisi, vitamini, minerali eksiksiz yem)
 3. Uygun ırk (Etçi ırklar

Besicilikte Kârlılık

Besi ‘’genç erkek sığırların büyüme dönemlerinde uygun
yemlerle en kısa sürede ekonomik canlı ağırlıklarına ulaştırılmaları’’

olarak tanımlanıyor.

Kârlılık, tüm ticari işlerde olduğu gibi, ucuza almak ve
olabilecek en iyi fiyata satabilmek ile mümkündür. Özet olarak; ‘’alırken’’ kazanılır.
Bu işin ticari …

Her Hastalığın Bir Mazisi Var

Hastalıklarla karşı karşıya kaldığımızda hastalığın
belirtileri ortaya çıkmıştır ve biz sadece belirtileri görürüz. Aslında o
hastalıkların arkasında ‘’yapıcı, hazırlayıcı sebepler’’ vardır. Yani, yazının
başlığındaki gibi, her hastalığın bir mazisi vardır. Hastalıkları
incelediğimizde görülecektir ki; gerçek sebepler insanların ihmali, unutması ya

Neospora

Neospora caninum parazitik tek hücreli canlı (protozoa) olup,
çiftlik hayvanlarında yavru atmaya sebep olan Neosporosis hastalığının etkenidir.

Neospora caninum köpekler ile geviş getirenler arasında ortak
bir parazittir. Daha genel bir tanımla ‘’et yiyenlerin son konakçı, ot
yiyenlerin ise ara konakçı …

Ölü Doğan Buzağılar

Doğduktan sonra bir kısım buzağılarımızı ‘’septisemi’’
sebebiyle, ne yazık ki, kaybediyoruz. Ancak, bu yazının konusu ‘’Ölü Doğum’’.

Bazen buzağı ölü doğuyor. Hatta gözleri bulutlanmış, ölmüş olarak doğan buzağılar ile karşılaşıyoruz.

Buzağının ölü doğmasının sebebi yavru zarlarının yangısı (Placentitis) veya göbek …

Buzağılarda Doğmasal Eklem Bozuklukları

Bazen buzağılar, ne yazık ki; eklem bozuklukları ile doğuyor.
Bu doğmasal anormalliğe (Kongenital Anomali) ‘’Arthrogryposis’’ diyoruz. Yeni
doğmuş buzağılarda çeşitli Kongenital anomaliler ile karşılaşabiliriz. Bunlar
içerisinde %24 oranıyla en çok karşılaşılan bozukluklar iskelet, kas sistemindekilerdir.

Çoğunlukla anormallikle doğmuş buzağılara yararımız

Çiftlik Hayvanlarında Koronavirus

Bugünlerde Coronavirus (Coronaviridae) çok konuşuluyor. Coronavirus
ailesi çok büyük, çok geniş bir aile. Evcil hayvanlarda, yaban hayvanlarında,
kuşlarda ve diğer kanatlılarda hastalıklara sebep oluyor.

Coronaviridae (Coronavirus) ailesinin altında daha küçük
aileler var. Onlar da kendi aralarında daha küçük ailelere ayrılıyor. …

Buzağının İlk 2 Ayı

ABD’de ünlü bir deyiş vardır. Bunu daha önce de yazmıştım.
Tekrar yazıyorum. ‘’Buzağının ilk 2 günü yaşayıp yaşamayacağını, ilk 2 ayı ise
iyi bir inek olup olmayacağını belirler.’’

İleride süt yapacak olan hücreler ilk 2 ayda oluşmaya
başlıyor. Bilim insanlarının …

Nefesi Kokuyor

Bazen ineklerin de nefesi kokar.

‘’Açlıktan nefesi kokuyor’’ deyimi inekler için de geçerlidir. Bu durum asetonemi
(Ketosis) hastalığında ortaya çıkıyor. İneğin nefesi sarımsak – aseton karışımı
bir şekilde kokuyor. Sebebi çoğunlukla doğumdan sonraki enerji yetmezliği.

İneklerde BVD-MD hastalığının inatçı şekli…

İneklerde Öksürük

İnekler öksürürse nerelere bakalım? İnekler neden öksürür?

Buzağıların, besi danalarının çokça bilinen tipik solunum
yolu enfeksiyonları ineklerde de görülebilir. Stres ile başlayan, virüsler ve
bakterilerin sebep olduğu Zatürre (Pneumoni) ergin sığırların da sorunudur.
Fakat ineklerin öksürmesine yol açan sebepler bununla …

Aşı

Tahir Selçuk Yavuz
Veteriner Hekim

Yıllardan beri TV programlarımda, seminerlerimde sürekli olarak vurguladığım, köşe yazılarımda değindiğim iki konuda Koronavirus (Covid19) ortaya çıktığından beri haklı olduğumu tekrar anladım. Birincisi, her zaman söylediğim, ‘’bir hastalığın aşısı varsa, büyük nimettir.’’, ikincisi ‘’hastaları

Eklem Yastığı

Eklemlerin dış taraflarında, deri altında eklemi koruyan, içinde sıvı olan bir yastık vardır. Bu yastığa ‘’bursa’’ adı verilir. İneklerde ve besi danalarında bu koruyucu yastığın sürekli darbeye (travma) maruz kalması sonucunda ‘’bursitis’’ denilen durum ortaya çıkar.

Bursitis ‘’bursa’nın yangılanması’’dır. Bursitis …

Koyunların Delibaş Hastalığı (Spot)

Koyunlarda delibaş hastalığına köpek tenyasının larvası sebep
olur. Köpek dışkısı ile bulaşık otları yiyen koyunların bağırsaklarında açılan
şerit yumurtaları larva halinde vücutta göç ederek beyne yerleşirler. Beyinde
içi su dolu keseler, yani kistler oluşur. Koyun ve keçilere yapılan normal şerit

Kuzu ve Oğlaklarda İshal (Spot)

Koyun ve keçi yetiştiriciliğiyle uğraşan değerli dostlarım,

Kuzu ve oğlaklarda ishal ile seyreden birçok hastalık vardır.
En başta E.coli’yi sayabiliriz. Diğerleri; Klostridyum, Kripto, Koksidiyosis,
Salmonellosis, Rotavirus, Koronavirus, Giardiasis olarak sıralanabilir.

İç parazitler, kirli sular, ani yem değişiklikleri, bazı zehirli
otlar, …

Dönek İnek (Spot)

Değerli üretici dostlarım,

Düzenli kızgınlık gösterdiği halde 3-4 tohumlama yapılmasına
rağmen döl tutmayan ineklere ‘’dönek inek’’ diyoruz. Dönek inek sorunu sürü
yönetimindeki hatalardan kaynaklanıyor.

Kızgınlık takibi, doğum sonrası lohusa takibi, besleme
hataları, genetik sorunlar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, rahim yangıları

Dönek İnek

Klinik olarak normal görünen, düzenli kızgınlık gösteren, 3-4 kez tohumlandığı halde döl tutmayan ineklere yetiştiriciler ‘’döndü’’ diyorlar. Dünya literatüründe Repeat Breeder (RB), Repeat Breeder Cow (RBC) olarak geçen bu duruma biz ‘’ dönek inek’’ adını veriyoruz.

Tohumlanan ineğin tekrar kızgınlık …

Kuzu ve Oğlaklarda İshal

Kuzu ve oğlaklarda ishal ile seyreden birçok hastalık vardır.
En başta E.coli’yi sayabiliriz. Diğerleri; Klostridyum perfringens, Kripto, Koksidiosis,
Salmonellosis, Rotavirus, Koronavirus enfeksiyonları, Giardiasis olarak
sıralanabilir. Ayrıca etkeni virüs olan Mavi Dil ve koyun keçi vebası
hastalıklarının da belirtileri arasında ishal …

Zayıf Koyun

Bazı koyunlar zayıfsa ve bir türlü ağırlıkları artmıyor,
hatta giderek daha da zayıflıyorsa birtakım hastalıklar akla gelir.

Aşırı parazit istilası, Kazeöz lenfadenitis (Koyun
Pseudotüberkülozu), Koyunların Akciğer Kanseri, Koyun Paratüberkülozu (OJD = Ovine
John’s Disease), diş sorunları, Ayak Hastalıkları (tırnak çürüğü, …

İnanın ve Uygulayın (Spot)

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli dostlarım,

Yıllardan beri üzerinde durduğum, fakat uygulamada çok az
yapıldığını gördüğüm konuları tekrar etmek istiyorum.

 1. Açık büfe yemleme. Lütfen bunun
  yararına inanın ve uygulayın. Boş yemlik yalayan inekten verim beklenmez.
 2. Kuru ve temiz kuralını mutlaka

Mastitis ve Döl Tutma (Spot)

Değerli üretici dostlarım,

İneklerde görülen gizli ve klinik mastitisler döl verimine
olumsuz yönde etki ediyor. ABD-Wiskonsin Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada
klinik mastitisin döl tutma oranında %11,3, gizli mastitisin ise %8,1
oranında azalmaya sebep olduğu ortaya konulmuştur.

Diğer yandan klinik mastitisin, …

İçi Çıktı!

Hayvanların genital organlarının dışarı fırlamasına
yetiştiriciler arasında böyle denilmektedir. Tıbbi terim Prolapsus’tur. Rahmin
fırlamasına Prolapsus Uteri, dış genital organın bir greyfurt büyüklüğünde
dışarı çıkmasına Prolapsus Vagina adı verilir.

Bu yazıda dış genital organın dışarı fırlaması üzerinde
durulacaktır.

Riskler:

Bu …

Ciğerine Kaçtı

Hayvanlara içirilen sıvıların insan hatasıyla akciğerlere
kaçması, ne yazık ki, rasgeldiğimiz bir sorundur.

Zorla içirilen (drench) ilaç, süt, sıvı yem katkıları
insanların hatası sonucu hayvanların akciğerlerine kaçtığında Aspirasyon
Pneumonisi (Zatürre) ortaya çıkar. Hastalığa inhalasyon pneumonisi, yabancı
cisim pneumonisi veya gangrenli …

Koyun ve Keçilerde Pembe Göz

Sığırlarda görülen pembe göz hastalığının benzeri koyun ve
keçilerde de görülür. Ancak; etkenleri farklıdır. Sığırlarda etken Moraxella
bovis iken, koyun ve keçilerde etkenler Klamidya (Chlamydophila = Chlamydia) ve
Mycoplasma’dır.

Pink Eye (Pembe Göz), OİK (Ovine Infectious Keratoconjunctivitis)
ya da Contagious …

Koyunlarda Bakır Zehirlenmesi

Bakır vücut için çok gerekli bir İzmineral’dir. Eksikliğinde
kuzularda ‘’enzootik ataksi’’ adı verilen, felçlerle ve topallıkla belirgin bir
hastalık ortaya çıkar. Ancak; her şeyin fazlası zarardır. Burada tıbbın ünlü
sözü aklımıza geliyor.

‘’İlaçla zehir arasındaki fark dozdur’’.

Bakırın fazlalığı koyunlarda …

Görmek İstemediklerim (Spot)

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarımızın kendilerini zarara uğratan bazı kötü alışkanlıklardan kurtulmaları lazım.

 • Duvar.

Havasız barınaklar, ayakta duran inekler ülkemizde büyük sorundur. İnekler ‘’inek gibi yatmalıdır’’. Duvar yok, perde var. Yarım duvar da yok.

 • Pis ve

Kuru Sağım (Susuz Sağım) (Spot)

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli dostlarım,

Sağım esnasında su kullanmak mastitis vakalarında artışa
sebep oluyor. Temel sloganımızı hatırlayalım, Kuru ve Temiz. Bu
yüzden sizlere, memeleri su kullanmadan sağıma hazırlamayı, yani Kuru
Sağım
’ı öneriyorum.

 1. Kuru pislik meme başlarından
  temizlenene

Görmek İstemediklerim

Süt sığırcılığı işletmelerinde görmek istemediğim, ama çok
gördüğüm sorunlar var.

Bunlar yüzünden işletmelerde hastalıklar, stres ve kayıplar
artıyor. Süt kaybı, buzağı kaybı, döl kaybı ve bazen de hayvanın kaybı gibi dertler
ile karşılaşıyoruz. Bu kayıplar üretici dostlarımızı ve ülkemizi zarara

Buzağılarda Öksürük

Buzağıların ishalden sonra gelen ikinci önemli sorunu
öksürüktür. Öksürük aslında bir belirtidir. Hastalığa ‘’Enzootik pneumoni’’, ‘’
buzağı pneumonisi’’ adı verilmekte olup, bazı araştırmacılar tarafından ‘’buzağıların
viral pneumonisi’’ de denilmektedir. Özetle hastalığa ‘’zatürre’’ veya ‘’buzağıların
solunum yolu enfeksiyonu’’ diyebiliriz.

Hastalık birçok …

Çiftlik Hayvanlarında İç Parazitlerle Mücadele

Geviş getiren hayvanlarda iç parazitler büyük ekonomik
kayıplara yol açabilirler.

Sindirim ve solunum yoluna yerleşenler, öksürük ve ishale
sebep olurlar. Kansızlık, ağırlık kaybı, yemden yararlanmanın azalması ve hatta
hayvanın kaybı büyük zararlar ortaya çıkarabilir. Ayrıca; kesim sonrası sakatatların
imhası ile …

Koyun ve Keçilerde Aşı Uygulamaları

 1. Enterotoksemi, Kara hastalık (Nekrotik hepatit),
  yanıkara ve diğer Klostridyum enfeksiyonları için karma aşılar uygulanır. İlk
  kez aşı olanlara rapelli olarak (tekrar) yapılır. Keçi, koyunlara 1 kez deri
  altı yolla 2 ml yapılması tavsiye edilir.
 2. Bruselloz Aşısı: Rev1 aşısı koç ve

Sığırcılıkta Koruyucu Hekimlik Tablosu

Biyogüvenlik 1-Karantina 2-Giriş çıkış kontrolleri 3-Kemirici ve vektörlerle mücadele 4-Çevre çitleri 5-Yabani hayvanlar  

Koruyucu hekimlik neleri kapsar ? 1-Barınak 2-Besleme 3-Boğa Kullanımı 4-Aşılama

Solunum yolu enfeksiyonları – Aşılama (Viral Enfeksiyonlara Karşı Aşılar + Pastomix 3) – Stres faktörlerinin engellenmesi …

Kuzularda Bakır Eksikliği

Bakır önemli bir mikromineraldir. Vücutta antioksidan
enzimlerin ve bazı hormonların yapısına katılır. Bakır eksikliğinde vücut
direnci azalır. Zayıflama, kansızlık, tüylerde bozukluklar, döl verimi sorunları,
ishal, tırnak yapısında anormallikler, topallık gibi sorunlar ortaya çıkar.

Kuzu ve oğlaklarda bakır eksikliği ile ortaya…

Simmental Irkının Özellikleri

İlk olarak ‘’kırmızı-beyaz alaca ırk’’ olarak bilinen
bu ırka daha sonraları köken aldığı İsviçre’nin ‘’Simme’’ vadisinden
dolayı Simmental adı verilmiştir. Almanya’da Fleckvieh olarak bilinir.

Simmentaller saman sarısından koyu kırmızıya kadar değişen renklerde
olurlar. Vücudunda beyaz alacaları vardır. Baş çoğunlukla beyaz …

Jersey Irkının Özellikleri

Sütü bakımından eşsiz bir ırk olan Jersey, başka yönlerden de
üstünlüğü olan bir ırktır. Tüm iklim koşullarında yetiştirilebilir. Kolay
adapte olur. Fertil, yani döl verimi iyi olan Jersey ırkı inekler sürüde uzun
süre kalırlar (Longevity). Hatta ömür boyu süt verimi …

İşkembedeki Yabancı Cisimler

İşkembe diyoruz, ama aslına bakarsak işkembe denilen bölüm geviş
getiren hayvanların üç ön midesinden biridir. Hatta genel olarak gerçek mide
yani abomasum da içine katılarak, tümüne işkembe denilmektedir.

İşkembe (rumen), börkenek (retikulum), kırkbayır (omasum), ve
şirden (abomasum) geviş getiren hayvanların …

Uzun Süreli Antibiyotik Kullanımı

Sahada yaşanan sorunların biri de uzun süreli antibiyotik
kullanımıdır. Bu konu ‘’bilinçsiz antibiyotik kullanımı’’ tarzında sürüp
gitmektedir.

Çiftliklerde, hayvancılık işletmelerinde daha önce kullanılan
antibiyotikler herhangi bir durumda tekrar temin edilerek kullanılıyor. Eğer
sonuç alınmazsa bir başka antibiyotik ile devam ediliyor …

Hayvancılığımızda 2020 Umutları

Hayvancılığımızda, ne yazık ki, birikmiş sorunlarımız vardır.
O yüzden 2020 için umutlarımız pek fazla yeşermiyor. Hayvancılık otla, yemle ve
bilgiyle olur. Bunların tümünün eksik olduğu bir ülkede hayvancılıktan umutla
söz etmek kolay değil.

Tüberküloz ve Bruselloz orada öylece dururken, boğa …

2020 Sağlık, Mutluluk ve Bereket Getirsin. (Spot)

Hayvancılıkla uğraşan değerli dostlarım;

2000’li yılların ilk 9 yıllık bölümü geride kaldı. Fakat, ne
yazık ki sorunlarımızı geride bırakamadık. Çünkü 3 büyük delik süt kovamızı
doldurmamızı engelledi. Kovadaki delikler süt kaybı, yavru kaybı
ve döl kaybı.

Hayvancılıktan kazanç sağlamanın 2 …

Ata Fen-Sürü Yönetimi Şirketleri Aralık Ayı Mutlu Günler Toplantısını Gerçekleştirdi.

Ata Fen ve Sürü Yönetimi şirketlerinin geleneksel, aylık ‘’Mutlu
Günler’’ toplantısı ve yeni yıl kutlaması 27 Aralık 2019 tarihinde
gerçekleştirildi.

Tahir S. Yavuz yeni yılın mutluluklarla birlikte gelmesini
dileyerek, çalışmaları için herkese teşekkür etti.

Mutlu günler bölümünde doğum tarihi Aralık …

Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Temel Kuralları

Her iş kuralına göre yapılmalıdır. Hayvancılığın da kuralları
vardır. Kurallara uyulmadığında kazalar ve hatta zincirleme kazalar meydana
gelir. Bu yazımızda koyun ve keçi yetiştiriciliğinde sağlık ile ilgili temel
kuralları ele alacağız.

Sürü yönetiminin temel kuralları bu konuda da geçerlidir.
Kuru-temiz, …

Düvelerin Meme Başı Enfarktüsü

Bu hastalığın literatürdeki adı Ischemic Teat Necrosis (ITN).
Çoğunlukla ilk doğumunu yapmış düvelerde görülen bir hastalık.

Meme başının memeye birleştiği yerde bezelye çapında bir yara
ile başlıyor. Daha sonra o bölgeye kan gitmiyor. Kan gitmeyen bölge nekroze
oluyor. Meme başı …

Mastitis (Spot)

Değerli üretici dostlarım,

Bugünlerde bazı arkadaşlarımız beni arayarak mastitis yani
meme yangısı olaylarında bir artış olduğunu söylüyorlar. Birkaç soru sorduğumda,
yakın zamanda, sağım yaparken kullandıkları malzemelerden vazgeçtiklerini
anlıyorum.

Kimi ön daldırmadan, kimi son daldırmadan, kimi kurulama
kağıdından, kimi de aşılamadan …

İneklerde Yumurtalık Sorunları

Sütçü sığır işletmelerinin en büyük dertleri arasında sayılan
döl tutmama ile ilgili olarak yumurtalıklardan kaynaklanan sorunları ele
alalım.

İneklerin ve düvelerin kızgınlık göstermemesine, döl tutmamasına
ve sürüden çıkarılmasına yol açan en önemli sorunlar; yumurtalıkların
çalışmaması (İnaktif Yumurtalık) ve yumurtalık kistleridir. …

Döl kayıplarının önlenmesi

Bir süt ineğinden her yıl bir yavru alınması istenir. ideal olan ineklerin doğumdan iki ay sonra tekrar döl tutmasıdır. Ülkemizde birçok inek, özellikle ithal inekler döl tutmama probleminden dolayı, birçok zaman ve para kaybından sonra, kesime gitmişlerdir

İneklerde kızgınlık göstermeme …

Sütçü İneklerin Aşılama Programı (Spot)

Sütçü sığır işletmelerinde aşılama programlarına bölgesel
olarak veteriner hekimler karar vermelidirler.

Ancak; genel bilgi bakımından, aşılamaların kuru dönemde
yapılması en uygun olan yöntemdir.

Kuru dönemde E. coli ve Klostridyum aşıları, Pastörella aşıları
ve IBR-BVD’ye karşı aşılar mutlaka yapılmalıdır.

Mastitis için …

Kuzular Ölmesin

Tabii ki, oğlaklar da ölmesin. Bu yazı oğlaklar için de
geçerlidir.

Zaten bakteriyel, viral etkenlerden meydana gelen hastalıklar
sonucu daha doğmadan önce çok sayıda kuzu ve oğlak kaybediyoruz. Mantar,
protozoa etkenli hastalıkları ve mineral noksanlıklarını da katarsak bu sayı
daha …

İneklerinizi Sağlıklıyken de Sevin (Spot)

Değerli dostlarım,

İneklerinizi sağlıklı oldukları sürece, sağlıklı kalmalarını sağlayacak
şekilde sevin.

Bunu neden söylüyorum?

Birçok yetiştirici arkadaşımız tasarruf yaptıklarını sanarak
ineklerinin konforunu, yemini, vitamin ve mineralini, temizlik malzemesini
kısıyorlar. Ama inek hasta olunca birdenbire kesenin ağzını açıp gerekli,
gereksiz her …

Desteklerin Vaktinde Verilmesi Gerekir (Spot)

İneklerin yaşamlarındaki en önemli gün doğum yaptıkları
gündür.

Doğum öncesi, doğum esnasında ve doğumdan sonraki lohusalık
günlerinde ineklere destekler vermemiz gerekir.

Bugünlerde bizler devletimizden buzağı destekleri bekliyoruz.
Üretici dostlarımız buzağı desteklerinin gecikmesi dolayısıyla üzgünler.
Destekler zamanında verilseydi çok iyi olurdu, …

Koyunlarda Yavru Atma (Spot)

Bruselloz

Leptospiroz

Klamidiosis

Kampilobakteriosis

Koksiellosis

Listeriosis

Salmonellosis

Değerli koyun üreticisi dostlarım, size ismini saydığım bu 7
hastalık koyunlarda düşük yapmaya yol açan bakteri etkenli hastalıklardır.

Sınır Hastalığı (Border Disease), Akabane, Mavi Dil gibi
viral etkenli hastalıklarda düşük yaptırır. Toksoplazma, Neospora …

Mastitis’te kullanılan en güçlü antibiyotik hangisidir? (Spot)

Değerli üretici dostlarım, bir arkadaşımız bana bu soruyu
sordu. İnekte meme yangısı yani mastitis olduğunda hiçbir antibiyotik yapmadan
önce bir tüp içine veya kaynatılmış bir şişeye hastalıklı süt alınır.
Laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda hastalığa sebep olan mikroorganizmalar ve
o mikroorganizmalara karşı …

Türkiye’de Hayvancılığın Son 40 Yılı

Türkiye’de hayvancılığımızın son 40 yılında yani 1979 – 2019 yılları
arasında sorunlar azalmış mıdır? Ya da tam tersi, artmış mıdır?

Son 40 yılda bizim hayal edemeyeceğimiz aletler ve makineler
ortaya çıktı. 40 yıl önce, ilaçlar kıttı, aşılar sınırlıydı. Antiserum yoktu.

Hayvancılığımızın Sorunları

Hayvancılık işletmelerimiz sorunlarla boğuşuyor.

Ülkemizde yapısal, kökü derinde sorunlar var. Bunların tümünün
altında yatan en büyük sorun bilgisizliktir. Ne yazık ki; bu durum, birkaç
istisna hariç, genel ve yaygın bir sorun halinde sürüp gitmektedir. İşin
daha da kötüsü, bilgisizler bilmediklerinin …

Sürüden Çıkarma Sebepleri (Spot)

Süt sığırcılığı ile uğraşan, değerli üretici dostlarım,

Bugün sizlere sürüden çıkarma sebepleri hakkında bilgi vermek
istiyorum.

Sürüden çıkarmayı 2 başlık altında görebiliriz.

Birincisi, mecburi sürüden çıkarma, ikincisi gönüllü sürüden
çıkarma. Mecburi sürüden çıkarma demek ineği kasaba yani kesime göndermek
demektir. …

Buzağılarda Karın Şişmesi (Spot)

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Bazen 1-2 haftalık buzağılarda buzağı maması veya süt içirildikten
1 saat sonra buzağının karnı şişiyor. Bu durum sizleri telaşa sevk ediyor.
Tehlikeli bir durum, çünkü ileri vakalarda buzağıyı kaybetme ihtimali de var.

Bu …

Buzağılarda Karın Şişliği

Genellikle 1-2 haftalık buzağılarda buzağı maması veya süt
içirildikten 1 saat sonra ortaya çıkan karın şişliği tehlikeli bir durumdur.

Buzağıların o günlerde sadece bir tek midesi vardır.

Gerçek mide, abomasum veya şirden adını verdiğimiz bölümde ani
gaz birikmesi ile ortaya …

Buzağılarda Kabızlık

Buzağıların önemli hastalıklarının başında ishal gelir. Ama
bazen Kabızlık (Peklik, Konstipasyon) ile de uğraşmak zorunda kalırız.

Kabızlık iki şekilde görünür.

Birincisi yeni doğan buzağının mekonyumu atamaması ile ilgilidir.
Ağız sütünü tam olarak alan bir buzağı mekonyum adını verdiğimiz, doğmadan önce

Merada Süt Sığırcılığı (Spot)

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Meralardan yararlanarak süt sığırcılığı yapmak mümkündür.
Ancak bazı koşulları yerine getirmek şarttır. Dünya’da birçok ülkede, başta
İrlanda, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde merada süt sığırcılığı
yapılıyor.

Koşullara uyarsak bizde yapabiliriz.

 1. Parazit mücadelesi her

Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım

Atafen – Sürüyönetimi Şirketleri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasını unutmadı. Saat 14:00-15:00 saatleri arasında şirket personelleri maskeleri takıp, lösemili çocuklarımız için farkındalık oluşturup onlara umut dağıttı.

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Refahı

Canlıların aç, susuz ve havasız kalmaları en büyük refah
sorunudur. Yemlik boyu mesafesinin dar olması, aşırı kalabalık, sıkışık
barınaklar, sürü yönetiminin temel ilkeleri olan kuru ve temiz sistemine aykırı,
pis ve ıslak ortamlar refah sorunu olarak karşımıza çıkan durumlardır.

Barınaklar …

Listeriosis (Spot)

Koyun-keçi ve sığırcılık ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Son günlerde bana gelen sorularla ilgili olarak bir hastalığa
özellikle değinmek istedim. Bu hastalık Listeriosis.

Hastalığın etkeni bir bakteri. Listeriosis hayvanlarda
görülen ve insanlara da bulaşabilen bir hastalık. Bu hastalık daha çok …

Dehidrasyon (Spot)

Yavru kayıplarımızın en büyük sebeplerinin başında ishaller
gelmektedir. Kuzu, oğlak ve buzağılarımızı ishaller yüzünden kaybediyoruz veya
yaşamlarının başında böyle bir sorunla karşılaşan yavrular cılız kalıyorlar.

İshalde su kaybı söz konusudur. Su vücuttan çıkarken yanında
vücudun çok ihtiyacı olan elektrolitleri de…

Koyunların Apse Hastalığı (Spot)

Değerli koyun yetiştiricisi dostlarım,

Bizim ‘’Koyun Pseudotüberkülozu’’ veya ‘’Kazeöz Lenfadenitis’’
dediğimiz, koyun yetiştiricileri arasında, bölgelere göre, cırtlak, çıban, çatlak
veya apse denilen bu hastalık, ne yazık ki ülkemizde büyük bir sorundur. Tüm
koyun ırklarında görülmekle birlikte, Kıvırcık ve Tahirova ırklarında …

Aşılarda Tekrar (Rapel) (Spot)

Değerli üretici dostlarım,

Hayvanlara yapılan aşıların bazıları ilk yapıldıklarında ‘’rapel’’
yani tekrar gerektirir. Bu gereklilik aşıların prospektüsünde yazılmaktadır.
Eğer bir aşının rapeli (tekrarı) gerektiği söyleniyorsa, mutlaka yapılsın.
Tekrarı yapılmayan aşıdan bağışıklık sağlamasını beklemeyin.

İlk yapılan aşı vücuda bir fotoğraf göstermek …

Koyunlar ve İzmineraller (Spot)

İzmineraller çok az miktarlarda vücuda çok büyük yararlar
sağlayan minerallere verdiğimiz isimdir. 
Kobalt, İyot, Çinko, Bakır, Manganez ve Selenyum önemli izminerallerdir.

Kobalt Eksikliğinde karaciğer yağlanır. Beyaz Karaciğer
Hastalığı ortaya çıkar. Ayrıca döl verimi düşer. Halsizlik, B12 vitamini
eksikliği sebebiyle kansızlık, …

Süt Sığırcılığında Maliyet Kontrolü (Spot)

Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Sütün değeri fiyatında satılamadığı ve yemlerin pahalı olduğu
günlerde maliyetlerimizi kontrol altında tutmak için 8 önemli konuya mutlaka önem
vermeliyiz. Bu konuları kontrol altında tutmazsak süt, döl ve buzağı kayıpları
ile karşı karşıya …

Süt Sığırcılığında Kuru Dönem (Spot)

Süt sığırcılığı ile ilgilenen üretici dostlarım,

Doğum
felci yani (Süt Humması),

Ketosis,

Abomasum
deplasmanı (yani mide dönmesi),

Metritis
(yani Rahim yangısı),

Sonu
atılamaması veya eşin düşmemesi,

Meme
ödemi,

Mastitis,

Yem
tüketiminde azalma veya iştahsızlık,

Güç
doğum,

Yağlı
Karaciğer Hastalığı,

Rahmin

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Koruyucu Hekimlik (Spot)

Değerli üretici dostlarım,

Sizlere Süt Sığırcılığında Koruyucu Hekimlik uygulamalarının
neleri kapsadığından söz edeceğim.

Herkes koruyucu hekimliğin ‘’aşılama’’ olduğunu zanneder.
Fakat koruyucu hekimliğin 4 önemli ayağı vardır. Bunlardan biri aşılamadır.
Diğerleri uygun barınaklar, uygun yemleme programları ve uygun boğa sperması
seçimidir. …

Çiğ Sütte Kalite Bozukluğu (Spot)

Süt Sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Bana gelen sorular içinde ‘’sütümü test ettiler, kesildi,
sütçü almadı’’ şeklinde şikayetler oluyor.

Bu durumda öncelikle aklımıza gizli mastitis gelmelidir.
Memedeki süt imal eden hücrelerde yangı yapan ve yıkımlanmaya sebep olan gizli
mastitis’ …

Biyogüvenlik (Spot)

Değerli yetiştirici, üretici, besici dostlarım,

Size bugün biyogüvenlik’ten söz etmek istiyorum.

Biyogüvenlik, kısaca, hayvanlarımızın hastalık etkenlerinden
uzak tutulmasıdır. Bunun için yapmamız gereken en önemli iş hasta hayvan ile
sağlam hayvanların bir arada olmasını önlemektir. Dışarıdan, başka bir yerden, pazardan
alınan …

HASTALIKLARDA KORUYUCU AŞILARIN ÖNEMİ

Aşılar koruyucu hekimliğin ve sürü yönetiminin vazgeçilmez, en önemli unsurlarıdır. Aşılar bunları bulanların, üreterek bize sunanların bağışladıkları birer nimettir.  Aşılar hastalıklarla mücadelenin, işletmelerdeki kazancın ve başarının anahtarı olup, kullanmasını bilenlerin en güçlü silahıdır.  Aşılamalar sağlık, zaman ve para kazandırır.

Aşılama …

Kapalı Barınaklar (Spot)

Sığırcılıkla uğraşan değerli üretici dostlarım,

Barınaklar kapalı, açık veya yarı açık olabilir. Yeter ki
hayvanlara gereken temiz hava sağlansın. Kapalı barınaklarda tavandaki veya yanlardaki
küçücük deliklerden temiz hava sağlanamayacağını bilelim. İki önemli besin
maddesinin temiz hava ve temiz su olduğunu …

Sığırcılık İşletmelerinde Antibiyotik Kullanımı (Spot)

Değerli üretici dostlarım;

İşletmelerinizde antibiyotik kullandığınızda her zaman aklınıza şu soru gelsin; Yanlışım nerede? Neden antibiyotik kullanma ihtiyacı ortaya çıktı? Sonraki adımınız ise yanlışın düzeltilmesi olsun.

Sığırcılık işletmelerinde antibiyotik kullanıldığında 2 konu
gündeme gelir. Ya sürü yönetimi ve koruyucu hekimlikte …

Sığırların Solunum Yolu Enfeksiyonları (Spot)

Sığırlar her türlü değişiklikten derhal etkilenerek strese girerler.

Nakliye sığırlar için en büyük stres kaynağıdır. Bir yerden
bir yere nakledilen, özellikle pazardan alınan hayvanlar yeni yerlerine
geldikten birkaç gün sonra öksürmeye başlarlar.

Öksürük stres ile başlar. Bunu unutmayalım.

Dışarıdan alarak …

İneklerde Topallık (Spot)

Değerli üretici dostlarım,

İneklerde topallık bir hastalık değil, sonuçtur. Aslında
topallık sürü yönetimi hatalarının sonucu olarak ortaya çıkar.

İneklerde topallığın arkasında işkembe asidozu, sıcaklık
stresi, kötü zemin, mineral, vitamin noksanlıkları, kuru dönemdeki besleme
hataları gibi sorunlar olabilir.

Bu gibi sorunların…

Buzağılar Risk Altında (Liste) (Spot)

Buzağıların başına dert olabilecek birçok hastalık var.

O yüzden tüm riskleri gözden geçirerek önlemlerini baştan
almalıyız.

İnsan eliyle oluşan ve insanların doğru yaklaşımıyla düzeltilebilecek
olan risklere bir göz atalım;

Göbek kordonunun dezenfekte edilmemesi,

Buzağı mamasının iyi karıştırılmaması, topaklaşması ya da

Silaj (Spot)

Süt Sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Silaj kullanın. Silaj ucuz olması ve yararlı olması
bakımından çok önemli bir yemdir.

Silaj yapın ama doğru yapın.

Tüm kaba yemlerde olduğu gibi, silajda da kalitenin başlangıç
noktası biçim zamanıdır. Doğru zamanda biçilmiş, …

Sıcaklık Stresi (Spot)

SICAKLIK STRESİ (SPOT)

 

Değerli üretici dostlarım,

İnekler sıcaktan dolayı strese girerler. 22°C’nin üzerine çıkan çevre sıcaklıkları inekler üzerinde büyük ölçüde stres yaratır.

20°C’de 27 litre süt veren bir inek, 25°’de 25 kg, 30°C’de 23 kg, 35°C’de 18 kg süt…

Lütfen Suni Tohumlamayı Tercih Edin (Spot)

Sığır Yetiştiriciliği ile Uğraşan Değerli Dostlarım,

Lütfen Suni Tohumlamayı tercih edin. Lütfen tabii aşım
yaptırmayın. Yani boğa kullanmayın.

Ülkemizin Amerika’dan / Avrupa’dan çok daha fazla Suni
Tohumlama’ya ihtiyacı var. Irkın daha ileri götürülmesi, daha verimli
ineklerimizin olması için zaten S.T. …

Koyunlarda Flushing

Aşım dönemi öncesi, zayıf kondisyonlu koyunlara yem desteği
verilmesine ‘’flushing’’ denir. Flushing ile koyunun yumurtalığına destek
vermiş oluruz. Bu destek sayesinde yumurtalıkta kaliteli yumurta üretimi gerçekleşir.

Flushing kararı, zamanı ve uygulaması tamamen koyunların
kondisyonuna bağlıdır. Normal olarak aşım dönemine 2-3 …

Güneş Işığına Duyarlılık

Çiftlik hayvanlarında, sığır, koyun, keçi ve atlarda deriyi
güneş ışınlarına karşı duyarlı hale getiren etmenlerin etkisiyle deride oluşan
sorunlara ‘’fotosensitizasyon’’ adı verilir.

Deriyi güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına duyarlı hale getiren
etmenler 2 başlık altında incelenebilir. Birincisi fotodinamik bileşenler,

Buzağılar Risk Altında (Yazı)

Bir sütçü sığır işletmesinde kazancı ve sürdürülebilirliği etkileyen 3 temel nokta vardır.

Doğan buzağıyı yaşatmak, inekten alınabilecek en yüksek verimi
almak, ineği tekrar gebe bırakmak.

Zaten bir kısım buzağıyı daha doğmadan önce kaybediyoruz. Fakat,
ne yazık ki; canlı doğan buzağılardan …

İneğim Ayağa Kalkamıyor

Süt sığırcılığı yapan işletmelerde zaman zaman görülen bu sorun hayvan sahiplerini tedirginliğe sevk eden, üzücü ve ekonomik kayıplara yol açan bir durumdur.

Yapılan tedavi girişimlerinden sonuç alınamaması, belirsizlik,
durumun nereye gittiğini kestirememek, umutla, umutsuzluk arasında çelişkilerle
geçen günler giderek üzücü …

Batı Nil Humması

Batı Nil Humması (West Nile Fever = WNF) son günlerde basında
çıkan haberlerle ülkemizin gündemine geldi.

Batı Nil Humması atlar, kuşlar ve insanlar arasında sineklerle
bulaştırılan viral bir hastalık. Bu yüzden de zoonotik. Yani hayvanlardan
insanlara bulaşan hastalıklardan biri.

Hastalık …

Biyogüvenlik

Hayvancılık yapılan işletmelerde biyogüvenlik koruyucu hekimliğin de üzerinde, büyük bir öneme sahip olup, geniş bir çerçeveyi kapsar.

İşletmelerin kuruluşunda biyogüvenlik ile ilgili her türlü
önlemin alınmış olması şarttır. Kuruluş ve inşaat aşamasından sonra da, işletme
döneminde, her konuya biyogüvenlik bilinci …

4H

Ülkemizde, özellikle son yıllarda gençler köyde kalmıyorlar. Şehirlere gitmek istiyorlar. Çiftçi çocukları babalarının işlerini yürütmek istemiyorlar. Kırsal kesimde yaşlı nüfus artıyor, genç nüfus azalıyor. Bu durum şehirlerde başka sosyal sorunlara yol açacak hale geliyor.

ABD’de 4H diye bilinen bir oluşum …

Çiftlik Hayvanlarında Deri Hastalıkları

Koyun, keçi ve sığırlarda deri hastalıkları bazen birbirine benzer.

Bazılarının tipik belirtileri vardır. Bazıları başka organlarda
da hastalık yapar. O yüzden deri hastalıklarını toplu olarak gözden geçirmek
yararlı olacak. Öncelikle deri hastalıklarını listeleyelim.

Dermatophilosis, BVD-MD, koyun, keçilerin çiçek hastalığı,
LSD …

Buzağılarda Kanlı Dışkı

Buzağıların dışkısında kan görülmesi çoğunlukla akla Koksidioz vakalarını getirmektedir. Fakat burada takılıp kalmak doğru değildir. Çünkü buzağıların dışkısında kan görülmesine sebep olan başka hastalıklar da vardır.

Eğer bir hastalıkta takılırsak, örneğin; Koksidiyoz ile uğraşırken vakit kaybedersek, buzağıyı kaybedebiliriz. İshal, özellikle …

Boğa Sektöründe Yeni Genetik İndeksler:

Özellikle ABD’de boğa sektörü hızla gelişiyor ve yeni genetik
indeksler ortaya çıkıyor.

Biz hala ineğin başı ne renk, vücudunun kuşağı nasıl gibi
konularla uğraşırken son yılların genetik gelişmeleri, DNA testleri, ineklerin
gen haritasının çıkmış olması, ABD’de yeni yeni genetik özelliklerin …

Koyunlarda Öksürük

Öksürük üst solunum yollarında veya akciğerlerde, yani
solunum sisteminde görülen problemlerin belirtisidir. Öksürük ile birlikte
hastalığın etkenine, yerine ve şiddetine göre başka belirtiler de görülebilir.

Örneğin; durgunluk, iştahsızlık, tıksırma, aksırma, burun akıntısı gibi. Burun akıntısı su gibi berrak renkten, koyu …

Doğum Tebriği

Ankara Bölge’den Soner GÖK’ ün  Rüzgar isminde bir
erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Soner Gök ve eşini  tebrik eder, evlatlarına sağlıklı
ve mutlu bir yaşam dileriz.…

Doğum Tebriği

Sürü Yönetiminden Sayın Mustafa KUZU ‘nun bugün Göktuğ
 isminde bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Mustafa Kuzu ve eşini  tebrik eder, evlatlarına
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.…

Sarıya Boyanmış Buzağılar

Doğum olduktan sonra bazı buzağıların ‘’sarıya boyanmış’’
oldukları görülür.

Böyle buzağılar canlı olabildikleri gibi, ölü doğmuş olarak
da bulunabilirler. Bu durum çoğunlukla doğumun uzadığı, yavrunun güç doğum sebebiyle
içeride çok kaldığı anlamına gelir.

Sarıya boyanmış olarak doğan buzağılara her zamankinden …

Cılız Buzağılar

Bu konuyu iki yönden ele alabiliriz.

Birincisi cılız doğan buzağılar, ikincisi daha sonra ’’kavruk’’ kalan buzağılar.

Doğum ile ilgili olanlar yaşama zor tutunan, hatta yaşama tutunamayan buzağılardır. Bu tip
cılız buzağıların bir kısmı doğumdan sonra kaybedilmektedir. O yüzden cılız
doğan…

Koyunlar Kusarsa

Bazen koyunların da kustuğuna şahit olabiliriz.

İstemsiz olarak karın kaslarının ve diyaframın kasılması ile
mide içeriğinin ağza gelmesi olarak tanımlayabileceğimiz kusma bir hastalık
değil, belirtidir.

Koyunlarda kusmaya en çok işkembenin aşırı dolgunluğu ve
işkembe asidozu sebep olur. Ayrıca küflü silaj …

CAE

Caprine Arthritis Encephalitis (CAE), keçilerde görülen bir viral
hastalıktır. İsminden keçilerde eklem ve beyin yangısı yapan bir hastalık
olduğu anlaşılsa da, çeşitli formlarda görülebilir. Hastalığın öksürük (pneumoni),
meme yangısı ve aşırı zayıflama ile ortaya çıkan formları da vardır.

Etken retrovirus-lentivirus …

Cılız Kuzular

Cılız kuzular ‘’kaybedilmeye aday’’ kuzulardır. Kuzuların cılız olmasına yol açan sebepleri gözden geçirelim.

İlk akla gelen çoklu doğum yapan koyunların kuzularıdır. En
çok özen gösterilmesi gerekenler bu kuzular ile öksüz veya terkedilmiş kuzulardır.

Kuzuların cılız olmasına sebep olan hastalıkların çoğunluğu

İşkembe Kelebekleri

Hayvancılıkla uğraşanlar Karaciğer Kelebeğini bilirler. Fakat işkembede yerleşen kelebekler de var. Latince adı Paramphistomum.

Erginleri geviş getirenlerin ön midelerinde bulunan, Trematod
ailesinden bir parazit. Paramphistomum iki konakçılı, iki ağızlı erginleri
konik biçimde, pembe, kırmızı renkte işkembe papillalarının içine yerleşen

Süt Taşı

Meme haznesinde veya meme başında bazen süt taşları oluşur.

Kazein, kalsiyum tuzları ve meme epitelinin döküntülerinin
bir araya gelmesiyle oluşan süt taşlarına yabancı literatürde Lactiferous Calculi,
Lactolith, Milk Stone veya Teat Calculus adı veriliyor.

Süt taşları çoğunlukla çok küçük olduklarından …

Islak Ağızlı Kuzular

Doğumu takiben kuzuların ağızlarından aşırı miktarda salya
akmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.

Hastalığa yurtdışında Watery Mouth Disease (WMD) yani Sulu Ağız
Hastalığı, Salyalı Kuzu Hastalığı adını veriyorlar.

Sulu Ağız veya Islak Ağız hastalığının etkeni E. coli’dir. Hazırlayıcı
faktörler hastalığın ortaya …

Beyaz Karaciğer

Koyun ve keçilerin otladıkları bölgelerde kobalt eksikliği
varsa, bitkiler topraktan yeterince kobalt alamıyorlarsa hayvanlarda beyaz karaciğer
hastalığı ortaya çıkar.

WLD (White Liver Disease = Beyaz Karaciğer Hastalığı) adı verilen
bu hastalık aslında karaciğerin yağlanmasıdır. Hepatik Lipodistrofi veya Yaygın
Hepatik Lipidosis …