Süt sığırcılığı ile uğraşan, değerli üretici dostlarım,

Bugün sizlere sürüden çıkarma sebepleri hakkında bilgi vermek istiyorum.

Sürüden çıkarmayı 2 başlık altında görebiliriz.

Birincisi, mecburi sürüden çıkarma, ikincisi gönüllü sürüden çıkarma. Mecburi sürüden çıkarma demek ineği kasaba yani kesime göndermek demektir. Gönüllü çıkarma ise daha çok düşük verimlilerin başka bir yere satılması, yerine daha yüksek verimli ineklerin konulması şeklinde olur.

Süt sığırcılığı işletmelerinde bazı ineklerin kasaplık olmasına sebep olan birçok sorun olabilir. Fakat en çok görülen sebepler döl tutmama, yani ineğin kısır kalması, topallık ve meme körelmesidir. Bunların tümünün arkasında ise ‘’sürü yönetimi’’ hataları, ihmaller, eksiklikler vardır. Her işletme yılda bir ‘’mecburi sürüden çıkarma’’ sebeplerini gözden geçirmeli ve çiftlikteki hataların nerede yoğunlaştığı incelenmelidir.

Çiftlikteki hataların nerede yoğunlaştığı belirlendiğinde yanlışlar düzeltilir ve çözüm bulunur. Topallık, kısır kalma, meme körelmesi gibi sorunların arkasında her zaman düzeltilmesi gereken başka problemler vardır.

Tabii ki mecburen kesime gönderme sebeplerini belirlemek için öncelikle kayıt tutmak gerekir.