“2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR”

(22 Haziran 2018 Tarihli 30456 Sayılı Resmi Gazete)

“BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”

(19 Haziran 2018 Tarihli 30453 Sayılı Resmi Gazete)

“BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”

(16 Mayıs 2018 Tarihli 30423 Sayılı Resmi Gazete)

“HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(03 Mayıs 2018 Tarihli 30410 Sayılı Resmi Gazete)

“VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ”

(02 Mayıs 2018 Tarihli 30409 Sayılı Resmi Gazete)

“BAZI İLLERİMİZDE YAŞANAN TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ÜRETİCİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARLARI KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR”

(05 Nisan 2018 Tarihli 30382 Sayılı Resmi Gazete)

“BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR”

(31 Mart 2018 Tarihli 30377 Sayılı Resmi Gazete)

“YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(27 Mart 2018 Tarihli 30373 Sayılı Resmi Gazete)

“KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK”

(03 Mart 2018 Tarihli 30349 Sayılı Resmi Gazete)

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GAMBİYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(27 Şubat 2018 Tarihli 30345 Sayılı Resmi Gazete)

Japonya?dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22)

* 30/12/2017 tarihli ve 30286 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Japonya?dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

?   Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®?nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

? 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®?nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)?in ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Çalışma Grupları ve Sekretarya?

? Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(2) TURQUALITY® Çalışma Grubu TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını yürütür.?

? Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?3) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilen toplam azami 100 mağaza için,

 1. i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,
 2. ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000 TL olmak üzere?

? Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 15 ? (1) 11 inci maddede belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.?

(15 Mart 2018 Tarihli 30361 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, TÜRK SUDAN ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ İSMİYLE BAĞLI ORTAKLIK KURULMASI HAKKINDA KARAR”

(15 Mart 2018 Tarihli 30361 Sayılı Resmi Gazete)

“GAZETE?DE ?BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2018/8)”

(30 Ocak 2018 Tarihli 30317 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(24 Ocak 2018 Tarihli 30311 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(17 Ocak 2018 Tarihli 30304 Sayılı Resmi Gazete)

“ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(10 Ocak 2018 Tarihli 30297 Sayılı Resmi Gazete)

“2018 YILI HAVZALARDA DESTEKLENECEK ÜRÜN LİSTELERİ” YAYINLANMIŞ OLUP, İLGİLİ DUYURUYA HTTP://WWW.TARİM.GOV.TR/BUGEM/DUYURU/61/2018-YİLİ-HAVZALARDA-DESTEKLENECEK-URUN-LİSTELERİ BAĞLANTISINDAN ULAŞILABİLMEKTEDİR.

“TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2018 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR”

(05 Ocak 2018 Tarihli 30292 Sayılı Resmi Gazete)

“CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(04 Ocak 2018 Tarihli 30291 Sayılı Resmi Gazete)

“HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”

(31 Aralık 2017 Tarihli 30287 Sayılı Resmi Gazete)

(27 Aralık 2017 Tarihli 30283 Sayılı Resmi Gazete)

 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği:
 • Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

 1. a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,
 2. b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
 3. c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına,

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

 • Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar.

(2) Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

(3) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan tehlikeli atık tanımına uyan ambalaj atıklarının yönetimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Kullanımları sonrasında bu kapsamda yer alan ambalajların bildirimleri ekonomik işletmeler tarafından ambalaj bilgi sistemi üzerinden yapılır, ancak söz konusu ambalaj atıkları bu Yönetmelik kapsamında geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinden muaftır.

 • Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:
 • MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum ve geçiş hükümleri”

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma verici madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmez.

(3) İşletmeciler EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (02.139), (02.153), (02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084), (05.101), (05.108), (05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194), (05.196), (09.573) FL numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan üçüncü fıkrada belirtilen aroma verici maddeler ve bu maddeleri içeren gıdalar raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli değildir.?

 • MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (16.071) FL numaralı aroma verici maddeye ait satır yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan (02.139), (02.153), (02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084), (05.101), (05.108), (05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194), (05.196), (09.573) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ve
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(21 Aralık 2017 Tarihli 30277 Sayılı Resmi Gazete)

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2017/48)”

(07 Aralık 2017 Tarihli 30263 Sayılı Resmi Gazete)

“SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN AKREDİTASYONU TEBLİĞİ”

(02 Aralık 2017 Tarihli 30258 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2017 EKİLİŞİNE AİT FARK ÖDEMESİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/47)”

(25 Kasım 2017 Tarihli 30251 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ”

(25 Kasım 2017 Tarihli 30251 Sayılı Resmi Gazete)

“ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/40)”

(23 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete)

18 Kasım 2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda yer alan kanunlar yayınlanmıştır.

– Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun:

* Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Haziran 2007 tarihinde imzalanan “Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

– Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Helal Akreditasyon Kurumu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Kuruluş, görev ve yetkiler

MADDE 3- (1) Bu Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile ilgili, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu kurulmuştur.

(2) HAK, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek Kurum olup görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Ülkemizde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak.
 2. b) Faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamak, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliğinde bulunmak.
 3. c) Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirmek, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapmak, bu kapsamda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ç) Kurumun faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak.

 1. d) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(3) Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetleri icra edemez, verdikleri hizmetleri sunamaz, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamaz ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez.

Bilgilerinize sunarız.

“İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmi Gazete)

“28/10/2017 TARİHLİ VE 30224 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 11/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10924 SAYILI 2018 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 2018 YILI PROGRAMI”

(28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete)

“TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2017/34)”

(24 Ekim 2017 Tarihli ve 30220 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2017/27)

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2017/36)

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2017/36)

(17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmi Gazete)

“DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/39)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  TEBLİĞ (NO: 2017/25)”

(13 Eylül 2017 Tarihli ve 30179 Sayılı Resmi Gazete)

“Hayvan Sağlığında Kullanılan ve İthalatına İzin Verilen Teşhis Kitleri Listesi” nin güncellendiği duyurulmuş olup, söz konusu duyuruyahttp://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/296/Hayvan-Sagliginda-Kullanilan-Ve-Ithalatina-Izin-Verilen-Teshis-Kitleri-Listesi-Guncellendi bağlantısından ulaşılabilmektedir.

“İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ”

(8 Eylül 2017 Tarihli ve 30174 Sayılı Resmi Gazete)

“HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ”

(26 Ağustos 2017 Tarihli ve 30166 Sayılı Resmi Gazete)

“ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmi Gazete)

“GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(01 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmi Gazete)

“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)?DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2017/1)”

(26 Haziran 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmi Gazete)

“İTHALAT REJIMI KARARINA EK KARAR”

(27 Haziran 2017 Tarihli ve 30107 Sayılı Resmi Gazete)

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”

(09 Haziran 2017 Tarihli ve 30091 Sayılı Resmi Gazete)

“DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ UYGULAMA REHBERİ”

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/95/Damizlik-Manda-Yetistiriciliginin-Desteklenmesi-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

“BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR”

“2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR”

(22 Haziran 2018 Tarihli 30456 Sayılı Resmi Gazete)

“BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”

(19 Haziran 2018 Tarihli 30453 Sayılı Resmi Gazete)

“BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”

(16 Mayıs 2018 Tarihli 30423 Sayılı Resmi Gazete)

“HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(03 Mayıs 2018 Tarihli 30410 Sayılı Resmi Gazete)

“VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ”

(02 Mayıs 2018 Tarihli 30409 Sayılı Resmi Gazete)

“BAZI İLLERİMİZDE YAŞANAN TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ÜRETİCİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARLARI KAPSAMINDAKİ KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR”

(05 Nisan 2018 Tarihli 30382 Sayılı Resmi Gazete)

“BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR”

(31 Mart 2018 Tarihli 30377 Sayılı Resmi Gazete)

“YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(27 Mart 2018 Tarihli 30373 Sayılı Resmi Gazete)

“KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK”

(03 Mart 2018 Tarihli 30349 Sayılı Resmi Gazete)

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GAMBİYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(27 Şubat 2018 Tarihli 30345 Sayılı Resmi Gazete)

Japonya?dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22)

* 30/12/2017 tarihli ve 30286 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Japonya?dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

?   Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®?nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

? 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®?nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)?in ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Çalışma Grupları ve Sekretarya?

? Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(2) TURQUALITY® Çalışma Grubu TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını yürütür.?

? Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?3) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilen toplam azami 100 mağaza için,

 1. i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,
 2. ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000 TL olmak üzere?

? Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 15 ? (1) 11 inci maddede belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.?

(15 Mart 2018 Tarihli 30361 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, TÜRK SUDAN ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ İSMİYLE BAĞLI ORTAKLIK KURULMASI HAKKINDA KARAR”

(15 Mart 2018 Tarihli 30361 Sayılı Resmi Gazete)

“GAZETE?DE ?BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2018/8)”

(30 Ocak 2018 Tarihli 30317 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(24 Ocak 2018 Tarihli 30311 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(17 Ocak 2018 Tarihli 30304 Sayılı Resmi Gazete)

“ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(10 Ocak 2018 Tarihli 30297 Sayılı Resmi Gazete)

“2018 YILI HAVZALARDA DESTEKLENECEK ÜRÜN LİSTELERİ” YAYINLANMIŞ OLUP, İLGİLİ DUYURUYA HTTP://WWW.TARİM.GOV.TR/BUGEM/DUYURU/61/2018-YİLİ-HAVZALARDA-DESTEKLENECEK-URUN-LİSTELERİ BAĞLANTISINDAN ULAŞILABİLMEKTEDİR.

“TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2018 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR”

(05 Ocak 2018 Tarihli 30292 Sayılı Resmi Gazete)

“CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(04 Ocak 2018 Tarihli 30291 Sayılı Resmi Gazete)

“HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”

(31 Aralık 2017 Tarihli 30287 Sayılı Resmi Gazete)

(27 Aralık 2017 Tarihli 30283 Sayılı Resmi Gazete)

 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği:
 • Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

 1. a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,
 2. b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
 3. c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına,

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

 • Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar.

(2) Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

(3) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan tehlikeli atık tanımına uyan ambalaj atıklarının yönetimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Kullanımları sonrasında bu kapsamda yer alan ambalajların bildirimleri ekonomik işletmeler tarafından ambalaj bilgi sistemi üzerinden yapılır, ancak söz konusu ambalaj atıkları bu Yönetmelik kapsamında geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinden muaftır.

 • Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:
 • MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum ve geçiş hükümleri”

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma verici madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmez.

(3) İşletmeciler EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (02.139), (02.153), (02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084), (05.101), (05.108), (05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194), (05.196), (09.573) FL numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan üçüncü fıkrada belirtilen aroma verici maddeler ve bu maddeleri içeren gıdalar raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli değildir.?

 • MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (16.071) FL numaralı aroma verici maddeye ait satır yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan (02.139), (02.153), (02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084), (05.101), (05.108), (05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194), (05.196), (09.573) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ve
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(21 Aralık 2017 Tarihli 30277 Sayılı Resmi Gazete)

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2017/48)”

(07 Aralık 2017 Tarihli 30263 Sayılı Resmi Gazete)

“SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN AKREDİTASYONU TEBLİĞİ”

(02 Aralık 2017 Tarihli 30258 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2017 EKİLİŞİNE AİT FARK ÖDEMESİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/47)”

(25 Kasım 2017 Tarihli 30251 Sayılı Resmi Gazete)

“TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ”

(25 Kasım 2017 Tarihli 30251 Sayılı Resmi Gazete)

“ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/40)”

(23 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete)

18 Kasım 2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda yer alan kanunlar yayınlanmıştır.

– Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun:

* Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Haziran 2007 tarihinde imzalanan “Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

– Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Helal Akreditasyon Kurumu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Kuruluş, görev ve yetkiler

MADDE 3- (1) Bu Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı ile ilgili, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu kurulmuştur.

(2) HAK, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek Kurum olup görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Ülkemizde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak.
 2. b) Faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamak, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliğinde bulunmak.
 3. c) Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirmek, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapmak, bu kapsamda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ç) Kurumun faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak.

 1. d) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(3) Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetleri icra edemez, verdikleri hizmetleri sunamaz, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamaz ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez.

Bilgilerinize sunarız.

“İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmi Gazete)

“28/10/2017 TARİHLİ VE 30224 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 11/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10924 SAYILI 2018 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 2018 YILI PROGRAMI”

(28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete)

“TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2017/34)”

(24 Ekim 2017 Tarihli ve 30220 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2017/27)

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2017/36)

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2017/36)

(17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmi Gazete)

“DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/39)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  TEBLİĞ (NO: 2017/25)”

(13 Eylül 2017 Tarihli ve 30179 Sayılı Resmi Gazete)

“Hayvan Sağlığında Kullanılan ve İthalatına İzin Verilen Teşhis Kitleri Listesi” nin güncellendiği duyurulmuş olup, söz konusu duyuruyahttp://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/296/Hayvan-Sagliginda-Kullanilan-Ve-Ithalatina-Izin-Verilen-Teshis-Kitleri-Listesi-Guncellendi bağlantısından ulaşılabilmektedir.

“İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ”

(8 Eylül 2017 Tarihli ve 30174 Sayılı Resmi Gazete)

“HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ”

(26 Ağustos 2017 Tarihli ve 30166 Sayılı Resmi Gazete)

“ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmi Gazete)

“GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(01 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmi Gazete)

“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)?DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2017/1)”

(26 Haziran 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmi Gazete)

“İTHALAT REJIMI KARARINA EK KARAR”

(27 Haziran 2017 Tarihli ve 30107 Sayılı Resmi Gazete)

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”

(09 Haziran 2017 Tarihli ve 30091 Sayılı Resmi Gazete)

“DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ UYGULAMA REHBERİ”

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/95/Damizlik-Manda-Yetistiriciliginin-Desteklenmesi-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

“BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR”

(02 Haziran 2017 Tarihli ve 30084 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET SİTESİNDE “DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ UYGULAMA REHBERİ” YAYINLANMIŞ OLUP, İLGİLİ DUYURUYA HTTP://WWW.TARİM.GOV.TR/HAYGEM/DUYURU/95/DAMİZLİK-MANDA-YETİSTİRİCİLİGİNİN-DESTEKLENMESİ-UYGULAMA-REHBERİ-YAYİNLANDİ BAĞLANTISINDAN ULAŞILABİLMEKTEDİR

“KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA II KAPSAMINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İÇİN IPARD II YARDIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ADINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI 2014-2020?NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(06 Mayıs 2017 Tarihli ve 30058 Sayılı Resmi Gazete)

“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(03 Mayıs 2017 Tarihli ve 30055 Sayılı Resmi Gazete)

“ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2017/20)”

(27 Nisan 2017 Tarihli ve 30050 Sayılı Resmi Gazete)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde ?Hayvan Sağlığında Kullanılan ve İthalatına İzin Verilen Teşhis Kitleri Listesi? yayınlanmış olup, ilgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/272/Hayvan-Sagliginda-Kullanilan-Ve-Ithalatina-Izin-Verilen-Teshis-Kitleri-Listesi-Yayinlandi

“ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmi Gazete)

“SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” VE “KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(04 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazetede)

“ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN CANLI HAYVANLARDA YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 Sayılı Resmi Gazete)

“TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE ARPA İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR”

(10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmi Gazete )

“TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK VE TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ”

(07 Mart 2017 Tarihli ve 3000 Sayılı Resmi Gazete )

“TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ”, “TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİŞKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK”.”TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA ESER ELEMENTLER VE BULAŞAN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (NO: 2017/7)”

(24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmi Gazete )

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(23 Şubat 2017 Tarihli ve 29988 Sayılı Resmi Gazete )

“SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2017/5)”

(08 Şubat 2017 Tarihli ve 29973 Sayılı Resmi Gazete )

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET SİTESİNDE “2017 YILI DAMIZLIK HAYVAN İTHALATLARI TALİMATLARI VE TEKNİK KRİTERLERİ” YAYINLANMIŞ OLUP, İLGİLİ DUYURUYA

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/88/2017-Yili-Damizlik-Hayvan-Ithalatlari-Talimatlari-Ve-Teknik-Kriterleri-Yayinlanmistir bağlantısından ulaşılabilmektedir.

“DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI 2017 YILI UYGULAMA REHBERİ” YAYINLANMIŞ OLUP, İLGİLİ DUYURUYA

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/89/Damizlik-Duve-Yetistiriciliginin-Desteklenmesi-Programi-2017-Yili-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

“TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(04 Ocak 2017 Tarihli ve 29938 Sayılı Resmi Gazete)

“İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ”

(30 Aralık 2016 Tarihli ve 2. Mükerrer Resmi Gazete)

“2016/9611 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”

(31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete)

“2016/9611 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”

(31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M1-1.htm

“TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 26/12/2016 TARİHLİ VE 2016/16 SAYILI KARARI”

(28 Aralık 2016 Tarihli ve 29932 Sayılı Resmi Gazete)

“GIDA VE TARIMSAL ÜRÜN PİYASALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ İLE İLGİLİ 2016/30 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ”

(27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete)

“HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmi Gazete)

“DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(23 Aralık 2016 Tarihli ve 29927 Sayılı Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/37)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/51)”

(03 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmi Gazete )

“TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE CANLI HAYVAN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmi Gazete )

“ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(15 Kasım 2016 Tarihli ve 29889 Sayılı Resmi Gazete )

” 19/10/2016 TARİHLİ VE 29862 SAYILI RESMÎ GAZETE?DE YAYIMLANAN 3/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9368 SAYILI 2017 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 2017 YILI PROGRAMI ”

(30 Ekim 2016 Tarihli ve 1. Mükerrer  Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2016/37)”

(21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmi Gazete )

“GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI- 941 TARIM HAVZASININ ÜRÜN LİSTELERİ ”

http://www.tarim.gov.tr/Haber/1041/941-Tarim-Havzasinin-Urun-Listeleri-Yayinlandi

“GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(22 Eylül 2016 Tarihli ve 29835 Sayılı Resmi Gazete )

“GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA YAZ SAATİ UYGULANMASI HAKKINDA KARAR” , “KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” , “DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/9)”

(08 Eylül 2016 Tarihli ve 29825 Sayılı Resmi Gazete )

“ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”

(26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmi Gazete )

“YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

(09 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete )

“AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR”, “ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ” VE “TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ”

(10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmi Gazete )

“ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE SIĞIR ETİ İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR”, “DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR”, “2016 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ” VE “2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR”

(03 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazete )

“GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK”, “GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” VE “GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/52)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2016/28)”

(26 Temmuz 2016 Tarihli ve 29782 Sayılı Resmi Gazete )

“TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ”

(23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete )

18 Temmuz 2016 tarihli 29774 sayılı Resmi Gazete’de, “Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/30)” yayınlanmış olup, bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda yapılan değişiklikler aşağıda sarı ile işaretlenmiştir.

MADDE 1 ?  5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:2012/74)?nin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” (4) Perakende işletmelerde;

 1. a) Kıyma,köfte hariçhazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karışımlarının üretimi yapılamaz. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve köfte hariçhazırlanmış et karışımları hazırlanabilir. Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilir ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulur. Ancak tüketici talebi doğrultusunda satın alınan ürün parçalanabilir. Çiğ kırmızı etler ise; asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilir.
 2. b) Hazırlanmış et karışımı olarak sadece büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak 10 kilogramı geçmeyecek miktarda pişmemiş köfte üretilebilir. Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan köfte; sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir.”

(18 Temmuz 2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmi Gazete )

?        “İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”,

?        “MİRASÇILAR ARASINDA HENÜZ PAYLAŞIMI YAPILMAMIŞ TARIMSAL ARAZİLERİN DEVİR İŞLEMLERİNİN HARÇLARDAN MÜSTESNA TUTULMASINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR”,

?        “BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2016/24)” VE

?        “GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmi Gazete )

“İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete )

“HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ ”

(24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete )

“GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE) (SERİ NO: 14)”

(03 Haziran 2016 Tarihli ve 29731 Sayılı Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI (2015-2018) İLE İLGİLİ 31/12/2015 TARİHLİ VE 2015/63 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI”

(01 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmi Gazete )

“BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(31 Mayıs 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmi Gazete )

“TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2016 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ”

(24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmi Gazete )

“AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”  VE “KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmi Gazete )

“2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR”

(05 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmi Gazete )

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160505-3.pdf

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2016/13)”

(29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmi Gazete )

“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/1)”

(28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmi Gazete )

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı 2016 Uygulama Rehberi Yayınlandı

http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Duyuru/290/Genc-Ciftci-Projelerinin-Desteklenmesi-Programi-2016-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

“BAZI YERLERDE ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI YAPILMASI HAKKINDAKİ 25/7/2011 TARİHLİ VE 2011/2086 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR”

(09 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmi Gazete )

Gıda Zinciri Bilgisi

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/05 no’lu Genelgesi)

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Mevzuat/Genelge/Gida_Zincirleri_Genelge.pdf

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ KALİTE KONTROLÜ, DENETİM VE KARANTİNA GENEL İDARESİ ARASINDA TÜRKİYE?DEN ÇİN?E İHRAÇ EDİLECEK SÜT ÜRÜNLERİNİN VETERİNER VE SAĞLIK ŞARTLARI KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(08 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazete )

“ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE SIĞIR ETİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR”

(08 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazete )

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2016/16)

(05 Nisan 2016 Tarihli ve 29575 Sayılı Resmi Gazete )

“SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(01 Nisan 2016 Tarihli ve 29671 Sayılı Resmi Gazete )

“ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”

(31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 Sayılı Resmi Gazete )

“T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (NO: 2016/8)”

(09 Mart 2016 Tarihli ve 29648 Sayılı Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR”

(27 Şubat 2016 Tarihli ve 29637 Sayılı Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR”

(26 Şubat 2016 Tarihli ve 29636 Sayılı Resmi Gazete )

“TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA ERUSİK ASİT SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (NO: 2016/4)” VE “TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)”

(13 Şubat 2016 Tarihli ve 29623 Sayılı Resmi Gazete )

“TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(15 Şubat 2016 Tarihli ve 29625 Sayılı Resmi Gazete )

“6663 GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-15.pdf

“ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(09 Şubat 2016 Tarihli ve 29619 Sayılı Resmi Gazete )

“KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK”

(07 Şubat 2016 Tarihli ve 29617 Sayılı Resmi Gazete )

“ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ”

(01 Şubat 2016 Tarihli ve 29611 Sayılı Resmi Gazete )

“CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK”

(31 Ocak 2016 Tarihli ve 29610 Sayılı Resmi Gazete )

“BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2016/2)”

(30 Ocak 2016 Tarihli ve 29609 Sayılı Resmi Gazete )

“GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(22 Ocak 2016 Tarihli ve 29601 Sayılı Resmi Gazete )

“İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(06 Ocak 2016 Tarihli ve 29585 Sayılı Resmi Gazete )

DAP-GAP-KOP ve DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 2016 Yılı Proje Uygulama Rehberi Yayınlandı.

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/69/Dap-Gap-Kop-Ve-Dokap-2016-Yili-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

“Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160101-4.pdf

31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de, “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” yayınlanmış olup, aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M2-1.pdf

31 ARALIK 2015 TARİHLİ VE 29579 SAYILI 1. MÜKERRER RESMİ GAZETE’DE, “İTHALAT TEBLİĞİ” VE “İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR” YAYINLANMIŞTIR.

İTHALAT TEBLİĞİ”NE http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1-2.pdf İNTERNET ADRESİNDEN, “İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”A İSE http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1-1.pdf İNTERNET ADRESİNDEN ULAŞILABİLMEKTEDİR.

“GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNİN DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmi Gazete )

“HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(30 Aralık 2015 Tarihli ve 29578 Sayılı Resmi Gazete )

“HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(29 Aralık 2015 Tarihli ve 29577 Sayılı Resmi Gazete )

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151229-4.htm

” T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (2015/8299) ”

(16 Aralık 2015 Tarihli ve 29564 Sayılı Resmi Gazete )

“KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2012 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU EK İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(22 Kasım 2015 Tarihli ve 29540 Sayılı Resmi Gazete )

“YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(21 Kasım 2015 Tarihli ve 29538 Sayılı Resmi Gazete )

“İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

“TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI ALTINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA POLİTİKA ALANI (IPARD) KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNE YAPILACAK OLAN BİRLİK MALİ YARDIMININ YÖNETİMİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TESİS EDEN SEKTÖREL ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(19 Kasım 2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmi Gazete )

“GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmi Gazete )

“GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(17 Kasım 2015 Tarihli ve 29535 Sayılı Resmi Gazete )

05 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de, genetiği değiştirilmiş 2 soya ve 5 mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılmasına ilişkin Biyogüvenlik Kurulu Kararları yayınlanmış olup, anılan kararlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

 – Biyogüvenlik Kurulunun 28 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 29 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 30 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 31 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 32 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 33 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 34 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 35 Sayılı Kararı

“KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI”

(850/2004/EC sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü )

“MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(02 Kasım 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete )

“İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(30 Ekim 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete )

“MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(30 Ekim 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete )

“TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ”

(16 Ekim 2015 Tarihli ve 29504 Sayılı Resmi Gazete )

“TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN ÜSTLENİLEN RİSKLERE DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN REASÜRANS DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN KARAR”

(13 Ekim 2015 Tarihli ve 29501 Sayılı Resmi Gazete )

2016-2018 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ KALKINMA BAKANLIĞI GENELGESİ

(11 Ekim 2015 Tarihli ve 29499 Sayılı Resmi Gazete )

“TKDK KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI ON BEŞİNCİ BAŞVURU İLANI” DUYURUSU TKDK İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMIŞ OLUP, LİNKİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

http://bit.ly/1VNysgN

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/41)

(10 Ekim 2015 Tarihli ve 29498 Sayılı Resmi Gazete )

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

(20 Eylül 2015 Tarihli ve 29481 Sayılı Resmi Gazete )

ÇİFTLİKTE KESİLEN KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ KANATLI VE TAVŞANIMSI ETLERİNİN DOĞRUDAN ARZINA DAİR YÖNETMELİK

(19 Eylül 2015 Tarihli ve 29480 Sayılı Resmi Gazete )

KÜÇÜK MİKTARDAKİ YUMURTANIN DOĞRUDAN ARZINA DAİR YÖNETMELİK

(12 Eylül 2015 Tarihli ve 29473 Sayılı Resmi Gazete )

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(11 Eylül 2015 Tarihli ve 29472 Sayılı Resmi Gazete )

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

(28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer)

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer)

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE SIĞIR ETİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

(28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(18 Ağustos 2015 Tarihli ve 29449 Sayılı Resmi Gazete)

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(14 Ağustos 2015 Tarihli ve 29445 Sayılı Resmi Gazete)

2015 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(12 Ağustos 2015 Tarihli ve 29443 Sayılı Resmi Gazete)

“GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” VE “TARIMDA KULLANILAN KİMVEYİ GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(09 Ağustos 2015 Tarihli ve 29440 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARDA SICAKLIĞIN RESMİ KONTROLÜ İÇİN KONTROL NOKTALARININ SEÇİLMESİ VE ÖLÇÜM METODU TEBLİĞİ

(31 Temmuz 2015 Tarihli ve 29431 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞİKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(22 Temmuz 2015 Tarihli ve 29422 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA AİT ATAMA KARARLARI

(16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmi Gazete)

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

(13 Temmuz 2015 Tarihli ve 29415 Sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

(10 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete)

BAZI YERLERDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILMASI HAKKINDA KARAR

(9 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

(5 Temmuz 2015 Tarihli ve 29407 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA AİT ATAMA KARARLARI

(4 Temmuz 2015 Tarihli ve 29406 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2015-2018)” İLE İLGİLİ 18/6/2015 TARİHLİ VE 2015/18 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

(1 Temmuz 2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 İLE İLGİLİ 18/6/2015 TARİHLİ VE 2015/27 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

(27 Haziran 2015 Tarihli ve 29399 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DAHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2015/24)

(07 Haziran 2015 Tarihli ve 29379 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:3)

(06 Haziran 2015 Tarihli ve 29378 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİ” VE “TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2015/19)

(30 Mayıs 2015 Tarihli ve 29371 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA AİT ATAMA KARARLARI

(29 Mayıs 2015 Tarihli ve 29370 Sayılı Resmi Gazete)

“BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2015/21)” VE “TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2015 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2015/23)”

(27 Mayıs 2015 Tarihli ve 29368 Sayılı Resmi Gazete)

“GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”, “TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI VE PİYASAYA ARZINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” VE “TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(24 Mayıs 2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2015 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARAR

(21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (NO: 2015/17)

(12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmi Gazete)

4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(06 Mayıs 2015 Tarihli ve 29347 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2015/13)

(03 Mayıs 2015 tarihli ve 29344 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN SÖZLEŞMELİ USULDE ALIM SATIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(16 Nisan 2015 tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete)

2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

(8 Nisan 2015 tarihli ve 29320 Sayılı Resmi Gazete)

SAFKAN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2015/11)

(2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2014/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2015/10)

(13 Mart 2015 Tarihli ve 2929 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(01 Mart 2015 Tarihli ve 29292 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA AİT ATAMA KARARLARI

(04 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmi Gazete)

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

(04 Şubat 2015 Tarihli ve 1647 Sayılı oluru ile)

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

(17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA- KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 10/02/2015 TARİHLİ VE 2015/1 SAYILI KARARI

(14 Şubat 2015 Tarihli ve 29267 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2015/7)

(13 Şubat 2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(04 Şubat 2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(30 Ocak 2015 Tarihli ve 29252 Sayılı Resmi Gazete)

PERAKENDE İŞLETMELERİN AÇILIŞ VE FAALİYETE GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI, PERAKENDE TİCARETİN SERBEST PİYASA ORTAMINDA ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ŞARTLARINA GÖRE YAPILMASI, TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PERAKENDE İŞLETMELERİN DENGELİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜME VE GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI VE PERAKENDE İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ İLE BUNLARIN BİRBİRLERİ, ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİNİ AMAÇLAYAN “PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN”

(29 Ocak 2015 Tarihli ve 6585 Sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2015/5)

(28 Ocak 2015 Tarihli ve 29250 Sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

(22 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazete)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(17 Ocak 2015 Tarihli ve 29239 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI?NIN, TARIMSAL ARAZİLERİN DEVRİ, MİRAS YOLU İLE İNTİKALİ, DEĞERLEMESİ, YETER GELİRLİ ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜTÜNLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLER İLE EHİL MİRASÇIYA AİT NİTELİKLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI İÇEREN TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmi Gazete)

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ VE TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA ALTYAZI VE DİPNOTLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmi Gazete)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ

(31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)

JAPONYA’DAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİ

(31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)

TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TAZMİNAT ORANLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(01 Ocak 2015 Tarihli ve 29223 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK VE MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TPE: 2014/3)

(31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete)

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(27 Aralık 2014 Tarihli ve 29218 Sayılı Resmi Gazete)

ÇOK PAYDAŞLI SAĞLIK SORUMLULUĞUNU GELİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ 2014/21 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

(23 Aralık 2014 Tarihli ve 29214 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (NO: 2014/60)

(23 Aralık 2014 Tarihli ve 29214 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE (TEBLİĞ 2014/43) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/57)
(20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
(20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/5)
(19 Aralık 2014 Tarihli ve 29210 Sayılı Resmi Gazete)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(18 Aralık 2014 Tarihli ve 29209 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE TARIMSAL ÜRÜN PİYASALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ İLE İLGİLİ 2014/20 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ
(09 Aralık 2014 Tarihli ve 29200 Sayılı Resmi Gazete)

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(02 Aralık 2014 Tarihli ve 29193 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE (TEBLİĞ 2013/59) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/58)
(28 Kasım 2014 Tarihli ve 29189 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/52)
(27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(26 Kasım 2014 Tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazete)

BUZAĞILARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
(22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete)

YUMURTACI TAVUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(26 Ekim 2014 Tarihli ve 29157 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(25 Ekim 2014 Tarihli ve 29157 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(25 Ekim 2014 Tarihli ve 29156 Sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(27 Eylül 2014 Tarihli ve 29132 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(24 Eylül 2014 Tarihli ve 29129 Sayılı Resmi Gazete)

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE İLGİLİ USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(5 Eylül 2014 Tarihli ve 29110 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmi Gazete)

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tıklayın)

(8 Ağustos 2014 Tarihli ve 29082 Sayılı Resmi Gazete)

2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

(7 Ağustos 2014 Tarihli ve 29081 Sayılı Resmi Gazete)

Kara Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon İşlemi

(26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/64)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete)

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/12/2013 tarihli ve 18201 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete)

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 4/7/2014 tarihli ve 45473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE DAMIZLIK KOYUN İŞLETMELERİNİN İNŞAAT VE DAMIZLIK ERKEK MATERYAL TEMİNİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI (Detaylar için tıklayınız)

(5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmi Gazete)

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

(28 Haziran 2014 Tarihli ve 29044 Sayılı Resmi Gazete)

YEM KATKILARI VE PREMİKSLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI, SATIŞI VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ’İN (TEBLİĞ NO: 2002/66) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(21 Haziran 2014 Tarihli ve 29037 Sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(21 Haziran 2014 Tarihli ve 29037 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(17 Haziran 2014 Tarihli ve 29033 Sayılı Resmi Gazete)

Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Nam ve Hesabına Avrupa Komisyonu Arasında 14 Kasım 2013’te Akdedilen Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2012) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

(12 Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(7 Haziran 2014 Tarihli ve 29023 Sayılı Resmi Gazete)

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ
(7 Haziran 2014 Tarihli ve 29023 Sayılı Resmi Gazete)

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 3959 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(4 Haziran 2014 Tarihli ve 29020 Sayılı Resmi Gazete)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

(3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmi Gazete)

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmi Gazete)

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(29 Mayıs 2014 Tarihli ve 29014 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/22)

(28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

(27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/10)

(10 Mayıs 2014 Tarihli ve 28996 Sayılı Resmi Gazete)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(8 Mayıs 2014 Tarihli ve 28994 Sayılı Resmi Gazete)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(3 Mayıs 2014 Tarihli ve 28989 Sayılı Resmi Gazete)

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

(19 Nisan 2014 Tarihli ve 28977 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(18 Nisan 2014 Tarihli ve 28976 Sayılı Resmi Gazete)

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 4938 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(12 Nisan 2014 Tarihli ve 28970 Sayılı Resmi Gazete)

SALMONELLA VE BELİRLENMİŞ DİĞER GIDA KAYNAKLI ZOONOTİK ETKENLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmi Gazete)

2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/3/2014 tarihli ve 3485 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(9 Mart 2014 Tarihli ve 28936 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/5)

(27 Şubat 2014 Tarihli ve 28926 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

(18 Şubat 2014 Tarihli ve 28917 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(15 Şubat 2014 Tarihli ve 28914 Sayılı Resmi Gazete)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 27/12/2013 tarihli ve 20432 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(21 Ocak 2014 Tarihli ve 28889 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(17 Ocak 2014 Tarihli ve 28885 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(15 Ocak 2014 Tarihli ve 28883 Sayılı Resmi Gazete)

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(10 Ocak 2014 Tarihli ve 28878 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(9 Ocak 2014 Tarihli ve 28877 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Tıklayın)
(3 Ocak 2014 Tarihli ve 28872 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmi Gazete)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2012 tarihli ve 2012/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/12/2013 tarihli ve 22278 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmi Gazete)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2013 tarihli ve 19407 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 20/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmi Gazete)

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(29 Aralık 2013 Tarihli ve 28866 Sayılı Resmi Gazete)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(29 Aralık 2013 Tarihli ve 28866 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(26 Aralık 2013 Tarihli ve 28863 Sayılı Resmi Gazete)

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(24 Aralık 2013 Tarihli ve 28861 Sayılı Resmi Gazete)

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönetmeliği görüntülemek için tıklayınız.
(18 Aralık 2013 Tarihli ve 28855 Sayılı Resmi Gazete)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(14 Aralık 2013 Tarihli ve 28851 Sayılı Resmi Gazete)

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(29 Kasım 2013 Tarihli ve 28836 Sayılı Resmi Gazete)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Toplam 14 Adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar
(29 Kasım 2013 Tarihli ve 28836 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
(5 Ekim 2013 Tarihli ve 28786 Sayılı Resmî Gazete)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
(3 Ekim 2013 Tarihli ve 28784 Sayılı Resmî Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(19 Eylül 2013 Tarihli ve 28770 Sayılı Resmî Gazete)

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(10 Eylül 2013 Tarihli ve 28761 Sayılı Resmî Gazete)

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(10 Eylül 2013 Tarihli ve 28761 Sayılı Resmî Gazete)

AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(5 Eylül 2013 Tarihli ve 28756 Sayılı Resmî Gazete)

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması.
(23 Ağustos 2013 Tarihli ve 28744 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2001/46)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/22)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/55)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/45)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(7 Ağustos 2013 Tarihli ve 28731 Sayılı Resmî Gazete)

2013 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(7 Ağustos 2013 Tarihli ve 28731 Sayılı Resmî Gazete)

HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLERDE MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/47)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/38)
(2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete)

YEM YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 1997/12)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/40)
(2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete)

KARMA YEM BEYAN VE TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 1991/14)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/41)
(2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete)

KARMA YEMLERE KATILMASI VE HAYVANLARA YEDİRİLMESİ YASAK OLAN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/24)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete)

2013 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Temmuz 2013 Tarihli ve 28713 Sayılı Resmî Gazete)

HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Detaylar İçin Tıklayınız)
(18 Temmuz 2013 Tarihli ve 28711 Sayılı Resmî Gazete)

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
(5 Temmuz 2013 Tarihli ve 28698 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ
(30 Haziran 2013 Tarihli ve 28693 Sayılı Resmî Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(26 Haziran 2013 Tarihli ve 28689 Sayılı Resmî Gazete)

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI
(11 Haziran 2013 Tarihli ve 28674 Sayılı Resmî Gazete)

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI
(11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete)

Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(8 Haziran 2013 Tarihli ve 28671 Sayılı Resmî Gazete)

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(8 Haziran 2013 Tarihli ve 28671 Sayılı Resmî Gazete)

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(02.06.2013 tarih ve 28665 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazete)

GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(28.05.2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(24.05.2013 tarih ve 28656 sayılı Resmi Gazete)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 1/4/2013 tarihli ve 5521 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre,?Bakanlar?Kurulu’nca 17/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT,  GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete)

YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN  NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete)

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
(30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete)

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Adıyla Yeniden Teşkilatlandırılmasına İlişkin Karar
(27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(31.03.2013 tarih ve 28654 sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(21.03.2013 tarih ve 28594 sayılı Resmi Gazete)

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete)

MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(15.03.2013 tarih ve 28588 sayılı Resmi Gazete)

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN İLE ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(15.03.2013 tarih ve 28588 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ
(06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete)

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi (2013-09)
Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
(01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete)

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazete)

Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete)

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
(16.02.2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
(16.02.2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete)

Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatı (Tıklayınız)
(14.02.2013)

Safkan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ
(09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazete)

OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
(05.02.2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazete)

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(02.02.2013 tarih ve 28547 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR
(23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete)

*Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
*Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
*Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Birinci Kitap
*Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
*İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı idaresine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Tebliğ
(10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete)
TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(09.01.2013 tarih ve 28523 sayılı Resmi Gazete)

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)
(30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete)

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(20.12.2012 tarih ve 28503 sayılı Resmi Gazete)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete)

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/48)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/76)
(28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2012/49)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/72)
(13.11.2012 tarih ve 28466 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
(30.10.2012 tarih ve 28452 sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR
(10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete)

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete)

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(03.08.2012 tarih ve 28373 sayılı Resmi Gazete)

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK
(03.08.2012 tarih ve 28373 sayılı Resmi Gazete)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(25.07.2012 tarih ve 28364 sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(03.07.2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazete)

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(03.07.2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(27.06.2012 tarih ve 28336 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE  ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/26)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(02.06.2012 tarih ve 28311 sayılı Resmi Gazete)

YEM KATKILARI VE PREMİKSLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI, SATIŞI VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/66)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete)

GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
(04.05.2012 tarih ve 28282 sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(29.03.2012 tarih ve 28248 sayılı Resmi Gazete)

“Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 10/1/2012 tarihli ve 636 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazete)

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/2/2012 tarihli ve 17087 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(24.03.2012 tarih ve 28243 sayılı Resmi Gazete)

KESİMLİK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUNLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(14.03.2012 tarih ve 28233 sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(07.03.2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazete)

“İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/2/2012 tarihli ve 8894 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(06.03.2012 tarih ve 28225 sayılı Resmi Gazete)

“T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/2/2012 tarihli ve 2829 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(22.02.2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete)

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(22.02.2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ
(19.02.2012 tarih ve 28209 sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/24)
(12.02.2012 tarih ve 28202 sayılı Resmi Gazete)

YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL ÜRÜNLERİN KİŞİSEL SEVKİYATLARININ ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(01.02.2012 tarih ve 28191 sayılı Resmi Gazete)

SU HAYVANLARININ SAĞLIK KOŞULLARI İLE HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(31.01.2012 tarih ve 28190 sayılı Resmi Gazete)

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(24.01.2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazete)

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
(20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete)

18 Ocak 2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

14 Ocak 2012 tarih ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

HAYVAN PAZARLARININ RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(12.01.2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR VEBASI, KOYUN VE KEÇİ VEBASI, DOMUZLARIN VEZİKÜLER HASTALIĞI, MAVİ DİL HASTALIĞI, GEYİKLERİN EPİZOOTİK HEMORAJİK HASTALIĞI, KOYUN KEÇİ ÇİÇEĞİ, VEZİKÜLER STOMATİTİS, SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ, AFRİKA DOMUZ VEBASI, KLASİK DOMUZ VEBASI VE RİFT VADİSİ HUMMASINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(04.01.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete)

28 Aralık 2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

27 Aralık 2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

23 Aralık 2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

22 Aralık 2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

21 Aralık 2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikler için tıklayınız.

Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/11/2011 tarihli ve 11652 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(14.12.2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete)

NAKLEDİLEBİLİR SÜNGERİMSİ BEYİN HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ
(11.12.2011 tarih ve 28139 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(09.12.2011 tarih ve 28137 sayılı Resmi Gazete)

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ)
(08.12.2011 tarih ve 28136 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(05.12.2011 tarih ve 28133 sayılı Resmi Gazete)

EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
(05.12.2011 tarih ve 28133 sayılı Resmi Gazete)

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
(02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
(02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete)

ARICILIK YÖNETMELİĞİ
(30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete)

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 99674 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete)

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete)

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete)

EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, RUHSAT, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete)

YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞINDA AŞISIZ ARİLİK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/50)
(12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete)

Van’da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Hayvanları Telef Olan Kişilere Büyükbaş ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar
(12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.10.2011 tarih ve 28086 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.10.2011 tarih ve 28086 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
(15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/10/2011 tarihli ve 96175 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. (Ayrıntılar için tıklayınız)
(13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazete)

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(08.10.2011 tarih ve 28078 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(06.10.2011 tarih ve 28076 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/44)
(01.10.2011 tarih ve 28071 sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(01.10.2011 tarih ve 28071 sayılı Resmi Gazete)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(01.10.2011 tarih ve 28071 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(30.09.2011 tarih ve 28070 sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete)

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(18.08.2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA DAİR KARAR
(29.07.2011 tarih ve 28009 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
(02.07.2011 tarih ve 27982 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(14.05.2011 tarih ve 27934 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(06.05.2011 tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK VETERİNER İLAÇLARINA AİT FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(29.04.2011 tarih ve 27919 sayılı Resmi Gazete)

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(10.04.2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(08.04.2011 tarih ve 27899 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(25.03.2011 tarih ve 27885 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
(19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME  KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİNUYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(04.03.2011 tarih ve 27864 sayılı Resmi Gazete)

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete)

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
(24.02.2011 tarih ve 27856 sayılı Resmi Gazete)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4/1/2011 tarihli ve 47 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(19.02.2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK TİCARET KANUNU
(14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete)

ŞAP HASTALIĞININ KONTROLÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
(04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete)

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(22.01.2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete)

İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
(22.01.2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete)

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(22.01.2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(14.01.2011 tarih ve 27815 sayılı Resmi Gazete)

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 10/11/2010 tarihli ve 8429 sayılı yazısı üzerine, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(13.01.2011 tarih ve 27814 sayılı Resmi Gazete)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 28/12/2010 tarihli ve 60805 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(05.01.2011 tarih ve 27807 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
(31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete)

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE DAMIZLIK OLMAYAN CANLI SIĞIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
(22.12.2010 tarih ve 27793 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(05.11.2010 tarih ve 27750 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete)

DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN
(23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete)

2010/48 sayılı “Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ”in uygulama esaslarına ilişkin olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 81 il Valiliği, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Müdürlükleri ve Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerine gönderilmiş olan talimatnameyi görüntülemek için tıklayınız.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
(06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete)

KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
(01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete)

“İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 26/8/2010 tarihli ve 32600 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(19.09.2010 tarih ve 27704 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(14.09.2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete)

TARIM HAVZALARI YÖNETMELİĞİ
(07.09.2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazete)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(01.09.2010 tarih ve 27689 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete)

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/8/2010 tarihli ve 30607 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete)

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
(13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete)

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi  Kooperatiflerince Tarımsal  Üretime Dair  Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin  Kararda Değişiklik  Yapılması Hakkında  Karar”ın yürürlüğe  konulması; Devlet  Bakanı ve Başbakan  Yardımcılığının 23/7/2010 tarihli  ve 37094 sayılı  yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve  4603 sayılı Kanunun  3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli  ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete)

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(16.07.2010 tarih ve 27643 sayılı Resmi Gazete)

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ KURULUŞ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
(15.07.2010 tarih ve 27642 sayılı Resmi Gazete)

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE DAMIZLIK OLMAYAN CANLI SIĞIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI.
(29.06.2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR’IN YÜYÜRLÜĞE KONULMASI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ 30.04.2010 TARİHLİ VE 3479 SAYILI YAZISI ÜZERİNE, 5488 SAYILI TARIM KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE, BAKANLAR KURULU’NCA 7/5/2010 TARİHİNDE KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
(29.06.2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU (KANUN NO: 5996 KABUL TARİHİ: 11.06.2010) (tıklayınız)
(13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete)

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ
(27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLA VE DİĞER HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE PROJESİ’NİN FİNANSMANI AMACIYLA ABD’DEN SAĞLANACAK HİBEYE İLİŞKİN ANLAŞMA (tıklayın)
(29.04.2010 tarih ve 27566 sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(10.04.2010 tarih ve 27548 sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazete)

BİYOGÜVENLİK KANUNU (GDO) (Detaylar için tıklayın)
(26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete)

İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR
(04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNLEİ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR
(02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI İLE ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
(26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(Detaylar için tıklayınız)
(25.02.2010 tarih ve 27504 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.02.2010 tarih ve 27495 sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
(22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(20.01.2010 tarih ve 27468 sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMEİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR
(29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete)

ÇEK KANUNU
(20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI İLE BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI.
(26.11.2009 tarih ve 27418 sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(20.11.2009 tarih ve 27412 sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASÜLYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
(19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
(14.11.2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.11.2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI, BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETİNDE SERTİFİKALI FİDAN/FİDE KULLANIMININ DESTEKLENMESİ VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
(11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete)

HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR KARAR
(11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete)

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
(10.11.2009 tarih ve 27402 sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(07.11.2009 tarih ve 27399 sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
(26.10.2009 tarih ve 27388 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(17.10.2009 tarih ve 27379 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete)

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE (İHRACAT 96/31) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(01.09.2009 tarih ve 27336 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(06.08.2009 Tarihli 27311 sayılı resmi gazete)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(28.07.2009 Tarihli 27302 sayılı resmi gazete)

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK’ÜN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
(24.07.2009 Tarihli 27298 sayılı resmi gazete)

TÜRKİYE TARIM HAVZALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
(23.07.2009 Tarihli 27297 sayılı resmi gazete)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
(16.07.2009 Tarihli 27290 sayılı resmi gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(04.06.2009 Tarihli 27248 sayılı resmi gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/45)
(21.05.2009 tarihli ve 27234 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44)
(15.05.2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/41)
(08.05.2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/38)
(07.05.2009 tarihli ve 27221 sayılı Resmi Gazete)

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(06.05.2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/40) (Süt tozu üretiminin desteklenmesi)
(30.04.2009 tarihli ve 27215 sayılı Resmi Gazete)

BAKANLAR KURULU KARARI (Karar sayısı: 2009/14850)
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(03.04.2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ
(02.04.2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNA VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34)
(30.03.2009 tarihli ve 27185 sayılı Resmi Gazete)

HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ
(28.03.2009 tarihli ve 27183 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DAHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/35)
(27.03.2009 tarihli ve 27182 sayılı Resmi Gazete)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:2)
(24.03.2009 tarihli ve 27179 sayılı Resmi Gazete)

BAKANLAR KURULU KARARI (Karar sayısı: 2009/14804)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(22.03.2009 tarihli ve 27177 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI 2009/14756)
(14.03.2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(12.03.2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(11.03.2009 tarihli ve 27166 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/33)
(07.03.2009 tarihli ve 27162 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA VETERİNER İLAÇLARI MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/23)
(16.02.2009 tarihli ve 27143 sayılı Resmi Gazete)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(12.02.2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN İTHALATINDA UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/27)
(11.02.2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmi Gazete)

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
(10.02.2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmi Gazete)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/26)
(06.02.2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 2009/14595)
(04.02.2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmi Gazete)

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2009/1)
(30.01.2009 tarihli ve 27126 sayılı Resmi Gazete)

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN (KANUN NO: 5834 KABUL TARİHİ: 22.01.2009)
(28.01.2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmi Gazete)

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KANUN NO: 5833 KABUL TARİHİ 21.01.2009)
(28.01.2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLI AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:  2009/20)
(25.01.2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/19)
(25.01.2009 tarih ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

TÜTÜN ÜRETİMİNDEN VAZGEÇİP ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN DSTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/18)
(25.01.2009 tarih ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI VE SERTİFİKALI MEYVE/ASMA FİDANI/ÇİLEK FİDESİ İLE KAPAMA BAĞ/BAHÇE TESİSİ DESTEKLEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/17)
(25.01.2009 tarih ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/16)
(25.01.2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/15)
(25.01.2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(22.01.2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmi Gazete)

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2009/3)
(17.01.2009 tarihli ve 27113 sayılı Resmi Gazete)

YEMLERİN İTHALATINDA İSTENECEK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2008/72)
(15.01.2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR
(31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR
(31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2008/66) (18.12.2008 Tarihli ve 27084 Sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/68)
(17.12.2008 Tarihli ve 27083 Sayılı Resmi Gazete)

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
(14.11.2008 Tarihli 27054 sayılı resmi gazete)

TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE İÇİN ÇİFTÇİLERE 2009 YILINDA ALAN BAZLI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR
(14.11.2008 Tarihli 27054 sayılı resmi gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
(14.11.2008 Tarihli 27054 sayılı resmi gazete)

KANATLI HAYVAN ETİ VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(31.10.2008 Tarihli 27040 sayılı resmi gazete)

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(31.10.2008 Tarihli 27040 sayılı resmi gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(25.10.2008 Tarihli 27035 sayılı resmi gazete)

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ
(11.10.2008 Tarihli 27021 sayılı resmi gazete)

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DÜZELTME
(25.09.2008 Tarihli 27008 sayılı resmi gazete)

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(24.09.2008 Tarihli 27007 sayılı resmi gazete)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(24.09.2008 Tarihli 27007 sayılı resmi gazete)

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(23.09.2008 Tarihli 27006 sayılı resmi gazete)

HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLERDE MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ.
(21.08.2008 tarihli 26974 sayılı resmi gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(13.06.2008 Tarihli 26905 sayılı resmi gazete)

KOMBİNA VEYA MEZBAHALARDA ÇALIŞACAK AKREDİTE VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
(11.06.2008 Tarihli 26904 sayılı resmi gazete)

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(11.06.2008 Tarihli 26903 sayılı resmi gazete)

YEMLERİN İTHALATINDA İSTENECEK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ
(06.06.2008 Tarihli 26898 sayılı resmi gazete)

İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
(26.05.2008 Tarihli 26887 sayılı resmi gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (tıklayın)
(24.05.2008 Tarihli 26885 sayılı resmi gazete)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
(11.05.2008 Tarihli 26873 sayılı resmi gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(02.05.2008 Tarihli 26864 sayılı resmi gazete)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(26.04.2008 Tarihli 26858 sayılı resmi gazete)

SIĞIR TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ
(09.11.1978 Tarihli 16458 sayılı resmi gazete)

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ 2007 UYGULAMASI BİRİM ÖDEME MİKTARLARINA İLİŞKİN KARAR
(16.04.2008 Tarihli 26849 sayılı resmi gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(15.04.2008 Tarihli 26848 sayılı resmi gazete)

AVIAN INFLUENZA HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(10.04.2008 Tarihli 26843 sayılı resmi gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(10.04.2008 Tarihli 26843 sayılı resmi gazete)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR
(10.04.2008 Tarihli 26843 sayılı resmi gazete)

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU İLE MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
(02.04.2008 tarihli 26835 sayılı resmi gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA VETERİNER İLAÇLARI MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO:2008/9)
(05.03.2008 Tarihli 26807 sayılı resmi gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (No: 2008/10)
(19.02.2008 Tarihli 26792 sayılı resmi gazete)

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO:2008/2)
(06.02.2008 Tarihli 29779 sayılı resmi gazete)

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(28.12.2007 Tarihli 26740 sayılı resmi gazete)

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(29.12.2007 26741 sayılı resmi gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(04.01.2008 Tarihli 26746 sayılı resmi gazete)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET SİTESİNDE “DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ UYGULAMA REHBERİ” YAYINLANMIŞ OLUP, İLGİLİ DUYURUYA HTTP://WWW.TARİM.GOV.TR/HAYGEM/DUYURU/95/DAMİZLİK-MANDA-YETİSTİRİCİLİGİNİN-DESTEKLENMESİ-UYGULAMA-REHBERİ-YAYİNLANDİ BAĞLANTISINDAN ULAŞILABİLMEKTEDİR

“KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA II KAPSAMINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İÇİN IPARD II YARDIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ADINA AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI 2014-2020?NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(06 Mayıs 2017 Tarihli ve 30058 Sayılı Resmi Gazete)

“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(03 Mayıs 2017 Tarihli ve 30055 Sayılı Resmi Gazete)

“ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2017/20)”

(27 Nisan 2017 Tarihli ve 30050 Sayılı Resmi Gazete)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde ?Hayvan Sağlığında Kullanılan ve İthalatına İzin Verilen Teşhis Kitleri Listesi? yayınlanmış olup, ilgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/272/Hayvan-Sagliginda-Kullanilan-Ve-Ithalatina-Izin-Verilen-Teshis-Kitleri-Listesi-Yayinlandi

“ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmi Gazete)

“SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” VE “KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(04 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazetede)

“ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN CANLI HAYVANLARDA YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 Sayılı Resmi Gazete)

“TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE ARPA İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR”

(10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmi Gazete )

“TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK VE TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ”

(07 Mart 2017 Tarihli ve 3000 Sayılı Resmi Gazete )

“TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ”, “TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİŞKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK”.”TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA ESER ELEMENTLER VE BULAŞAN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (NO: 2017/7)”

(24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmi Gazete )

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(23 Şubat 2017 Tarihli ve 29988 Sayılı Resmi Gazete )

“SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2017/5)”

(08 Şubat 2017 Tarihli ve 29973 Sayılı Resmi Gazete )

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET SİTESİNDE “2017 YILI DAMIZLIK HAYVAN İTHALATLARI TALİMATLARI VE TEKNİK KRİTERLERİ” YAYINLANMIŞ OLUP, İLGİLİ DUYURUYA

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/88/2017-Yili-Damizlik-Hayvan-Ithalatlari-Talimatlari-Ve-Teknik-Kriterleri-Yayinlanmistir bağlantısından ulaşılabilmektedir.

“DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI 2017 YILI UYGULAMA REHBERİ” YAYINLANMIŞ OLUP, İLGİLİ DUYURUYA

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/89/Damizlik-Duve-Yetistiriciliginin-Desteklenmesi-Programi-2017-Yili-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

“TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(04 Ocak 2017 Tarihli ve 29938 Sayılı Resmi Gazete)

“İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ”

(30 Aralık 2016 Tarihli ve 2. Mükerrer Resmi Gazete)

“2016/9611 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”

(31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete)

“2016/9611 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”

(31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M1-1.htm

“TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 26/12/2016 TARİHLİ VE 2016/16 SAYILI KARARI”

(28 Aralık 2016 Tarihli ve 29932 Sayılı Resmi Gazete)

“GIDA VE TARIMSAL ÜRÜN PİYASALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ İLE İLGİLİ 2016/30 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ”

(27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete)

“HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmi Gazete)

“DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(23 Aralık 2016 Tarihli ve 29927 Sayılı Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/37)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/51)”

(03 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmi Gazete )

“TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE CANLI HAYVAN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmi Gazete )

“ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(15 Kasım 2016 Tarihli ve 29889 Sayılı Resmi Gazete )

” 19/10/2016 TARİHLİ VE 29862 SAYILI RESMÎ GAZETE?DE YAYIMLANAN 3/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9368 SAYILI 2017 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 2017 YILI PROGRAMI ”

(30 Ekim 2016 Tarihli ve 1. Mükerrer  Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2016/37)”

(21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmi Gazete )

“GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI- 941 TARIM HAVZASININ ÜRÜN LİSTELERİ ”

http://www.tarim.gov.tr/Haber/1041/941-Tarim-Havzasinin-Urun-Listeleri-Yayinlandi

“GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(22 Eylül 2016 Tarihli ve 29835 Sayılı Resmi Gazete )

“GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA YAZ SAATİ UYGULANMASI HAKKINDA KARAR” , “KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” , “DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/9)”

(08 Eylül 2016 Tarihli ve 29825 Sayılı Resmi Gazete )

“ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”

(26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmi Gazete )

“YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

(09 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete )

“AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR”, “ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ” VE “TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ”

(10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmi Gazete )

“ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE SIĞIR ETİ İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR”, “DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR”, “2016 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ” VE “2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR”

(03 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazete )

“GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK”, “GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” VE “GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/52)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2016/28)”

(26 Temmuz 2016 Tarihli ve 29782 Sayılı Resmi Gazete )

“TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ”

(23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete )

18 Temmuz 2016 tarihli 29774 sayılı Resmi Gazete’de, “Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/30)” yayınlanmış olup, bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda yapılan değişiklikler aşağıda sarı ile işaretlenmiştir.

MADDE 1 ?  5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:2012/74)?nin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” (4) Perakende işletmelerde;

 1. a) Kıyma,köfte hariçhazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karışımlarının üretimi yapılamaz. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve köfte hariçhazırlanmış et karışımları hazırlanabilir. Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilir ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulur. Ancak tüketici talebi doğrultusunda satın alınan ürün parçalanabilir. Çiğ kırmızı etler ise; asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilir.
 2. b) Hazırlanmış et karışımı olarak sadece büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak 10 kilogramı geçmeyecek miktarda pişmemiş köfte üretilebilir. Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan köfte; sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir.”

(18 Temmuz 2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmi Gazete )

?        “İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”,

?        “MİRASÇILAR ARASINDA HENÜZ PAYLAŞIMI YAPILMAMIŞ TARIMSAL ARAZİLERİN DEVİR İŞLEMLERİNİN HARÇLARDAN MÜSTESNA TUTULMASINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR”,

?        “BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2016/24)” VE

?        “GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmi Gazete )

“İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR”

(24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete )

“HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ ”

(24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete )

“GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE) (SERİ NO: 14)”

(03 Haziran 2016 Tarihli ve 29731 Sayılı Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI (2015-2018) İLE İLGİLİ 31/12/2015 TARİHLİ VE 2015/63 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI”

(01 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmi Gazete )

“BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(31 Mayıs 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmi Gazete )

“TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2016 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ”

(24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmi Gazete )

“AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”  VE “KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmi Gazete )

“2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR”

(05 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmi Gazete )

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160505-3.pdf

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2016/13)”

(29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmi Gazete )

“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/1)”

(28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmi Gazete )

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı 2016 Uygulama Rehberi Yayınlandı

http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Duyuru/290/Genc-Ciftci-Projelerinin-Desteklenmesi-Programi-2016-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

“BAZI YERLERDE ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI YAPILMASI HAKKINDAKİ 25/7/2011 TARİHLİ VE 2011/2086 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR”

(09 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmi Gazete )

Gıda Zinciri Bilgisi

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/05 no’lu Genelgesi)

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Mevzuat/Genelge/Gida_Zincirleri_Genelge.pdf

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ KALİTE KONTROLÜ, DENETİM VE KARANTİNA GENEL İDARESİ ARASINDA TÜRKİYE?DEN ÇİN?E İHRAÇ EDİLECEK SÜT ÜRÜNLERİNİN VETERİNER VE SAĞLIK ŞARTLARI KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(08 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazete )

“ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE SIĞIR ETİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR”

(08 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazete )

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2016/16)

(05 Nisan 2016 Tarihli ve 29575 Sayılı Resmi Gazete )

“SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(01 Nisan 2016 Tarihli ve 29671 Sayılı Resmi Gazete )

“ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”

(31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 Sayılı Resmi Gazete )

“T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (NO: 2016/8)”

(09 Mart 2016 Tarihli ve 29648 Sayılı Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR”

(27 Şubat 2016 Tarihli ve 29637 Sayılı Resmi Gazete )

“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR”

(26 Şubat 2016 Tarihli ve 29636 Sayılı Resmi Gazete )

“TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA ERUSİK ASİT SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (NO: 2016/4)” VE “TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)”

(13 Şubat 2016 Tarihli ve 29623 Sayılı Resmi Gazete )

“TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(15 Şubat 2016 Tarihli ve 29625 Sayılı Resmi Gazete )

“6663 GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-15.pdf

“ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(09 Şubat 2016 Tarihli ve 29619 Sayılı Resmi Gazete )

“KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK”

(07 Şubat 2016 Tarihli ve 29617 Sayılı Resmi Gazete )

“ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ”

(01 Şubat 2016 Tarihli ve 29611 Sayılı Resmi Gazete )

“CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK”

(31 Ocak 2016 Tarihli ve 29610 Sayılı Resmi Gazete )

“BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2016/2)”

(30 Ocak 2016 Tarihli ve 29609 Sayılı Resmi Gazete )

“GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(22 Ocak 2016 Tarihli ve 29601 Sayılı Resmi Gazete )

“İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(06 Ocak 2016 Tarihli ve 29585 Sayılı Resmi Gazete )

DAP-GAP-KOP ve DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 2016 Yılı Proje Uygulama Rehberi Yayınlandı.

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/69/Dap-Gap-Kop-Ve-Dokap-2016-Yili-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

“Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160101-4.pdf

31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de, “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” yayınlanmış olup, aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M2-1.pdf

31 ARALIK 2015 TARİHLİ VE 29579 SAYILI 1. MÜKERRER RESMİ GAZETE’DE, “İTHALAT TEBLİĞİ” VE “İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR” YAYINLANMIŞTIR.

İTHALAT TEBLİĞİ”NE http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1-2.pdf İNTERNET ADRESİNDEN, “İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”A İSE http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1-1.pdf İNTERNET ADRESİNDEN ULAŞILABİLMEKTEDİR.

“GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNİN DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmi Gazete )

“HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(30 Aralık 2015 Tarihli ve 29578 Sayılı Resmi Gazete )

“HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(29 Aralık 2015 Tarihli ve 29577 Sayılı Resmi Gazete )

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151229-4.htm

” T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (2015/8299) ”

(16 Aralık 2015 Tarihli ve 29564 Sayılı Resmi Gazete )

“KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI-GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ ÇERÇEVESİNDE 2012 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA 1 NO’LU EK İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(22 Kasım 2015 Tarihli ve 29540 Sayılı Resmi Gazete )

“YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(21 Kasım 2015 Tarihli ve 29538 Sayılı Resmi Gazete )

“İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

“TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI ALTINDA TARIM VE KIRSAL KALKINMA POLİTİKA ALANI (IPARD) KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNE YAPILACAK OLAN BİRLİK MALİ YARDIMININ YÖNETİMİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TESİS EDEN SEKTÖREL ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR”

(19 Kasım 2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmi Gazete )

“GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmi Gazete )

“GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(17 Kasım 2015 Tarihli ve 29535 Sayılı Resmi Gazete )

05 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de, genetiği değiştirilmiş 2 soya ve 5 mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılmasına ilişkin Biyogüvenlik Kurulu Kararları yayınlanmış olup, anılan kararlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

 – Biyogüvenlik Kurulunun 28 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 29 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 30 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 31 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 32 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 33 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 34 Sayılı Kararı

– Biyogüvenlik Kurulunun 35 Sayılı Kararı

“KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI”

(850/2004/EC sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü )

“MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(02 Kasım 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete )

“İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

(30 Ekim 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete )

“MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(30 Ekim 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete )

“TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ”

(16 Ekim 2015 Tarihli ve 29504 Sayılı Resmi Gazete )

“TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN ÜSTLENİLEN RİSKLERE DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN REASÜRANS DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN KARAR”

(13 Ekim 2015 Tarihli ve 29501 Sayılı Resmi Gazete )

2016-2018 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ KALKINMA BAKANLIĞI GENELGESİ

(11 Ekim 2015 Tarihli ve 29499 Sayılı Resmi Gazete )

“TKDK KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI ON BEŞİNCİ BAŞVURU İLANI” DUYURUSU TKDK İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMIŞ OLUP, LİNKİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

http://bit.ly/1VNysgN

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/41)

(10 Ekim 2015 Tarihli ve 29498 Sayılı Resmi Gazete )

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

(20 Eylül 2015 Tarihli ve 29481 Sayılı Resmi Gazete )

ÇİFTLİKTE KESİLEN KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ KANATLI VE TAVŞANIMSI ETLERİNİN DOĞRUDAN ARZINA DAİR YÖNETMELİK

(19 Eylül 2015 Tarihli ve 29480 Sayılı Resmi Gazete )

KÜÇÜK MİKTARDAKİ YUMURTANIN DOĞRUDAN ARZINA DAİR YÖNETMELİK

(12 Eylül 2015 Tarihli ve 29473 Sayılı Resmi Gazete )

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(11 Eylül 2015 Tarihli ve 29472 Sayılı Resmi Gazete )

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

(28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer)

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer)

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE SIĞIR ETİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

(28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(18 Ağustos 2015 Tarihli ve 29449 Sayılı Resmi Gazete)

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(14 Ağustos 2015 Tarihli ve 29445 Sayılı Resmi Gazete)

2015 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(12 Ağustos 2015 Tarihli ve 29443 Sayılı Resmi Gazete)

“GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” VE “TARIMDA KULLANILAN KİMVEYİ GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(09 Ağustos 2015 Tarihli ve 29440 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARDA SICAKLIĞIN RESMİ KONTROLÜ İÇİN KONTROL NOKTALARININ SEÇİLMESİ VE ÖLÇÜM METODU TEBLİĞİ

(31 Temmuz 2015 Tarihli ve 29431 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞİKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(22 Temmuz 2015 Tarihli ve 29422 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA AİT ATAMA KARARLARI

(16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmi Gazete)

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

(13 Temmuz 2015 Tarihli ve 29415 Sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

(10 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete)

BAZI YERLERDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILMASI HAKKINDA KARAR

(9 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

(5 Temmuz 2015 Tarihli ve 29407 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA AİT ATAMA KARARLARI

(4 Temmuz 2015 Tarihli ve 29406 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2015-2018)” İLE İLGİLİ 18/6/2015 TARİHLİ VE 2015/18 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

(1 Temmuz 2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 İLE İLGİLİ 18/6/2015 TARİHLİ VE 2015/27 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

(27 Haziran 2015 Tarihli ve 29399 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DAHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2015/24)

(07 Haziran 2015 Tarihli ve 29379 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:3)

(06 Haziran 2015 Tarihli ve 29378 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİ” VE “TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2015/19)

(30 Mayıs 2015 Tarihli ve 29371 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA AİT ATAMA KARARLARI

(29 Mayıs 2015 Tarihli ve 29370 Sayılı Resmi Gazete)

“BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2015/21)” VE “TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2015 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2015/23)”

(27 Mayıs 2015 Tarihli ve 29368 Sayılı Resmi Gazete)

“GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”, “TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI VE PİYASAYA ARZINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” VE “TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

(24 Mayıs 2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2015 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARAR

(21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (NO: 2015/17)

(12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmi Gazete)

4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(06 Mayıs 2015 Tarihli ve 29347 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2015/13)

(03 Mayıs 2015 tarihli ve 29344 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN SÖZLEŞMELİ USULDE ALIM SATIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(16 Nisan 2015 tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete)

2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

(8 Nisan 2015 tarihli ve 29320 Sayılı Resmi Gazete)

SAFKAN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2015/11)

(2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2014/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2015/10)

(13 Mart 2015 Tarihli ve 2929 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(01 Mart 2015 Tarihli ve 29292 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA AİT ATAMA KARARLARI

(04 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmi Gazete)

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

(04 Şubat 2015 Tarihli ve 1647 Sayılı oluru ile)

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

(17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA- KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 10/02/2015 TARİHLİ VE 2015/1 SAYILI KARARI

(14 Şubat 2015 Tarihli ve 29267 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2015/7)

(13 Şubat 2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(04 Şubat 2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(30 Ocak 2015 Tarihli ve 29252 Sayılı Resmi Gazete)

PERAKENDE İŞLETMELERİN AÇILIŞ VE FAALİYETE GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI, PERAKENDE TİCARETİN SERBEST PİYASA ORTAMINDA ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ŞARTLARINA GÖRE YAPILMASI, TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PERAKENDE İŞLETMELERİN DENGELİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜME VE GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI VE PERAKENDE İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ İLE BUNLARIN BİRBİRLERİ, ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİNİ AMAÇLAYAN “PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN”

(29 Ocak 2015 Tarihli ve 6585 Sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2015/5)

(28 Ocak 2015 Tarihli ve 29250 Sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

(22 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazete)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(17 Ocak 2015 Tarihli ve 29239 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI?NIN, TARIMSAL ARAZİLERİN DEVRİ, MİRAS YOLU İLE İNTİKALİ, DEĞERLEMESİ, YETER GELİRLİ ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜTÜNLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLER İLE EHİL MİRASÇIYA AİT NİTELİKLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI İÇEREN TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmi Gazete)

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ VE TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA ALTYAZI VE DİPNOTLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmi Gazete)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ

(31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)

JAPONYA’DAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİ

(31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)

TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TAZMİNAT ORANLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(01 Ocak 2015 Tarihli ve 29223 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK VE MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TPE: 2014/3)

(31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete)

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(27 Aralık 2014 Tarihli ve 29218 Sayılı Resmi Gazete)

ÇOK PAYDAŞLI SAĞLIK SORUMLULUĞUNU GELİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ 2014/21 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

(23 Aralık 2014 Tarihli ve 29214 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (NO: 2014/60)

(23 Aralık 2014 Tarihli ve 29214 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE (TEBLİĞ 2014/43) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/57)
(20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
(20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/5)
(19 Aralık 2014 Tarihli ve 29210 Sayılı Resmi Gazete)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(18 Aralık 2014 Tarihli ve 29209 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE TARIMSAL ÜRÜN PİYASALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ İLE İLGİLİ 2014/20 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ
(09 Aralık 2014 Tarihli ve 29200 Sayılı Resmi Gazete)

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(02 Aralık 2014 Tarihli ve 29193 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE (TEBLİĞ 2013/59) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/58)
(28 Kasım 2014 Tarihli ve 29189 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/52)
(27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(26 Kasım 2014 Tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazete)

BUZAĞILARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
(22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete)

YUMURTACI TAVUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(22 Kasım 2014 Tarihli ve 29183 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(26 Ekim 2014 Tarihli ve 29157 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(25 Ekim 2014 Tarihli ve 29157 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(25 Ekim 2014 Tarihli ve 29156 Sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(27 Eylül 2014 Tarihli ve 29132 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(24 Eylül 2014 Tarihli ve 29129 Sayılı Resmi Gazete)

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE İLGİLİ USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(5 Eylül 2014 Tarihli ve 29110 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmi Gazete)

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tıklayın)

(8 Ağustos 2014 Tarihli ve 29082 Sayılı Resmi Gazete)

2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

(7 Ağustos 2014 Tarihli ve 29081 Sayılı Resmi Gazete)

Kara Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon İşlemi

(26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/64)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete)

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/12/2013 tarihli ve 18201 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete)

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 4/7/2014 tarihli ve 45473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE DAMIZLIK KOYUN İŞLETMELERİNİN İNŞAAT VE DAMIZLIK ERKEK MATERYAL TEMİNİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI (Detaylar için tıklayınız)

(5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmi Gazete)

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

(28 Haziran 2014 Tarihli ve 29044 Sayılı Resmi Gazete)

YEM KATKILARI VE PREMİKSLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI, SATIŞI VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ’İN (TEBLİĞ NO: 2002/66) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(21 Haziran 2014 Tarihli ve 29037 Sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(21 Haziran 2014 Tarihli ve 29037 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(17 Haziran 2014 Tarihli ve 29033 Sayılı Resmi Gazete)

Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Nam ve Hesabına Avrupa Komisyonu Arasında 14 Kasım 2013’te Akdedilen Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2012) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

(12 Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(7 Haziran 2014 Tarihli ve 29023 Sayılı Resmi Gazete)

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ
(7 Haziran 2014 Tarihli ve 29023 Sayılı Resmi Gazete)

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 3959 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(4 Haziran 2014 Tarihli ve 29020 Sayılı Resmi Gazete)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

(3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmi Gazete)

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmi Gazete)

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(29 Mayıs 2014 Tarihli ve 29014 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/22)

(28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

(27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/10)

(10 Mayıs 2014 Tarihli ve 28996 Sayılı Resmi Gazete)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(8 Mayıs 2014 Tarihli ve 28994 Sayılı Resmi Gazete)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(3 Mayıs 2014 Tarihli ve 28989 Sayılı Resmi Gazete)

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

(19 Nisan 2014 Tarihli ve 28977 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(18 Nisan 2014 Tarihli ve 28976 Sayılı Resmi Gazete)

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 4938 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(12 Nisan 2014 Tarihli ve 28970 Sayılı Resmi Gazete)

SALMONELLA VE BELİRLENMİŞ DİĞER GIDA KAYNAKLI ZOONOTİK ETKENLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(27 Mart 2014 Tarihli ve 28954 Sayılı Resmi Gazete)

2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/3/2014 tarihli ve 3485 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(9 Mart 2014 Tarihli ve 28936 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/5)

(27 Şubat 2014 Tarihli ve 28926 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

(18 Şubat 2014 Tarihli ve 28917 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(15 Şubat 2014 Tarihli ve 28914 Sayılı Resmi Gazete)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 27/12/2013 tarihli ve 20432 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(21 Ocak 2014 Tarihli ve 28889 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(17 Ocak 2014 Tarihli ve 28885 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(15 Ocak 2014 Tarihli ve 28883 Sayılı Resmi Gazete)

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(10 Ocak 2014 Tarihli ve 28878 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(9 Ocak 2014 Tarihli ve 28877 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Tıklayın)
(3 Ocak 2014 Tarihli ve 28872 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmi Gazete)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2012 tarihli ve 2012/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/12/2013 tarihli ve 22278 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmi Gazete)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2013 tarihli ve 19407 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 20/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmi Gazete)

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(29 Aralık 2013 Tarihli ve 28866 Sayılı Resmi Gazete)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(29 Aralık 2013 Tarihli ve 28866 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(26 Aralık 2013 Tarihli ve 28863 Sayılı Resmi Gazete)

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(24 Aralık 2013 Tarihli ve 28861 Sayılı Resmi Gazete)

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönetmeliği görüntülemek için tıklayınız.
(18 Aralık 2013 Tarihli ve 28855 Sayılı Resmi Gazete)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(14 Aralık 2013 Tarihli ve 28851 Sayılı Resmi Gazete)

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(29 Kasım 2013 Tarihli ve 28836 Sayılı Resmi Gazete)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Toplam 14 Adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar
(29 Kasım 2013 Tarihli ve 28836 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
(5 Ekim 2013 Tarihli ve 28786 Sayılı Resmî Gazete)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
(3 Ekim 2013 Tarihli ve 28784 Sayılı Resmî Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(19 Eylül 2013 Tarihli ve 28770 Sayılı Resmî Gazete)

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(10 Eylül 2013 Tarihli ve 28761 Sayılı Resmî Gazete)

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(10 Eylül 2013 Tarihli ve 28761 Sayılı Resmî Gazete)

AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(5 Eylül 2013 Tarihli ve 28756 Sayılı Resmî Gazete)

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması.
(23 Ağustos 2013 Tarihli ve 28744 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2001/46)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/22)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/55)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/45)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(20 Ağustos 2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmî Gazete)

BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(7 Ağustos 2013 Tarihli ve 28731 Sayılı Resmî Gazete)

2013 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(7 Ağustos 2013 Tarihli ve 28731 Sayılı Resmî Gazete)

HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLERDE MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/47)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/38)
(2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete)

YEM YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 1997/12)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/40)
(2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete)

KARMA YEM BEYAN VE TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 1991/14)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/41)
(2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete)

KARMA YEMLERE KATILMASI VE HAYVANLARA YEDİRİLMESİ YASAK OLAN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/24)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete)

2013 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
(20 Temmuz 2013 Tarihli ve 28713 Sayılı Resmî Gazete)

HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Detaylar İçin Tıklayınız)
(18 Temmuz 2013 Tarihli ve 28711 Sayılı Resmî Gazete)

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
(5 Temmuz 2013 Tarihli ve 28698 Sayılı Resmî Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ
(30 Haziran 2013 Tarihli ve 28693 Sayılı Resmî Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(26 Haziran 2013 Tarihli ve 28689 Sayılı Resmî Gazete)

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI
(11 Haziran 2013 Tarihli ve 28674 Sayılı Resmî Gazete)

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI
(11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete)

Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(8 Haziran 2013 Tarihli ve 28671 Sayılı Resmî Gazete)

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(8 Haziran 2013 Tarihli ve 28671 Sayılı Resmî Gazete)

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(02.06.2013 tarih ve 28665 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazete)

GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(28.05.2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(24.05.2013 tarih ve 28656 sayılı Resmi Gazete)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 1/4/2013 tarihli ve 5521 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre,?Bakanlar?Kurulu’nca 17/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT,  GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete)

YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN  NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete)

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
(30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete)

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Adıyla Yeniden Teşkilatlandırılmasına İlişkin Karar
(27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(31.03.2013 tarih ve 28654 sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(21.03.2013 tarih ve 28594 sayılı Resmi Gazete)

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete)

MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(15.03.2013 tarih ve 28588 sayılı Resmi Gazete)

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN İLE ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(15.03.2013 tarih ve 28588 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ
(06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete)

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi (2013-09)
Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
(01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete)

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazete)

Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete)

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
(16.02.2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
(16.02.2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete)

Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatı (Tıklayınız)
(14.02.2013)

Safkan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ
(09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazete)

OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
(05.02.2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazete)

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(02.02.2013 tarih ve 28547 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR
(23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete)

*Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
*Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
*Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Birinci Kitap
*Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
*İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı idaresine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Tebliğ
(10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete)
TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(09.01.2013 tarih ve 28523 sayılı Resmi Gazete)

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)
(30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete)

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(20.12.2012 tarih ve 28503 sayılı Resmi Gazete)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete)

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/48)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/76)
(28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2012/49)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/72)
(13.11.2012 tarih ve 28466 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
(30.10.2012 tarih ve 28452 sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR
(10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete)

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete)

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(03.08.2012 tarih ve 28373 sayılı Resmi Gazete)

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK
(03.08.2012 tarih ve 28373 sayılı Resmi Gazete)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(25.07.2012 tarih ve 28364 sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(03.07.2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazete)

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(03.07.2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(27.06.2012 tarih ve 28336 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE  ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/26)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(02.06.2012 tarih ve 28311 sayılı Resmi Gazete)

YEM KATKILARI VE PREMİKSLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI, SATIŞI VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/66)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete)

GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
(04.05.2012 tarih ve 28282 sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(29.03.2012 tarih ve 28248 sayılı Resmi Gazete)

“Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 10/1/2012 tarihli ve 636 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazete)

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/2/2012 tarihli ve 17087 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(24.03.2012 tarih ve 28243 sayılı Resmi Gazete)

KESİMLİK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUNLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(14.03.2012 tarih ve 28233 sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(07.03.2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazete)

“İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/2/2012 tarihli ve 8894 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(06.03.2012 tarih ve 28225 sayılı Resmi Gazete)

“T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/2/2012 tarihli ve 2829 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(22.02.2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete)

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(22.02.2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ
(19.02.2012 tarih ve 28209 sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/24)
(12.02.2012 tarih ve 28202 sayılı Resmi Gazete)

YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL ÜRÜNLERİN KİŞİSEL SEVKİYATLARININ ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(01.02.2012 tarih ve 28191 sayılı Resmi Gazete)

SU HAYVANLARININ SAĞLIK KOŞULLARI İLE HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(31.01.2012 tarih ve 28190 sayılı Resmi Gazete)

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(24.01.2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazete)

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
(20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete)

18 Ocak 2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

14 Ocak 2012 tarih ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

HAYVAN PAZARLARININ RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(12.01.2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR VEBASI, KOYUN VE KEÇİ VEBASI, DOMUZLARIN VEZİKÜLER HASTALIĞI, MAVİ DİL HASTALIĞI, GEYİKLERİN EPİZOOTİK HEMORAJİK HASTALIĞI, KOYUN KEÇİ ÇİÇEĞİ, VEZİKÜLER STOMATİTİS, SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ, AFRİKA DOMUZ VEBASI, KLASİK DOMUZ VEBASI VE RİFT VADİSİ HUMMASINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(04.01.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete)

28 Aralık 2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

27 Aralık 2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

23 Aralık 2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

22 Aralık 2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

21 Aralık 2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kanun-Yönetmelik-Tebliğler için tıklayınız.

17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikler için tıklayınız.

Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/11/2011 tarihli ve 11652 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(14.12.2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete)

NAKLEDİLEBİLİR SÜNGERİMSİ BEYİN HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ
(11.12.2011 tarih ve 28139 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(09.12.2011 tarih ve 28137 sayılı Resmi Gazete)

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ)
(08.12.2011 tarih ve 28136 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(05.12.2011 tarih ve 28133 sayılı Resmi Gazete)

EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
(05.12.2011 tarih ve 28133 sayılı Resmi Gazete)

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
(02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
(02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete)

ARICILIK YÖNETMELİĞİ
(30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete)

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 99674 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete)

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete)

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete)

EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, RUHSAT, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete)

YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞINDA AŞISIZ ARİLİK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/50)
(12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete)

Van’da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Hayvanları Telef Olan Kişilere Büyükbaş ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar
(12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.10.2011 tarih ve 28086 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.10.2011 tarih ve 28086 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
(15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/10/2011 tarihli ve 96175 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. (Ayrıntılar için tıklayınız)
(13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazete)

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(08.10.2011 tarih ve 28078 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(06.10.2011 tarih ve 28076 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/44)
(01.10.2011 tarih ve 28071 sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(01.10.2011 tarih ve 28071 sayılı Resmi Gazete)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(01.10.2011 tarih ve 28071 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(30.09.2011 tarih ve 28070 sayılı Resmi Gazete)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete)

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(18.08.2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA DAİR KARAR
(29.07.2011 tarih ve 28009 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
(02.07.2011 tarih ve 27982 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(14.05.2011 tarih ve 27934 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(06.05.2011 tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK VETERİNER İLAÇLARINA AİT FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(29.04.2011 tarih ve 27919 sayılı Resmi Gazete)

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(10.04.2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(08.04.2011 tarih ve 27899 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(25.03.2011 tarih ve 27885 sayılı Resmi Gazete)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
(19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME  KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİNUYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(04.03.2011 tarih ve 27864 sayılı Resmi Gazete)

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete)

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
(24.02.2011 tarih ve 27856 sayılı Resmi Gazete)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4/1/2011 tarihli ve 47 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(19.02.2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK TİCARET KANUNU
(14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete)

ŞAP HASTALIĞININ KONTROLÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
(04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete)

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(22.01.2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete)

İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
(22.01.2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete)

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(22.01.2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(14.01.2011 tarih ve 27815 sayılı Resmi Gazete)

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 10/11/2010 tarihli ve 8429 sayılı yazısı üzerine, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(13.01.2011 tarih ve 27814 sayılı Resmi Gazete)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 28/12/2010 tarihli ve 60805 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(05.01.2011 tarih ve 27807 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
(31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete)

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE DAMIZLIK OLMAYAN CANLI SIĞIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
(22.12.2010 tarih ve 27793 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(05.11.2010 tarih ve 27750 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete)

DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN
(23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete)

2010/48 sayılı “Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ”in uygulama esaslarına ilişkin olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 81 il Valiliği, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Müdürlükleri ve Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerine gönderilmiş olan talimatnameyi görüntülemek için tıklayınız.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
(06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete)

KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
(01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete)

“İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 26/8/2010 tarihli ve 32600 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(19.09.2010 tarih ve 27704 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(14.09.2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete)

TARIM HAVZALARI YÖNETMELİĞİ
(07.09.2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazete)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(01.09.2010 tarih ve 27689 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete)

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/8/2010 tarihli ve 30607 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete)

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
(13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete)

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi  Kooperatiflerince Tarımsal  Üretime Dair  Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin  Kararda Değişiklik  Yapılması Hakkında  Karar”ın yürürlüğe  konulması; Devlet  Bakanı ve Başbakan  Yardımcılığının 23/7/2010 tarihli  ve 37094 sayılı  yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve  4603 sayılı Kanunun  3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli  ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete)

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı Resmi Gazete)

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(16.07.2010 tarih ve 27643 sayılı Resmi Gazete)

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ KURULUŞ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
(15.07.2010 tarih ve 27642 sayılı Resmi Gazete)

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE DAMIZLIK OLMAYAN CANLI SIĞIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI.
(29.06.2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR’IN YÜYÜRLÜĞE KONULMASI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ 30.04.2010 TARİHLİ VE 3479 SAYILI YAZISI ÜZERİNE, 5488 SAYILI TARIM KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE, BAKANLAR KURULU’NCA 7/5/2010 TARİHİNDE KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
(29.06.2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU (KANUN NO: 5996 KABUL TARİHİ: 11.06.2010) (tıklayınız)
(13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete)

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ
(27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLA VE DİĞER HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE PROJESİ’NİN FİNANSMANI AMACIYLA ABD’DEN SAĞLANACAK HİBEYE İLİŞKİN ANLAŞMA (tıklayın)
(29.04.2010 tarih ve 27566 sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(10.04.2010 tarih ve 27548 sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazete)

BİYOGÜVENLİK KANUNU (GDO) (Detaylar için tıklayın)
(26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete)

İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR
(04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNLEİ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR
(02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI İLE ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
(26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(Detaylar için tıklayınız)
(25.02.2010 tarih ve 27504 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.02.2010 tarih ve 27495 sayılı Resmi Gazete)

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
(22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(20.01.2010 tarih ve 27468 sayılı Resmi Gazete)

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMEİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR
(29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete)

ÇEK KANUNU
(20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI İLE BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI.
(26.11.2009 tarih ve 27418 sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(20.11.2009 tarih ve 27412 sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASÜLYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
(19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
(14.11.2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(16.11.2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI, BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETİNDE SERTİFİKALI FİDAN/FİDE KULLANIMININ DESTEKLENMESİ VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
(11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete)

HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR KARAR
(11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete)

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
(10.11.2009 tarih ve 27402 sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(07.11.2009 tarih ve 27399 sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
(26.10.2009 tarih ve 27388 sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(17.10.2009 tarih ve 27379 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete)

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE (İHRACAT 96/31) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(01.09.2009 tarih ve 27336 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(06.08.2009 Tarihli 27311 sayılı resmi gazete)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(28.07.2009 Tarihli 27302 sayılı resmi gazete)

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK’ÜN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
(24.07.2009 Tarihli 27298 sayılı resmi gazete)

TÜRKİYE TARIM HAVZALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
(23.07.2009 Tarihli 27297 sayılı resmi gazete)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
(16.07.2009 Tarihli 27290 sayılı resmi gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(04.06.2009 Tarihli 27248 sayılı resmi gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/45)
(21.05.2009 tarihli ve 27234 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44)
(15.05.2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/41)
(08.05.2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/38)
(07.05.2009 tarihli ve 27221 sayılı Resmi Gazete)

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(06.05.2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/40) (Süt tozu üretiminin desteklenmesi)
(30.04.2009 tarihli ve 27215 sayılı Resmi Gazete)

BAKANLAR KURULU KARARI (Karar sayısı: 2009/14850)
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(03.04.2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ
(02.04.2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNA VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34)
(30.03.2009 tarihli ve 27185 sayılı Resmi Gazete)

HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ
(28.03.2009 tarihli ve 27183 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DAHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/35)
(27.03.2009 tarihli ve 27182 sayılı Resmi Gazete)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:2)
(24.03.2009 tarihli ve 27179 sayılı Resmi Gazete)

BAKANLAR KURULU KARARI (Karar sayısı: 2009/14804)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(22.03.2009 tarihli ve 27177 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI 2009/14756)
(14.03.2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(12.03.2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(11.03.2009 tarihli ve 27166 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/33)
(07.03.2009 tarihli ve 27162 sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA VETERİNER İLAÇLARI MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/23)
(16.02.2009 tarihli ve 27143 sayılı Resmi Gazete)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(12.02.2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN İTHALATINDA UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/27)
(11.02.2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmi Gazete)

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ
(10.02.2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmi Gazete)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/26)
(06.02.2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 2009/14595)
(04.02.2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmi Gazete)

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2009/1)
(30.01.2009 tarihli ve 27126 sayılı Resmi Gazete)

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN (KANUN NO: 5834 KABUL TARİHİ: 22.01.2009)
(28.01.2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmi Gazete)

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KANUN NO: 5833 KABUL TARİHİ 21.01.2009)
(28.01.2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLI AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:  2009/20)
(25.01.2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/19)
(25.01.2009 tarih ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

TÜTÜN ÜRETİMİNDEN VAZGEÇİP ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN DSTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/18)
(25.01.2009 tarih ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI VE SERTİFİKALI MEYVE/ASMA FİDANI/ÇİLEK FİDESİ İLE KAPAMA BAĞ/BAHÇE TESİSİ DESTEKLEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/17)
(25.01.2009 tarih ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/16)
(25.01.2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/15)
(25.01.2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(22.01.2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmi Gazete)

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2009/3)
(17.01.2009 tarihli ve 27113 sayılı Resmi Gazete)

YEMLERİN İTHALATINDA İSTENECEK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2008/72)
(15.01.2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR
(31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR
(31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2008/66) (18.12.2008 Tarihli ve 27084 Sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/68)
(17.12.2008 Tarihli ve 27083 Sayılı Resmi Gazete)

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
(14.11.2008 Tarihli 27054 sayılı resmi gazete)

TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE İÇİN ÇİFTÇİLERE 2009 YILINDA ALAN BAZLI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR
(14.11.2008 Tarihli 27054 sayılı resmi gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
(14.11.2008 Tarihli 27054 sayılı resmi gazete)

KANATLI HAYVAN ETİ VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(31.10.2008 Tarihli 27040 sayılı resmi gazete)

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(31.10.2008 Tarihli 27040 sayılı resmi gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(25.10.2008 Tarihli 27035 sayılı resmi gazete)

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ
(11.10.2008 Tarihli 27021 sayılı resmi gazete)

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DÜZELTME
(25.09.2008 Tarihli 27008 sayılı resmi gazete)

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(24.09.2008 Tarihli 27007 sayılı resmi gazete)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(24.09.2008 Tarihli 27007 sayılı resmi gazete)

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(23.09.2008 Tarihli 27006 sayılı resmi gazete)

HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLERDE MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ.
(21.08.2008 tarihli 26974 sayılı resmi gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(13.06.2008 Tarihli 26905 sayılı resmi gazete)

KOMBİNA VEYA MEZBAHALARDA ÇALIŞACAK AKREDİTE VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
(11.06.2008 Tarihli 26904 sayılı resmi gazete)

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(11.06.2008 Tarihli 26903 sayılı resmi gazete)

YEMLERİN İTHALATINDA İSTENECEK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ
(06.06.2008 Tarihli 26898 sayılı resmi gazete)

İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
(26.05.2008 Tarihli 26887 sayılı resmi gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (tıklayın)
(24.05.2008 Tarihli 26885 sayılı resmi gazete)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
(11.05.2008 Tarihli 26873 sayılı resmi gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(02.05.2008 Tarihli 26864 sayılı resmi gazete)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
(26.04.2008 Tarihli 26858 sayılı resmi gazete)

SIĞIR TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ
(09.11.1978 Tarihli 16458 sayılı resmi gazete)

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ 2007 UYGULAMASI BİRİM ÖDEME MİKTARLARINA İLİŞKİN KARAR
(16.04.2008 Tarihli 26849 sayılı resmi gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
(15.04.2008 Tarihli 26848 sayılı resmi gazete)

AVIAN INFLUENZA HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
(10.04.2008 Tarihli 26843 sayılı resmi gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(10.04.2008 Tarihli 26843 sayılı resmi gazete)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR
(10.04.2008 Tarihli 26843 sayılı resmi gazete)

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU İLE MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
(02.04.2008 tarihli 26835 sayılı resmi gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA VETERİNER İLAÇLARI MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO:2008/9)
(05.03.2008 Tarihli 26807 sayılı resmi gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (No: 2008/10)
(19.02.2008 Tarihli 26792 sayılı resmi gazete)

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO:2008/2)
(06.02.2008 Tarihli 29779 sayılı resmi gazete)

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(28.12.2007 Tarihli 26740 sayılı resmi gazete)

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(29.12.2007 26741 sayılı resmi gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(04.01.2008 Tarihli 26746 sayılı resmi gazete)