Sığırlarda görülen pembe göz hastalığının benzeri koyun ve keçilerde de görülür. Ancak; etkenleri farklıdır. Sığırlarda etken Moraxella bovis iken, koyun ve keçilerde etkenler Klamidya (Chlamydophila = Chlamydia) ve Mycoplasma’dır.

Pink Eye (Pembe Göz), OİK (Ovine Infectious Keratoconjunctivitis) ya da Contagious Ophthalmia olarak bilinen bu hastalıkta hayvanların gözleri bulutlanır. Göz kapakları şişer, ağrılıdır. Aşırı gözyaşı akıntısı vardır. Gözdeki damarlaşmanın artması ile göz pembe görünür. Gözde ülserler oluşur. Hayvanlar zayıflar.

Mikroorganizmaların yayılması ve hastalık oluşturması sineklerle, toz ve aşırı rüzgâr ile olur. Hayvanlar arasında bulaşmanın yemlik önündeki yem yeme esnasında arttığı bilinmektedir. Kalabalık ağıllar, havalandırmadaki sorunlar bulaşmayı hızlandırır.

Hastalık bazen 2-3 haftada kendiliğinden düzelebileceği gibi, bazen de şiddetlenerek uzun bir zamana yayılabilir. Genellikle ölüm söz konusu değildir. Uzamış vakalarda körlüğe bağlı yem bulamama ve aç kalma ile ilgili ölümler ile nadiren karşılaşılır.

Hastalığın tedavisi vardır. Tedavi çoğunlukla oksitetrasiklin etken maddeli antibiyotiklerle yapılır.

Antibiyotikler göz merhemi veya enjeksiyonluk çözelti olarak kullanılır. Sadece bir tek uygulama yeterli olmaz, 3-4 günlük bir tedavi süresi gerekir. Tylosin etken maddeli antibiyotikler ile meme içi kullanılan merhemler de tedavide yer alabilir.

Koruma:

Hastalığın aşısı yoktur. Koyun ve keçiler kuru, temiz bir ortamda bulundurulmalıdır. Tedavi sonrası hastalığı atlatanlarda bir bağışıklık söz konusu değildir.

Tekrar hastalanabilirler. Kalabalık, sıkışık ağıllardan kaçınmak, rüzgâra karşı önlem almak gerekir. Sinek ve tozun hastalık etkenlerini taşıdığı unutulmamalıdır.

Hastalık gözlerde bulutlanma ve körlük ile seyreden diğer hastalıklarla, örneğin; Listeriosis ve Closantel’in aşırı dozu ile oluşmuş sorunlarla karıştırılmamalı, diğer belirtiler ile birlikte değerlendirilmelidir.