Karın içindeki organları çepeçevre saran zara “periton” adı veriliyor.  Bu zarın iltihabına ise “peritonitis” deniliyor. 

Peritonitis’in en çok karşımıza çıkan sebepleri iç organların birinde delinme, yırtılma ya da uzun süren aşırı derecede şiddetli iltihapların (yangıların) karın zarına da yayılmasıdır.

Büyükbaş …

Örnek besi yemi formülleri;

Çiftlik hayvanları sektöründe çalışan, çaba gösteren, üretim yapan dostlarımız bana çok sayıda soru yöneltirler.  Genellikle bu sorular başlarına gelmiş sorunların giderilmesi ile ilgilidir.  Başka bir deyimle benden tedavi önerileri isterler.  Tabii ki tedavi teşhis gerektirir.  Teşhis koyabilmek ise muayene gerektirir.  …

Klostridiumlar geniş bir mikroorganizma ailesidir.  Klostridium perfringens ise bu aileden çok tehlikeli bir bakteridir.  Gram pozitif ve anaerobik bir bakteri olan Clositridium perfringens bütün çiftlik hayvanlarında, insanlarda ve ev hayvanlarında (pet) şiddetli hastalıklara yol açar.

Yukarda bahsettiğm gibi anaerobiktir yani …

Kuru dönem kalsiyum canlıların en önemli mineralidir.

Esansiyel (majör) minerallerin başında gelir. Kalsiyumun büyük miktarı kemik ve dişlerde bulunur.  Sütçü sığırlarda sütle dışarı çıkar.  %4 yağlı 1 litre sütte 1.22 gram kalsiyum vardır . Kalsiyum süt dışında idrar ve dışkı …

Buzağıların beslenme ile ilgili sorunları annelerinin beslenmesiyle yakından ilgilidir. Gebe ineklerin buzağılara verdikleri ilk hediye ağız sütü (kolostrum)dür. Buzağıların aldığı ilk ve en önemli gıda da budur.

Özellikle kuru dönemde annelerin kötü beslemeleri, kuru dönemi stres altında geçirmeleri, …

Bu teknik bilgi aslında sadece buzağıların septisemisini değil kuzu ve oğlakların septisemilerini de kapsar.

Septisemi hastalık etkenlerinin kana karışarak vücudun geneline yayılması anlamına gelir.

“Eski yıllarda septisemi diye bir sorun vardı. Neyseki yıllar içerisinde aşı ve antiserumlar ile bu sorun

Uzun zamandan beri hayvan sahiplerine birçok “kuru”dan söz ediyorum. Kuru ve temiz, kuru sağım, kuru dönem. Bu konular sürü yönetiminde önemli yer tutuyor. Aynı zamanda tümü “koruyucu hekimlik” hizmeti. Adı geçen “kuru”lara uyarsak çok …