Yazılar

 

Koyun ve keçilerde Mycoplasma ovipneumoniae solunum yolu enfeksiyonlarında (pneumoni, akciğer enfeksiyonları, zatürre) çoğunlukla birincil (primer) etkendir. Tek başına pnömoniye yol açabileceği gibi, başka etkenlerle birlikte de olabilir. Koyun ve keçilerde (tabii, kuzu ve

Genel olarak metritis, bazen de endometritis dediğimiz rahim yangıları koyun ve keçilerde sorun olarak karşımıza çıkmakta, önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

Çoğunlukla hijyen eksikliği başlıca sebeptir. Rahim fırlaması (prolapsus uteri), güç doğum, yavrunun rahim içerisinde ölmesi ve mumyalaşması, …

 

Bana ülkemizin heryerinden çok sayıda soru gelir ve tümünü yanıtlarım.

Küçükbaş geviş getirenlerle yani koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarla ilgili soruları gözden geçirdim. Sorular çeşitli konularla ilgili olmakla birlikte, en çok sorulanları listeledim.

Yavru atma (düşük yapma, abortus

İneklerde, bazen de ilk doğumunu yapmış düvelerde sütlerin kanlı olduğu görülür. Kanlı sütün sebebi memedeki kılcal damarların çatlamasıdır.

Meme kılcal damarlarının çatlamasına memelerin aniden sütle dolarak gerilmesi, sağım makinesinin vakum ayarının yanlış olması, memeye isabet eden travmalar, ineklerin memelerinin sarkık …

 

Yeni doğmuş kuzu, oğlak ve buzağılarda sadece bir gerçek mide vardır. Abomasum, şirden veya şırdan adını verdiğimiz bu gerçek midenin ön kısmında ileriki günlerde ön mideler, yani rumen, retikulum ve omasum oluşur. İşkembe, börkenek ve kırkbayır dediğimiz ön mideler …

 

Süt sığırcılığında hayvanların yattığı yer büyük önem taşır. İnek altlıklarının sağlık, verim ve üreme yönünden etkileri tartışılmaz boyuttadır.

Altlık materyallerinin ineklere konfor sağlaması ve meme yangısı (mastitis) yönünden güvenli olması gerekir. Altlık olarak dünyada birçok materyal kullanılmaktadır. …

 

Hiçbir belirti göstermeden, müdahale etme şansı vermeden küçükbaş hayvanların ölümüne yol açan hastalıkları ve olayları sıralarsak; enterotoksemi (Clostridium perfringens tip D enfeksiyonu), Bradzot (Clostridium septicum enfeksiyonu) ilk 2 sırada yer alır. Ancak bu kadarla kalmaz. …

Koyunlarda “yün yolma, tüy çekme, yün yeme” diye bilinen sorun bazen yaygın bir hal alabiliyor. Bu durum, çoğunlukla, dişilerde ve kapalı barınaklarda gözleniyor.

Genel olarak koyunların sırt bölgesinde tüysüzlük ile göze çarpan tüy çekme başka belirtilerle de birlikte …

Kuru dönemde ineklere yapılan aşılar ile doğacak olan buzağıları koruyabiliriz. Buzağıların başlıca ölüm sebepleri ishal ve öksürüktür. İshale ayrıca eklem ve göbek yangıları da eşlik eder.

İshalden, septisemiden, eklem yangılarından uzak durmanın yolu doğuma 40 ve 20 gün kala 2 …

Koyunlarda şiddetli kansızlık ile seyreden, kenelerle bulaşan bir hastalıktır. Etkeni Anaplasma ovis’tir. Ülkemizde çoğunlukla Anaplasma ovis bulunduğu, ancak, bazen Anaplasma phagocytophilum’un da etkenler arasında olduğu bilinmektedir. Bulaşma çoğunlukla keneler ile olmaktadır. Rhipicephalus bursa başta olmak üzere, birçok kene ailesi bulaşmada …