İneklerde, bazen de ilk doğumunu yapmış düvelerde sütlerin kanlı olduğu görülür. Kanlı sütün sebebi memedeki kılcal damarların çatlamasıdır.

Meme kılcal damarlarının çatlamasına memelerin aniden sütle dolarak gerilmesi, sağım makinesinin vakum ayarının yanlış olması, memeye isabet eden travmalar, ineklerin memelerinin sarkık olması sebep olabilir.

Bunlar dışında eğer mastitis ile kanlı sütün ilişkisi varsa; diğer belirtilerle birlikte  görülür. Memede kızarıklık, sıcaklık, şişlik, ağrı gibi belirtiler ve sütün bozuk, pıhtılı bir hal alması kanlı sütün mastitis (meme iltihabı) ile birlikte olduğunu gösterir.

Leptospiroz hastalığında da memelerden kanlı süt gelebilir. Ama leptospirozun diğer belirtileri yani sarılık ve kan işeme de söz konusudur.

Tedavi uygulamaları asıl sebebe bağlı olarak değişir.

İneklerde genetik olarak sarkık meme olmamasına, meme bağlarının kuvvetli olmasını sağlayacak olan boğa spermaları kullanımına önem verilmelidir.

Böyle bir genetik seçim ile zaman içerisinde sürüdeki sarkık memeli ineklerden kurtulmak mümkündür.

İneklerin yattıkları yerlerin sert, düzensiz ve sıkışık olmamasına özen gösterilmelidir.