Yazılar

Süt sığırcılığında sürü yönetiminin iki temel kuralı vardır.  İyi kayıt, iyi gözlem.  Süt sığırcılığı işletmelerinde gözlenecek o kadar çok şey vardır ki, alt alta yazıldığında hayret verici derecede çok oldukları görülür.  Ancak; bunların zaten birçoğu gün içerisinde kendiliğinden yapılmakta olan …

Çiftlik hayvanları içerisinde çalı-çırpı yiyerek ete – süte çeviren tek tür olan keçiler ülkemizde daha çok kıl keçisi olarak bilinmektedir.  Gerçekten de keçi varlığımızın çok büyük bir kısmı kıl keçisidir.  Fakir adamın ineği, ormanın düşmanı gibi sıfatlarla tanıtılan keçi aslında …

İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız.…

Lindell Whitelock
Teknik Danışman
World Wire Sires

Lindell Whitelock, Türkiye’yi pek çok kez ziyaret etmiş olup ülkemizin çeşitli bölgelerinde sütçü sığırcılığı yapan çiftlikleri gözleme imkanı bulmuştur. Bu yazı, AgroExpo-İzmir Fuar’ında Türk çiftçileri ile yapmış olduğu görüşmelerden sonra hazırlanmıştır. En çok

Karaciğerin vücudun en önemli organlarından biri olduğu, şeker, yağ, yağ asitleri, protein ve vitamin metabolizmasındaki işlevlerinin yanısıra depolama, arındırma gibi görevleri olduğu bilinmektedir. Ancak; yapabileceğinden fazlası yüklendiğinde karaciğer dokuları bozulur, “karaciğer yetmezliği” problemi ortaya çıkar. Özellikle arındırma işlevinin yetersizliği ile

Süt sığırcılığı yapanlar arasında en kazançlı çıkacak olan kimler? Yanıtı belli. Her işte olduğu gibi, işini iyi yapanlar. Süt sığırcılığı işletmelerinde kazancın yolu, kendi elinde olan işleri iyi yapmaktan geçiyor. Aşağıda saydıklarımızın hepsi işletmenin kendi insiyatifinde olan işler olup, iyi

Hayvancılıkta, özellikle süt sığırcılığında iki anahtar kelimedir, Kuru ve Temiz. Kuru değilse, temiz değildir. İncelendiğinde görülecektir ki; “kuru ve temiz” süt sığırcılığında sağlığın, koruyucu hekimliğin, sürü yönetiminin başlıca unsurlarıdır. Bir söz vardır, “mikroplar yürümez, yüzer” diye, gerçekten çoğunluk mikroorganizmalar

Kaba yemin özellikle süt sığırcılığındaki önemi bilinmektedir. Ülkemizde henüz selüloz kavramı tam anlaşılamamış olmasına rağmen, bundan böyle kaba yem kalitesine değinmenin zamanı gelmiştir. Bir yandan süt sığırcılığında samanın kesinlikle kaba yem olmadığını anlatmaya çalışırken, diğer yandan yonca, silaj, çayır otu

Holsteın ırkı için boğaların kolay buzağılama ortalama değeri, Mayıs 2006 verilerine göre, % 7.9 olarak bildirilmiştir (Bkz. Holstein Birliği, Red Book, Sayfa 22).  Bu değere göre, % 7 değerinin altında olan her boğa, düveler için uygun olarak kabul edilebilir.  Beş …

NMC (Ulusal Mastitis Konseyi) tarafınan çıkarılan UDDER TOPICS dergisinin Eylül 2006 sayısında, Kanada’da uygulanan “mastitis’le mücadele yöntemlerinin” çiftliklerdeki uygulanma oranları yayınlandı. Bağlı ve serbest sistem barınakların tümü yönünden yapılan değerlendirmede yüzde (%) olarak oranlar şöyle;

Ön daldırma 54
Meme Kurulama