NMC (Ulusal Mastitis Konseyi) tarafınan çıkarılan UDDER TOPICS dergisinin Eylül 2006 sayısında, Kanada’da uygulanan “mastitis’le mücadele yöntemlerinin” çiftliklerdeki uygulanma oranları yayınlandı. Bağlı ve serbest sistem barınakların tümü yönünden yapılan değerlendirmede yüzde (%) olarak oranlar şöyle;

Ön daldırma 54
Meme Kurulama 84
Bir İneğe Bir Havlu 87
Sağımcıların Eldiven Takması 62
Son Daldırma 95
Klinik Mastitis Görülenlerin Ayrı Ya Da En Son Sağılması 59
Klinik Vakalardan Süt Örneği Alınması 16
Klinik Mastitis Vakalarını Antibiyotikle Tedavi Etme 80
Kuru Dönem İlacı Kullanma 73
Ayda Bir CMT (Kaliforniya Mastitis Testi) Kullanma 38
Hastalığı Geçirilemeyenlerin Sürüden Çıkartılması 60
Süt Sağım Ekipmanlarının En Az Yılda Bir Kontrolü 77
Çiftlikte İnek Kayıtlarının Bilgisayarda Tutulması 32
Klinik Mastitislerle İlgili Kayıt Tutulması 48
Memelerin Tüylerden Arındırılması 59

Ülkemizde ne yazık ki bu metotlardan birçoğu hiç uygulanmıyor. Uygulananların oranı da bilinmiyor. Kanada’daki araştırma, Kanadalı süt üreticisi çiftliklerin, sağım öncesi memelerin kurulanmasına ve son daldırmaya çok önem verdiklerini gösteriyor. Biz söylemeye ve yazmaya devam edelim. Dileğimiz, Ülkemizde de koruyucu hekimliğe verilen önemin artmasıdır.