Süt sığırcılığı yapanlar arasında en kazançlı çıkacak olan kimler? Yanıtı belli. Her işte olduğu gibi, işini iyi yapanlar. Süt sığırcılığı işletmelerinde kazancın yolu, kendi elinde olan işleri iyi yapmaktan geçiyor. Aşağıda saydıklarımızın hepsi işletmenin kendi insiyatifinde olan işler olup, iyi yapılması ya da yapılmamasından işletme birinci derecede sorumludur ve öncelikle etkilenir.

Süt Sığırcılığında Kimler Kazanacak? 
-Mastitisle mücadele ve uygun sağım yöntemlerini bilenler, öğrenenler ve uygulayanlar,
-Sürü hastalıkları olarak bilinen tüberküloz ve brusellozla mücadele konusunda duyarlı olanlar, arilik alan işletmeler,
-Buzağı ishalleriyle mücadeleyi bilen, ishalleri önleyenler,
-Buzağı süt ve döl kayıplarını önlemenin yolunu bilenler, yavru atma konusunda önlem alanlar,
-Süt kalitesini önemseyenler, düşük somatik hücre sayısı, düşük bakteri sayısı için önlem alanlar,
-Sütte antibiyotik kalıntılarına karşı dikkatli olanlar,
-Düvelerini iyi yetiştirip, iyi bakanlar, tam zamanında tohumlayanlar,
-Kızgınlık takibini ihmal etmeyenler,
Kuru dönem yemlemesini, dengeli rasyonu bilen, öğrenen ve uygulayanlar,
-İneklerin ihtiyaç duydukları dönemlerde onlara “profesyonel yardım” yapanlar,
-Genetik ıslahın önemini anlayanlar,
-Koruyucu hekimlik ve hastalıklarla mücadeleye önem verip, önlenebilir problemleri önlemek için gayret gösterenler,
-Metabolik hastalıklar, hipokalsemi, ketosis, asidoz gibi hastalıkların, özellikle gizli olanları konusunda, bilgili ve tedbirli olanlar,
-Sıcaklık stresiyle başetmeyi bilenler, ineklerini serinletenler, inek konforunun önemini bilenler,
-Stresi, stresle mücadeleyi bilerek, önlemeye çalışanlar,
-Sürü yönetimini öğrenenler ve her yönden uygulayanlar, yemlik okuma, vücut kondüsyon skoru gibi uygulamaları aksatmayanlar,
-Aşılama programlarını aksatmadan, takip edenler,
-Gündelik değil, operasyonel maliyet hesabıyla çalışanlar kazanacaklar, kazanmaya devam edeceklerdir.