Koyunlarda “yün yolma, tüy çekme, yün yeme” diye bilinen sorun bazen yaygın bir hal alabiliyor. Bu durum, çoğunlukla, dişilerde ve kapalı barınaklarda gözleniyor.

Genel olarak koyunların sırt bölgesinde tüysüzlük ile göze çarpan tüy çekme başka belirtilerle de birlikte karşımıza çıkabiliyor. Örneğin; iştahsızlık, sırtta kamburlaşma, zayıflama, gözlerde akıntı gibi.

Tüy çekmenin bağırsaklarda yün yumaklarına ve dolayısıyla tıkanmalara yol açabileceğini de aklımızdan çıkarmayalım.

Ayrıca sürü içerisinde birbirinden görerek yayılan kötü bir alışkanlık haline gelebilir.

Sebeplerin başında çinko ve bakır gibi izmineral eksiklikleri gelmektedir. Ayrıca kalabalık ve sıkışık barınakların, protein ve kaliteli selüloz eksikliklerinin bu soruna yatkınlık oluşturacağı bilinmektedir.

Koruyucu hekimlik yönünden; yemlere çinko ve bakır başta olmak üzere izminerallerin katılması, barınak koşullarının düzeltilmesi, koyunların önlerinde her zaman kaliteli kaba yem bulundurulması, kısaca sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir.