Süt sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Sütün değeri fiyatında satılamadığı ve yemlerin pahalı olduğu günlerde maliyetlerimizi kontrol altında tutmak için 8 önemli konuya mutlaka önem vermeliyiz. Bu konuları kontrol altında tutmazsak süt, döl ve buzağı kayıpları ile karşı karşıya kalırız ve zarar ederiz.

  1. Kaba yem kalitesi en önemli konudur. Kaba yem kalitesini biçim yani hasat zamanı belirler. Kartlaşmış yonca, kalitesiz silaj, bozuk silaj, küflü silaj zarar kapısıdır.
  2. Buzağı kayıplarını önlemek için yapılması gerekenleri eksiksiz, ihmal etmeden yapmamız şarttır. Başta göbek kordonu dezenfeksiyonu, antiserum uygulaması gibi.
  3. Doğum yapan inek 120 günden önce gebe bırakılmış olmalıdır. 120 günden sonra kesinlikle zarar söz konusudur.
  4. Buzağılama aralığı 405 günü geçmemelidir. Geçerse işletme zarardadır. Altındaki rakamlar kazanç, üstündeki rakamlar zarar anlamına gelir.
  5. Mastitisle mücadele için çaba gösterilmelidir. Doğru sağım tekniklerinin uygulanması şarttır. Görünen ve gizli mastitis süt işletmelerinin başta gelen zarar noktalarıdır.
  6. Bazı yem hammaddelerinin, örneğin silaj, posa gibi su içeren yemlerin ve toplam karma yemin kuru maddelerini bilmemiz gerekir. Yoksa inekler yeterince doymazlar ve onlardan gereken verimleri alamayız. Doymayan ineğin süt ve yavru verimi düşer.
  7. Çiftlikte çalışanlar varsa, onların yönetimindeki aksaklıklar zarar kapısıdır. Yapılan hatalar kayıplarla sonuçlanır.
  8. İneklerin 4 gizli derdi vardır. Gizli ketosis, gizli mastitis, gizli hipokalsemi, gizli asidoz. Bunlar önlenemiyorsa zarar önlenemez. Kayıplar ve bunların arkasından gelecek olan hastalıklar işletmelerin zararına yol açar.

Değerli üretici dostlarım, gelin bu konuları ele alalım. Zarar etmeyelim.