Doğumu takip eden ilk 2 ay buzağı sağlığı yönünden çok kritiktir.

Bu dönemde hastalanan buzağılar, tedavi ile düzelseler bile, daha sonra genetiklerinden gelen verim özelliklerini tam olarak gösteremezler. Yetiştiriciler arasındaki yaygın deyimle ‘’kavruk’’ kalırlar.

Önemli olan korumak, yani buzağının hasta olmasını önlemektir.

Eğer buzağı ishal olursa, derhal, vakit kaybetmeden tedavi edilmelidir.

İshal tedavisinde çoğunlukla yapılan hatalar şunlardır;

  1. İshali erken yakalayamamak,
  2. Yeterince sıvı vermemek,
  3. Ağız yoluyla destek vermemek,
  4. ‘’İshal oldu’’ diyerek süt veya mama vermemek,
  5. Sadece antibiyotik ile tedavinin başarılı olacağını sanmak.

Değerli dostlarım,

Bu hataları yapmayalım. Buzağılarımızı kaybetmeyelim. Ağız yoluyla sıvı takviyeleri yapmayı ihmal etmeyelim.

Unutmayalım ki; sorun sindirim kanalındadır.