Ata Fen – Sürü Yönetimi şirketlerinin geleneksel aylık “Mutlu Günler” toplantısı 22 Kasım Cuma
günü şirket merkezinde gerçekleştirildi.

Mutlu günler toplantısında doğum tarihi Kasım ayında olan Halit
Mutlu, Serdar Yücel, Elçin Balım, Elif Arslan, Aziz Demir, Sündüz Utku, Gülnur
Gedikoğlu Çakır, Merve Pakkan, Ömer Can Hacıoğlu, Yüksel Özmen ve evlilik
yıldönümleri Kasım ayına denk gelen Adil Zungur, Gülnur Gedikoğlu Çakır, İhsan
Güvender ve çocukları Kasım ayında doğmuş olan Adil Zungur, Zikri Ölçen, Ayhan
Demir ve Ebru Bozak kutlandı.

Doğum günü Kasım ayında olan merkez personeli pastayı birlikte kestiler.