Değerli üretici dostlarım, bir arkadaşımız bana bu soruyu sordu. İnekte meme yangısı yani mastitis olduğunda hiçbir antibiyotik yapmadan önce bir tüp içine veya kaynatılmış bir şişeye hastalıklı süt alınır. Laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda hastalığa sebep olan mikroorganizmalar ve o mikroorganizmalara karşı en etkili antibiyotik tespit edilir.

Mastitis’te kullanılan en güçlü antibiyotik bu şekilde belli olur. Bu tahliller yapılırken vakit kazanmak için, süt numunesi alınıp gönderildikten sonra, herhangi bir antibiyotik kullanılabilir.

Değerli üretici dostlarım,

Mastitis tedavi edilecek bir hastalık değildir. Mastitis’ten ineklerimizi korumamız gerekir. Tedavi çaresizlikten yapılmaktadır ve her zaman iyi sonuç alınamaz. Mastitis’ten korunmak için ön daldırma, kurulama, sağım, sağım sonrası son daldırma şeklindeki sırayı eksiksiz yapmak, diğer bütün tavsiyeleri yerine getirmek şarttır.