Ülkemizde, özellikle son yıllarda gençler köyde kalmıyorlar. Şehirlere gitmek istiyorlar. Çiftçi çocukları babalarının işlerini yürütmek istemiyorlar. Kırsal kesimde yaşlı nüfus artıyor, genç nüfus azalıyor. Bu durum şehirlerde başka sosyal sorunlara yol açacak hale geliyor.

ABD’de 4H diye bilinen bir oluşum var. Bu oluşum 20. yüzyılın başlarında şekillenmiş. Özellikle çiftçi çocuklarının eğitimleri ve gelişimleri için kurulmuş bir topluluk.

Ohio eyaletinde 1902 yılında kurulan Domates Kulübü, Mısır Yetiştirme Kulübü gibi tarımsal kulüpler 4H topluluğunun nüvesini oluşturmuş.

1912 yılında 4 yapraklı yonca amblemi ortaya çıkmış. Her yaprağında bir H harfi var. 1924’te ise 4H topluluğunu ABD Tarım Bakanlığı (USDA) sahiplenmiş. Bugünlerde 6 milyon üyesi olan bir topluluk.

4H İngilizce okunuşu itibariyle ‘’Kaba Yem’’ (Forage) anlamına geliyor. 4 yapraklı yoncanın içindeki her bir H bir anlam taşıyor. Head, Hearth, Hands, Health.

Head (kafa) düşünme, karar verme, problem çözme, organizasyon yapabilme gibi konuların özeti.

Heart (Yürek, Kalp) anlayış, iletişim, başkalarının sorununu paylaşma, işbirliği, anlayış ve nezaketi sembolize ediyor.

Hands (Eller) beceri, yetenek, yardımlaşma, gönüllülük, iyi yaşam koşulları,

Health sağlıklı olma, stres yönetimi gibi konuları içine alıyor.

4 H topluluğu; ailesine, çevresine, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler yetişmesini hedefliyor.

ABD Tarım Bakanlığı, hem eyalette bulunan eyalet üniversiteleri ve bölgesel yayım servisleri işbirliği halinde 4 H ile ilgili faaliyetleri sürdürüyorlar. Eğitimler düzenleniyor. Yetenekleri ortaya çıkarma ve geliştirme, tarım, ev ekonomisi, iyi vatandaşlık, el becerilerini geliştirme, çevre koruma, robot bilimi, bilgisayar teknikleri, liderlik, zaman yönetimi, sosyal medya, yeni tarımsal teknolojiler gibi konular ele alınıyor.

Bu gençlerin kendi topluluklarında lider olabilecek şekilde yetiştirilmeleri hedefleniyor.

Okulda, okul sonrası zamanlarda, kamplarda, kulüplerde, tarlalarda, öğretici çevrelerde eğitim ile birlikte pratik yapabilme olanakları sağlanıyor.

4H topluluğuna 8-19 yaşları arasındaki çocuk ve gençler üye olabiliyorlar. Ama önceki yaşlarda, 5-7 yaş arasındaki çocuklar arasında da ‘’Tomurcuk’’ denen gruplar oluşturulmuş. Yetiştirmeye küçük yaşta başlıyorlar.

4H topluluğu ABD Tarım Bakanlığı ve lokal üniversiteler tarafından desteklense de, ayrıca bir bütçesi ve sponsorları var. Dünyaca bilinen büyük tarım şirketleri başlıca sponsorlar arasında yer alıyor.

Diğer yandan; 4H topluluğu gelir getirici faaliyetler, fuarlar, yarışmalar düzenliyor. Hediyelik eşya ve kitap satışı yapılıyor. Gönüllü destekçileri var. Bağış alıyor. Fonlar kuruyor.

Ülkemizde de bu örneğe benzer bir çalışma yapılması yararlı olabilir.

Tarım Bakanlığımızın ABD’deki 4H oluşumunu ayrıntılı bir şekilde incelemesi, yapısını, gelir kaynaklarını tek tek ele alarak, ülkemiz koşullarına uygunluğunu araştırarak benzeri bir topluluğu oluşturması gençlerin ve çiftçi çocuklarının şehirlere gitme hevesini engellemeye belki yardımcı olabilir.