Buzağıların başına dert olabilecek birçok hastalık var.

O yüzden tüm riskleri gözden geçirerek önlemlerini baştan almalıyız.

İnsan eliyle oluşan ve insanların doğru yaklaşımıyla düzeltilebilecek olan risklere bir göz atalım;

Göbek kordonunun dezenfekte edilmemesi,

Buzağı mamasının iyi karıştırılmaması, topaklaşması ya da her seferinde farklı yoğunlukta olması,

Biberon emziğinin ağzının aşırı açık olması,

Barınakta, kovalarda, biberonlarda kötü hijyen,

Kuru ve temiz kuralına uymamak, yani pis ve ıslak ortamlar,

Her türlü ani değişiklikler,

Aşılamaların ve antiserum kullanımının ihmal edilmesi,

Buzağılara mastitisli, antibiyotikli, görünüşü normal olmayan örneğin; kanlı süt verilmesi,

Kolostrumun (ağız sütünün) eksik verilmesi,

Kolostrumun kirli, mikrop yüklü olması,

Büyüklerle buzağıların aynı yerde barındırılması,

Kalabalık barınaklar, farklı grupların birbirine karıştırılması,

Annelerden başlayarak parazit mücadelesinde ihmaller,

Kirli ve ıslak altlıklar,

Yemlik ve sulukların dışkı ile kirlenmiş olması,

Soğuk süt veya soğuk buzağı maması içirilmesi,

Gözlem eksikliği,

Vitamin ve mineral eksikliği,

Aşırı soğuk veya aşırı sıcak stresi,

Kötü havalandırma.