Biyogüvenlik 1-Karantina 2-Giriş çıkış kontrolleri 3-Kemirici ve vektörlerle mücadele 4-Çevre çitleri 5-Yabani hayvanlar  

Koruyucu hekimlik neleri kapsar ? 1-Barınak 2-Besleme 3-Boğa Kullanımı 4-Aşılama

Solunum yolu enfeksiyonları – Aşılama (Viral Enfeksiyonlara Karşı Aşılar + Pastomix 3) – Stres faktörlerinin engellenmesi veya stresin kısa sürede giderilmesi (Trimic + EDDİFEN) – Uygun barınaklar-Havalandırma-Amonyak birikiminin önlenmesi

  • Mastitis Uygun sağım (Kuru Sağım =Susuz Sağım teknikleri) Temiz ve Kuru Teat Dip ( Ön ve Son daldırma) Aşılama – Otovaksin (Öz aşı) Yem Katkı Maddeleri (EDDİFEN)
  • Memelere “Kuru Dönem” ilacı.

  • Metritis (Rahim İltihapları)
  • – Temiz ve Kuru doğum boksu
  • – Hipokalseminin önlenmesi, Kuru dönemde Uygun rasyon (yonca ve silajı azaltılmış, kuru otları arttırılmış bir yem formülü), Yüksek dozlu D3 vitamini
  • – Enerji noksanlığının önlenmesi
  • – Doğuma gereksiz müdahaleden kaçınmak, müdahale gerekiyorsa temizlik kurallarına uymak, eldiven takmak.
  • – Doğumu takip eden 25. günden sonra prostaglandin F2 Alfa enjeksiyonu.

Sonun Atılamaması -Hipokalsemi ve enerji eksikliğinin önlenmesi – Yem katkıları (Se) – Kuru dönemde uygun besleme

Şap Hastalığı – Aşılama – Karantina – Temizlik ve dezenfeksiyon kuralları – Hayvan hareketleri kısıtlanmalı

Pyometra – Temizlik kuralları – Doğumu takip eden 25. günde  Prostaglandin F2alfa

Tırnak Yangıları (Ayak iltihapları) – Asidozun önlenmesi – Hipokalseminin önlenmesi (Uygun rasyon + Yüksek dozlu D3 vitamini) – Kaliteli kaba yem – Kuru ve temiz kuralı – Ayak banyoları – Yeme selenyum, çinko ve iyot katılması (EDDİ FEN)

Yabancı Cisim Batması (RPT) –  Mıknatıs yutturulması – Yemlerin, yemliklerin ya da ineklerin yem yedikleri yerlerin  kontrol edilmesi

Buzağı Septisemisi, Buzağıların göbek iltihapları ve eklem iltihapları – Doğuma 40 gün ve 20 gün kala 2 kez anneyi aşılama (K99 +C) – Doğar doğmaz buzağıya antiserum (Multisera)(Coli Sera / ColiSera +C) – Kuru ve Temiz Kuralı – Ayrı boks – Göbek kordonunun dezenfeksiyonu (2 saat arayla 2 kez) – Ağız sütünün tam ve erken olarak içirilmesi

Göz Enfeksiyonları – Sineklerle mücadelede ( Aşılama; Ancak; ülkemizde henüz aşısı yok.)

Ani Ölümler – Klostridium aşıları (Colimix – Polimix) – Haemophilus Somnus’a (Histophilus somni) karşı aşılama Ketosis – Kuru dönemdeki bakım ve besleme hatalarını yapmamak.

– Kaliteli  kaba yem

– Vücut kondüsyon skorunun takibi (İnekleri şişmanlatmamak) – Yeme doğum öncesi ve doğum sonrası katkılar

Asidosis

–Serbest ulaşımlı yemek sodası (Sodyum Bikarbonat)– Kaliteli kaba yem, uygun, dengeli rasyon – Kaba ve kesif yemlerin aşırı öğütülmemesi – Hipokalseminin önlenmesi (Uygun rasyon + Yüksek dozlu D3 vitamini) – Yemliğin sürekli dolu tutulması – Yem katkıları (Trimic) – Sıcaklık stresine karşı serinletme

Güç Doğum – Uygun boğa seçimi – Hipokalseminin önlenmesi (Kuru Dönemde Uygun Rasyon + Yüksek dozlu D3 vitamini) – Enerji eksikliğinin önlenmesi – Uygun genişlikte doğum boksu (En az 3,5  x  3,5 m) – Şişmanlatmayın / yağlandırmayın

Döl Tutmama – Kuru dönemde uygun besleme (yonca ve silaj miktarı azaltılmış, kuru otları arttırılmış yem formülü) – Hipokalsemi, asidoz ve enerji eksikliğinin önlenmesi – Sıcaklık stresinin önlenmesi – Kuru ve temiz kuralı – Yem katkıları (EDDİ Repro) – Kızgınlık kontrolü – Vücut Kondüsyonu Kontrolü – Kayıt tutulması – Viral hastalıklara karşı aşılamalar (IBR-BVD aşıları)

– Kuru dönemde (Kuru dönem yem katkısı) = Eddi Dry

Besi Danalarında Solunum Yolu Enfeksiyonları – Aşılama (Pastomix 3) + Viral hastalıklara karşı aşılama – Adaptasyonu kolaylaştıran yem katkı maddeleri (TRİMİC + EddiFen) – Kalabalık nakliyelerden kaçınmak – Hayvan pazarları yerine doğrudan çiftlikten dana almak.

Besi Danalarında Ayak İltihapları

– Asidozun önlenmesi– Mümkün olduğunca Kuru ve Temiz – Açık serbest sistem besi yerlerinde tepecikler oluşturulması – Ayakların dayanıklılığını arttıran yem katkı maddeleri (Eddi Fen + Trimic)

Besi Danalarında Yaralanmalar – Besi yerine alınan danaların arasına yeni dana katmamak – Atlamanın önlenmesi – Yemlik mesafesinin yeterli olması – Besi yerine yabancı insanların girmesini mümkün olduğunca engellemek