İnekler yemlerini hızlı ve dikkatsizce yerler. Sonra bir kenara çekilip, geviş getirirler.

Bu esnada yabancı cisimleri de yutabilirler. Bunlar tel, çivi, iğne, saç tokası vb. sert-batıcı cisimler, ya da çuval, naylon poşet, ip, urgan, hortum gibi yumuşak cisimler olabilir.

Sürü yönetiminin temel ilkelerinden biri olan ‘’iyi gözlem’’ ilkesi bu konuda büyük önem taşır. Mademki inekler dikkatsiz, o zaman biz dikkatli olacağız.

Sert ve batıcı yabancı cisimlerden korunmak için 12 ayını dolduranlara mıknatıs yutturulması şarttır.

Yumuşak yabancı cisimler ise tıkanmalara yol açtığından, yaratacağı sonuçlar daha da tehlikelidir. O yüzden batmayan fakat tıkayan yumuşak yabancı cisimler yönünden dikkatli olmak gerekir.

Unutmayalım ki; ihmal kötü sonuçlar doğurur.