Yazılar

Ergotizm hayvanların hastalıklı bitki yemesi sonucunda meydana gelen birtakım bozukluklardır.

Ergotizmin Türkçe karşılığı “çavdar mahmuzu zehirlenmesi” dir.

Hastalığın isminin “çavdar mahmuzu”  olması ilk teşhisin çavdar bitkisinde (Secale cereale) konulmuş olmasındandır. Bitkisel hastalık sadece çavdarda değil tüm hububatlarda …

 

Süt kesen koyun ve keçilerde süt veriminin aniden azalması veya tamamen kesilmesi ile ortaya çıkan agalaksi (agalaksiya) hastalığına yetiştiricilerin verdiği isimdir. Zaten orijinal isim de “sütsüzlük” anlamına gelir.

Agalaksiya sadece süt kesilmesi ile kalmayan, son derece tehlikeli …

 

Sığırların derilerinde kanamalı noktacıklar veya kanamalı kabarcıklar ile ortaya çıkan, sineklerin hayvandan hayvana bulaştırdığı paraziter bir hastalıktır. Hastalığın etkeni Parafilaria bovicola adı verilen bir yuvarlak kurt (nematod)tur. Etkeni dolayısıyla hastalık Parafilariosis olarak bilinir.

Parazitin erişkin formu deri …

Sığırlarda ve özellikle de yeni doğum yapmış ineklerde bazen kanlı dışkı ile seyreden hastalıklar söz konusu olabilir.

Kanlı dışkı; içinde kan pıhtıları görülen ishaller veya katran renginde dışkı şeklinde göze çarpar.

İneklerde doğumu takip eden günlerde daha çok görülme sebebi …

Ülkelere göre;

RESMİ süt verim ortalamaları.

ABD Jersey                     9407 kg süt                %4,8 yağ                  %3,6 protein

ABD Holstein                  11.924 kg süt             %3,8 yağ                   %3,13 protein

ABD Brown Swiss          10.313 kg süt             %4 yağ                       %3,35 protein

İtalya Simmental           7146 kg süt                 %3,91 …

 

Jersey ırkı inekler dünyada cüsselerine göre en fazla süt veren hayvanlardır. Ayrıca süt yağı, süt proteini, sütteki yağsız kuru madde oranı diğer ırklara göre gayet yüksektir. Süt kalsiyumu da yine aynı şekilde yüksek olup, süt kazeini yapı ve miktar …

 

Artıkların çiftlik hayvanlarına verilerek yem olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Tarla artıkları, manav, market artıkları, gıda sanayii artıkları, unlu mamuller ve fırın artıkları, konservecilik ve meyve suyu sanayii artıkları çiftlik hayvanlarına verilebilir.

Çiftlik hayvanlarının yemeği reddetmediği herşey yem olabilir.

Biracılık artıkları, …

 

İşkembe asidozu çiftliklerin yaygın ve yüksek maliyetli bir sorunudur.

Özet olarak geviş getiren hayvanların yüksek nişasta ve düşük selüloz (lif) aldıkları zaman ortaya çıkan bir durumdur.

Bilim insanları bu durumu “oligofruktoz fazlalığı” olarak açıklıyorlar. Sonuçta …

 

İneklerde ve besi danalarında döş ödemi, sıklıkla görülmese de, bazen yetiştiricilerin karşısına çıkmaktadır.

Sorun gerdan ile ön ayaklar arasında (parasternal bölge) su toplanması ile belirgin bir hale gelir. Bu duruma yabancı literatürde brisket disease (brisket hastalığı) denilmektedir.…

 

Sütçü sığır işletmelerinin başlıca dertlerinden biri meme yangılarıdır (mastitis).

Çok sayıda mastitis etkeni olmakla birlikte, en önemli etkenlerin başında E.coli gelmektedir.

Bazı E.coli mastitisleri ani gelişen (akut) şekilde, şiddetli ve öldürücü olabilmektedir.

E.coli laktozu (…