Yazılar

Diğer adı “Yağlı Karaciğer Hastalığı” olan, tıbbi deyimle “hepatic lipidosis” olarak bilinen karaciğer yağlanması doğumu takiben enerji eksikliği çeken ineklerde görülen bir metabolik bozukluktur.

Karaciğer vücutta birçok fonksiyonun yanısıra “arındırma işlevi” de görür. Yapabileceğinden …

İneklerde karaciğer büyümesi çoğunlukla mezbahada karşımıza çıkar. Tabii ki karaciğer büyümesi sadece ineklerde değil, danalarda da ortaya çıkabilir. Hayvanlar canlıyken belirti gösterdiklerinde, şüphe duyulursa, bazı karaciğer enzimlerinin tahlil edilmesi ile teşhis edilse de çoğunlukla sorun kesimden sonra ortaya çıkmaktadır. Canlı …

 

İnekler vücut dilleriyle konuşurlar. İneklerin vücut dilinden anlamanın yolu onları dikkatle izlemektir. İzledikten sonra ise sıra gözlediklerimizin “tercümesi”ne gelir.

Yemlik önünde ikinci sıra yapan inek;

Açım, ama yemliğe yaklaşamıyorum, yemlik önünde yeterince yer yok”.

Ayakta …

 

İneklerde dört fonksiyonel meme ucunun dışında bazen fazladan küçük meme uçlarına da rasgeliyoruz. Benzer bir durum keçilerde de görülmektedir. Keçilerde 2 fonksiyonel meme ucunun genellikle arka tarafında fonksiyonel olmayan meme uçları göze çarpar.

Fazla meme ucu literatürde extra teat, …

 

İneğin ikiz yavru doğurması bir çeşit piyangodur. Tabii ki piyango kabul edilmesi için birtakım koşullar söz konusu. Öncelikle anne ve yavruların sağlıklı olması çok önemli. Eğer anne de yavrular da sağlıklı ise, diğer bir konuya göz atmak gerekir. Yavrular …

İle de France Paris’i de içine alan bölgenin adıdır. Ünlü Fransız koyun ırkı İle de France da bu bölgeden ismini almıştır. 1822-1830 yılları arasında Veteriner Fakültesi tarafından Ramboillet, Dishley Leicester ırkları üzerinde çalışılarak elde edilen Dishley Merino koyunu aynı zamanda …

İneklerde ishal bir belirtidir. Bu belirti bağırsak yangısı yani enteritis olaylarında ortaya çıkar. Ayrıca diğer belirtilerle birlikte görülür.

İneklerdeki ishalin bir tek sebebi yoktur.

İnekler bakteriyel ve viral enfeksiyonlardan, parazitlerden veya işkembe asidozundan dolayı ishal belirtisiyle karşımıza çıkarlar.

Olabilecek hastalıkları …

İneklerde bağırsak yangılarına genel olarak “enteritis” veya “enterit” adını veriyoruz. İshal bu sorunun başlıca belirtisidir.

İshal dışındaki belirtiler;

Ikınma, sancı (karın ağrısı), arka ayakları değiştirerek yere vurma, belin kamburlaştırılması, iştahsızlık, süt veriminde azalma, zayıflama …

 

Sütçü ineklerde ortaya çıkan viral bir hastalıktır. Etkeni Onkojenik (kanserojen) retrovirus (oncornavirus) olan Bovine Leukemia virüsüdür (BLV).

Hastalık çoğunlukla Leukosis olarak bilinir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ne yazık ki, ülkemizde de görülen …

Düvelerin veya ineklerin döl tutma konusunda sorun yaşamaları işletmelerin “döl kaybına” yol açar. Kovadaki 3 önemli delikten biri budur. Diğerleri, bilindiği gibi, yavru ve süt kayıplarıdır.

Döl kaybına yol açan bir tek sebep yoktur. Birçok sebep söz konusu …