İneklerde dört fonksiyonel meme ucunun dışında bazen fazladan küçük meme uçlarına da rasgeliyoruz. Benzer bir durum keçilerde de görülmektedir. Keçilerde 2 fonksiyonel meme ucunun genellikle arka tarafında fonksiyonel olmayan meme uçları göze çarpar.

Fazla meme ucu literatürde extra teat, supernumerary teats (SNT), latincede Hyperthelia ya da hypermastia olarak anılır.

Extra meme uçları çok çeşitli formlara sahip olurlar. Asıl memelerin arka tarafında, memeler arasında veya asıl memelere yapışık olarak ya da asılı durup sallanan halde fazlalıklar görebiliriz. Bazıları kör meme halinde olur, bazılarının asıl memelerle ortak olarak meme bezine bağlantıları olabilir.

Sağım esnasında sorun çıkarma, sağım makinelerinin takılması ve uyumu ile ilgili problemler, mastitise yatkınlık, mikrop yuvası olma gibi dertler çıkaracağı için fazla meme uçlarını operasyonla almak gerekir.

Bazıları asıl memenin dokusuna (meme bezine) bağlı olduğunda süt damlatacağı için mastitis yönünden sıklıkla başa dert çıkarırlar. Buzağıları emziren işletmelerde buzağının şaşırması, yanlış memeyi emmesi gibi problemler yaşanabilir.

Basit bir cerrahi müdahale ile fazla meme uçları makasla kesilip alınır. Operasyon yeri dikişle kapatılır.

Dişi danalarda en geç 8 aylıkken bu işlemin yapılması tavsiye edilir. Keçilerde ise 3-4 aylık olunca beklemeden fazla meme uçları alınmalıdır.

Eğer ihmal edilirse ileri yaşlarda bu işlemlerin yapılması gerekir. O zaman daha stresli bir cerrahi müdahale yapmak zorunda kalmamak için erken yaşlarda operasyon yapılması yerinde olur.

Fazla meme ucu kalıtsal (genetik, herediter) bir anormalliktir. Her ırkta görülebilir. Holstein ırkında %10 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Guernsey ırkında görülme sıklığının diğer ırklardan daha fazla olduğu saptanmıştır (Guernsey ırkı ülkemizde yoktur).

Bu anormalliğin genetik olması dolayısıyla, eğer genomik seleksiyon yapılırsa, fazla meme ucu olan yavrulara sebep olan ebeveynler devre dışı bırakılırsa gelecekte bu sorun azaltılmış olur.