İneklerde ishal bir belirtidir. Bu belirti bağırsak yangısı yani enteritis olaylarında ortaya çıkar. Ayrıca diğer belirtilerle birlikte görülür.

İneklerdeki ishalin bir tek sebebi yoktur.

İnekler bakteriyel ve viral enfeksiyonlardan, parazitlerden veya işkembe asidozundan dolayı ishal belirtisiyle karşımıza çıkarlar.

Olabilecek hastalıkları listeleyelim;

Salmonelloz, paratüberküloz gibi bakteriyel enfeksiyonlar, BVD (Bovine Viral Diarrhea), Coryza (Malignant Catarrhal fever) ve coronavirus gibi viral enfeksiyonlar, yuvarlak kurtlar yani solucan tipi kurtlar veya işkembe kelebekleri adı verilen Paramphistomum gibi parazitler ve küf toksinleri ishale yol açan etkenlerdir. Ayrıca işkembe asidozu (laktik asidosis) ineklerde görülen ishallerin başlıca sebebidir.

Görüldüğü gibi ineklerdeki ishal vakaları bir tek sebebe bağlı değildir. O yüzden inekler ishal olduğunda doğru teşhis konularak ona göre tedavi yapılmalıdır. Zaman kaybı ineğin zayıflamasına ve hatta ölümüne yol açabilir.

Doğru teşhis ve doğru tedavi için dışkı muayenesi, gerekli görülürse diğer laboratuvar muayeneleri yapılması şarttır.

Özellikle uzayıp giden ve yapılan tedavi denemeleriyle başarılı sonuç alınamamış ishaller kesinlikle ihmale gelmez.