Değerli üretici dostlarım,

İneklerde görülen gizli ve klinik mastitisler döl verimine olumsuz yönde etki ediyor. ABD-Wiskonsin Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada klinik mastitisin döl tutma oranında %11,3, gizli mastitisin ise %8,1 oranında azalmaya sebep olduğu ortaya konulmuştur.

Diğer yandan klinik mastitisin, şiddetine göre, yavru atmaya da sebep olduğu bilinmektedir.

Mastitisle ilgili olarak yapılacak her türlü önleyici çalışma, uygun sağım teknikleri, ön daldırma, son daldırma, aşılama, memeyi dayanıklı kılacak minerallerin yemlere katılması gibi önlemlerin aynı zamanda döl tutmama sorunlarına da önlem olacağını unutmayalım.