Değerli üretici dostlarım,

Sizlere Süt Sığırcılığında Koruyucu Hekimlik uygulamalarının neleri kapsadığından söz edeceğim.

Herkes koruyucu hekimliğin ‘’aşılama’’ olduğunu zanneder. Fakat koruyucu hekimliğin 4 önemli ayağı vardır. Bunlardan biri aşılamadır. Diğerleri uygun barınaklar, uygun yemleme programları ve uygun boğa sperması seçimidir.

Havalandırmasız, konforsuz, yanlış dizayn edilmiş barınaklar, hayvanların hasta olmalarına, verim düşüklüklerine sebep olurlar. Uygun yemleme programları uygulanmayan, dengesiz yemleme yapılan, yemleme yönetiminin bilinmediği, protein, enerji, vitamin – mineral eksikliği olan yemlerin verildiği, kaba yemlerin kalitesiz olduğu işletmelerde hastalıklarla daha sık karşılaşırız.

Gerekli dönemlerde gerekli desteklerin, takviyelerin hayvanlardan esirgenmediği işletmelerde hayvanlar daha sağlıklı olurlar.

Kolay doğum özelliği olan boğaların tohumlarının düvelerde kullanılması, zor doğum özelliği bilinen boğa tohumlarının ise düvelerde kullanılmaması çok önemli bir ‘’Koruyucu Hekimlik’’ ilkesidir.

Ayrıca doğru boğa sperması kullanımı ile sonraki nesillerde dayanıklı, sağlıklı, ayak, meme, kalça yapısı düzgün, uzun ömürlü inekler elde etmek mümkündür.

Barınak-yemleme-boğa sperması seçimi ve aşılama programlarının tümüyle ‘’Koruyucu Hekimliğin’’ birer parçası olduğunu bilelim.

Değerli üretici dostlarım;

Gerektiğinde bizler sizlere bu konularda yardımcı olabiliriz, yol gösterebilir, teknik bilgiler aktarabiliriz.