Her sektörde olabilir, ama hayvancılık sektöründe de sıkıştıkça mucizeler ararız. Gerçekten zorlukları çok olan bir iştir hayvancılık.

Tabii, en büyük sorun üretilenlerin ucuz, girdilerin pahalı olmasıdır. Zaman zaman süt ucuz, yem pahalı olur. Et olması gereken fiyata satılmaz. Süt/yem paritesi bozulur. Dar günlerde mucize arayışları daha da öne çıkar. Yem, ilaç, yem katkısı, ot vb. mucizeler sürekli önümüze çıkar. Birçok yerde olduğu gibi eğer yem parası süt parasından kesiliyorsa, bazen üreticilerin eline hiç para geçmez.

Kötü günleri kolay atlatmak, zor günlerde ayakta kalabilmek, iyi günlerde ise daha çok kazanç sağlayabilmek sadece ve sadece doğru ‘’sürü yönetimi’’ ile mümkündür. İşin aslı hayvancılıkta mucize sürü yönetimindedir. Elimizde olmayan sebeplerle sütün ucuzluğunu, yemin pahalılığını belki önleyemeyiz. Fakat sürümüzü doğru yönetmek bizim elimizdedir.

Sürü yönetimi iyi günde, kötü günde, her zaman bize yararlı olacak uygulamaların bir bütünüdür. Sürü yönetimi buzağı bakımı, uygun yemleme programları, uygun aşılama programları, mastitisle mücadele, doğru sağım tekniği, stresle baş etme, iyi kızgınlık takibi, lohusa takip programı ve eğer varsa işletmede çalışanların yönetimi gibi konuları kapsar.  

Sürü yönetimi barınak yapımından başlayan bir süreçtir. Özetle; doğru yapılmış bir barınakta, işleri aynı sırada, aynı şekilde ve şaşmaz bir düzen içinde yaparsak sürümüzü doğru yönetmiş oluruz.

Temel ilkelere inanırsak ve dikkat edersek, kuru ve temiz, iyi kayıt, iyi gözlem kurallarını tam olarak yerine getirirsek, stresin sebeplerini ve stresle baş edebilme yöntemlerini bilirsek işlerimiz yolunda gider.

Kısacası; hayvanlarımıza bilgi ve bilimin ışığında iyi bakar, ilgi gösterirsek başarılı oluruz. İşte mucize buradadır.