Bazen ineklerin de nefesi kokar. ‘’Açlıktan nefesi kokuyor’’ deyimi inekler için de geçerlidir. Bu durum asetonemi (Ketosis) hastalığında ortaya çıkıyor. İneğin nefesi sarımsak – aseton karışımı bir şekilde kokuyor. Sebebi çoğunlukla doğumdan sonraki enerji yetmezliği. İneklerde BVD-MD hastalığının inatçı şekli (PI) olan Kronik Suppuratif Pneumoni (Zatürre) hastalığında da ineğin nefesi kokar. Nefesin kokması (halitosis) ot, saman gibi kaba yemlerin küflü olması ile, mantar sporlarının tozlarla akciğere ulaşması sonucunda oluşan pneumonilerde (zatürre) de söz konusudur. Actinomyces bovis adı verilen mikroorganizmanın meydana getirdiği yumru çene (Domuzbaşı) hastalığında da nefes kokar. Nefesin kokması (Halitosis) Aspirasyon pneumonisinde gayet belirgindir. Yanlışlıkla, kazayla hayvanların akciğerine bir yabancı maddenin kaçması Aspirasyon pneumonisi’ne sebep olur ve nefes kokar. İneklerde nekrotik Laryngitis = nekrotik boğaz yangısı ve buzağılarda difteriye (nekrobasilloz) sebep olan Fusobacterium necrophorum enfeksiyonunda çok kötü bir nefes kokusu söz konusudur. Ayrıca ağız içindeki yaralar, diş sorunları, üst solunum yollarındaki tümörler (squamous cell carcinoma ve oropharyngeal tümörler), gırtlak bölgesindeki travmalar nefes kokusu (halitosis) ile karakterize olan sorunlardır. Görüldüğü gibi nefesin kokması önemli bir belirtidir. İneğin nefesinde tuhaf bir koku hissediliyorsa, bu duruma önem vermek ve yukarıda sayılan hastalıklar üzerinde durmak gerekir. Nefesi kokan inekte diğer belirtilere dikkat ederek ‘’ayırıcı tanı’ ’ya gitmek ve doğru tedavi şemasını oluşturmak yerinde olur. Halitosis (nefesin kokması) aslında bir sinyaldir ve bizim bu durumun arkasındaki gerçek sorunu bulmamız için bir uyarıdır.