Yazılar

Neospora caninum parazitik tek hücreli canlı (protozoa) olup, çiftlik hayvanlarında yavru atmaya sebep olan Neosporosis hastalığının etkenidir.

Neospora caninum köpekler ile geviş getirenler arasında ortak bir parazittir. Daha genel bir tanımla ‘’et yiyenlerin son konakçı, ot yiyenlerin ise ara konakçı …

Bazen ineklerin de nefesi kokar. ‘’Açlıktan nefesi kokuyor’’ deyimi inekler için de geçerlidir. Bu durum asetonemi (Ketosis) hastalığında ortaya çıkıyor. İneğin nefesi sarımsak – aseton karışımı bir şekilde kokuyor. Sebebi çoğunlukla doğumdan sonraki enerji yetmezliği. İneklerde BVD-MD hastalığının inatçı şekli…

Yıllardan beri elime geçen her türlü olanağı kullanarak doğru bilgileri hayvan sahiplerine anlatmaya çalışıyorum.  Gazete, dergi, TV, broşür, web sayfası, sosyal medya ve benzeri iletişim araçlarıyla yetiştiricilere ulaşmaya çalıştığım konularda ilerleme sağlayıp sağlayamadığımı şöyle bir gözden geçirdim.

Temiz havanın yem …

Bir  çiftlikte 150 baş  sağmal inekten  15  gün içinde  17  adedi  yavru atmış ,  kan tahlilinde  Neospora  Caninum teşhis  edilmiş.
Sorular; Kan tahlilinde hasta  çıkan inekleri  ne yapalım? Tekrar tohumlanabilir  mi? Sürüden  çıkarılsınlar mı?

Neospora tüm dünyada çok yaygındır.  Bazen …