Süt sığırcılığı ile ilgilenen üretici dostlarım,

Doğum felci yani (Süt Humması),

Ketosis,

Abomasum deplasmanı (yani mide dönmesi),

Metritis (yani Rahim yangısı),

Sonu atılamaması veya eşin düşmemesi,

Meme ödemi,

Mastitis,

Yem tüketiminde azalma veya iştahsızlık,

Güç doğum,

Yağlı Karaciğer Hastalığı,

Rahmin dışarı fırlaması yani Prolapsus Uteri,

Topallık

Saydıklarımın biri veya birkaçı ile karşılaştıysanız bu sorunların ineklerin Kuru Dönemleri ile ilgili olabileceklerini aklınızda tutun.

İneklerin en önemli dönemi kuruda oldukları günlerdir. Adı geçen 12 hastalığın ortaya çıkması istenmiyorsa Kuru dönem bakım ve beslenmesine dikkat edilmelidir.

Kuru dönemde silaj ve kuru yonca miktarını kısıtlayın veya hiç vermeyin. Bu günlerde yonca dışındaki otlardan ineklere bol bol ve yiyebildikleri kadar verin.

Kuru dönemde yapılması önerilen aşıları ihmal etmeyin. Kuru dönemin son haftasında inekleri doğuma, süt vermeye ve lohusalık günlerine hazırlayın.

Bu yöndeki bilgilerimizi ve önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.