Hayvancılık işletmelerinin sahipleri iyi bir rasyonun besleme konusunu halledeceğini düşünürler. Ancak konu ‘’yemleme yönetimi’’ olarak ele alınmadığı sürece rasyon doğru da olsa, besleme doğru değildir. Zaten rasyonun kâğıt üzerinde olduğu, doğrusunun hayvan tarafından tüketilen ve sindirilen yem olduğu artık birçok kimse tarafından öğrenilmiştir.

Ülkemizde halen rasyon konusunun halledildiği düşünülse de işler yolunda gitmemektedir. Çünkü olmayan, ama olması gereken ‘’yemleme yönetimi’’dir. Yemleme yönetiminde dikkat edilmesi şart olan kuralların hiçbirine dikkat edilmediği ortadadır. Hatta bunların dikkatle izlenmesi bir yana, doğru olanlar da bilinmiyor.

İneklerin önü çoğunlukla boş. Rasyonun doğru olması yetmez. İneğin günlük tüketmesi gereken miktarı tam olarak alması sağlanıyor mu? Sürü yönetimi kurallarından biri ‘’artmayınca yetmez’’ kuralıdır.

Boş yemlik yalayan bir inek günlük ihtiyacını alamamıştır. Bunun arkasından gelen diğer hata, ‘’yem seçme’’dir. Bu sorun o kadar yaygındır ki, ineklerin yem seçmesi doğal karşılanmaktadır. Yem seçen bir ineğin rasyonu her şeyiyle dengeli olsa ne fayda!

Yem seçme asidozu, asidoz ise topallık, döl tutmama, iştahsızlık, süt yağında ve süt miktarında azalmayı beraberinde getirecektir. Boş yemlik ve yem seçme süt sığırcılığı işletmelerinin başındaki en büyük iki derttir. Çünkü her gün inekler aynı hata ile karşılaşmaktadırlar.

Yemlerin dağıtılmadan önce çok ince kıyılması, taneli kısımların un haline getirilmesi, yemler içerisinde görünen ve görünmeyen küflü kısımların bulunması da yemleme yönetimi ile ilgili problemlerdir. Özellikle kaba yemlerin selüloz değerinin yok edilmesi işkembe sağlığını bozar. Günlük geviş getirme zamanını düşürür.

Yemleme yönetiminde en büyük yardımcımız ‘’partikül seperatörü’’ veya ‘’Pensilvanya eleği’’ adı verilen düzenektir. Diğeri ise dışkı muayenesi yapmaya yarayan kevgirdir. Bunları yurtdışında çokça kullanırlar. Ülkemizde kaç işletme böyle malzemeleri kullanıyor acaba?

Bize en doğru bilgiyi hayvanlar verirler. Onların dediğine kulak vermek şarttır. Bunu için de yine sürü yönetiminin temel ilkelerinden biri olan ‘’iyi gözlem’’ gerekmektedir.

Süt sığırcılığı işletmeleri eski ve hatalı uygulamalardan vazgeçmeli, sürü yönetimi ilkelerine uygun bir biçimde ‘’yemleme yönetimi’’ ne geçmelidirler.