Yaz aylarında sineklerle ineklere bulaştırılan meme yangısına ‘’yaz mastitisi’’ diyoruz.

En çok karşımıza çıkan etken ‘’Trueperella pyogenes’’tir. Benim ‘’irinden sorumlu bakteri’ adını taktığım bu bakteri irinli ve kötü kokulu bir meme yangısına, bazen de meme apselerine yol açar.

Yaz mastitisinden korunmak için en başta gelen önlem sineklerle mücadeledir. Diğer önlemler ise; sağımda ön daldırma, kurulama ve son daldırma işlemlerini eksiksiz ve doğru yapmaktır.

Yeni doğum yapmış ineklerle, diğer inek ve düvelerin aynı yerlerde yatması da bulaşma için iyi bir ortam sağladığından, bunun engellenmesi de yaz mastitisine karşı alınabilecek etkili bir yöntemdir. Çünkü Trueperella bakterisi çoğunlukla yeni doğum yapmış ineklerin rahimlerinden gelen akıntılarla etrafa yayılır.