1- ) Vücut kondisyonlarında önemli bir değişiklik var mı?

2- ) Buzağıların ağız sütünü tam olarak aldıklarından emin misiniz?

3- ) İneklerin önünde yem artıyor mu ? Artıyorsa ne kadar artıyor? Artan kısmın yem değeri var mı?

4- ) Buzağılama aralığı nedir?

5- ) Sürüde ortalama boş gün sayısı nedir? ( 120 günün altında olması hedeflenir )

6- ) Tank sütünde toplam bakteri sayısı kaçtır?

7- ) Tank sütünde somatik hücre sayısı kaçtır? ( 200.000 / ml’ nin altında olması hedeflenir )

8- ) Sürünün ortalama süt miktarı nedir?

9- ) Sürüde ortalama süt verme süresi nedir?

( SGS = Sağılan Gün Sayısı = DIM )

( SGG = Sağımda Geçen Günler )

( 180 günün altına olması hedeflemektedir )

10- ) Bir buzağı için kullanılan payet sayısı kaçtır?

11- ) Yıllık sürüden mecburi çıkarma oranı nedir ve sebepleri nelerdir?

12- ) Aylık klinik mastitis sayısı kaçtır?

13- ) Sürüdeki güç doğum, sonun atılamaması ve metritis oranları nedir?

14- ) Sürüde bulunan kurudaki ineklerin sayısı?

Sürüde bulunan sağmal ineklerin sayısı?

Sürüde bulunan buzağıların sayısı?