Doğumdan sonra ineklerin tekrar kızgınlık göstermemesi süt sığırcılığı işletmelerinde önemli bir sorundur. Bu durumun üç sebebi var;

  1. Enerji noksanlığı,
  2. Mineral, izmineral ve vitamin noksanlığı,
  3. Sarı Cisim (yani Korpus Luteum) Kisti

Sorunun arkasında kuru dönem bakım ve beslemesinde yapılan hatalar vardır.

Yapılması gerekenler:

Doğumdan önceki 1 hafta ile doğumdan sonraki 1 hafta ineklere özel takviyeler verilmesi şarttır. Tabii ki, bu süre 2 hafta olsa çok daha iyi olur. İnekler enerji, vitamin, mineral ve izmineraller, özellikle Bakır, Kobalt, Mangan, Fosfor yönünden desteklenmelidir.

Doğumu takip eden 25. günde, ne olursa olsun, mutlaka Prostaglandin F2 Alfa yapılmalıdır.