1. Enterotoksemi, Kara hastalık (Nekrotik hepatit), yanıkara ve diğer Klostridyum enfeksiyonları için karma aşılar uygulanır. İlk kez aşı olanlara rapelli olarak (tekrar) yapılır. Keçi, koyunlara 1 kez deri altı yolla 2 ml yapılması tavsiye edilir.
 2. Bruselloz Aşısı: Rev1 aşısı koç ve teke katımından önce 1 ml göze uygulanır. Koç ve teke katımından 1 ay önce önerilir.
 3. Ektima Aşısı: Doğumu takiben 10 gün içinde arka bacaktan, bütün iç kısma çizik şekilde uygulanır.
 4. Mastitis: Özellikle süt verimi yüksek kültür ırkı keçiler ve koyunlar mastitis etkenlerine karşı aşılanmalıdırlar.
 5. Koyun Keçi Vebası Aşısı(Küçük Geviş Getirenlerin Vebasına Karşı Aşılama): 1 ml kuyruk altından (deri altı) uygulanır.
 6. Agalaksi Aşısı: Koltuk altındaki tüysüz bölgeden 1 ml deri altı yolla yapılır. Gebeliğin son iki ayında uygulanmaz.
 7. Şap Aşısı: Deri altı uygulanır (1ml).
 8. Pseudetüberküloz Aşısı (Kazeöz Lenfadenitis = Çıban, Cırtlak, Çatlak, Apse Aşısı): Yılda bir uygulanır. İlk yapıldığında tekrarı vardır. Aşılama sistemli olarak sürdürülmeli, hastalar sağlamlardan ayrılmalıdır. Şu anda sadece otovaksin = öz aşı yapılabilir.
 9. Piyeten Aşısı: Yılda bir, rapelli olarak (tekrar) uygulanır. Kuru ve temiz barınaklar en iyi koruyucu yöntemdir. (Ülkemizde henüz ticari aşısı yoktur)
 10. Pasteurella Aşısı: İlk aşılama rapelli olarak (tekrarlanarak), yılda 1 kez uygulanır.
 11. Çiçek Aşısı: 6-12 haftalık sağlıklı kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 3 aylıktan büyüklere 0,5 ml deri altı yolla yapılır. Hastalık çıkmamış bölgelerde ve gebeliğin son 1,5 ayı içerisinde yapılması önerilmez.
 12. Keçi Ciğer Ağrısı: Kulak ucundan 0,2 ml deri altına uygulanır. Yılda bir kez yapılır. Gebeliğin son iki ayında yapılması önerilmez.

GENEL KURAL: Bütün Aşılar Prospektüsünde Yazdığı Şekilde Uygulanmalıdır.

Aşılama Dışındaki Uygulamalar:

 • Selenyum ve E vitamini kombinasyonları enjeksiyon olarak uygulanabileceği gibi yem katkı maddesi olarak da yemlere katılabilir.
 • Parazit mücadelesi yapılmalıdır. İç parazitler, Dış parazitler
 • Kuru döneme giren koyun ve keçilere meme içi olarak kuru dönem için hazırlanmış antibiyotikli preparatlar uygulanmalıdır.

Kuzular – Oğlaklar Ölmesin:

 1. Annelere doğuma 40 ve 20 gün kala 2 kez E. coli + Klostridyum perfringens C’ye karşı aşılama,
 2. EDDİ 7 yem katkısı, (İzmineraller=Mangan, Demir, Çinko, Bakır, Kobalt, Selenyum, İyot)
 3. Doğum olur olmaz göbek dezenfeksiyonu ve 2 saat sonra tekrar
 4. Doğan oğlak ve kuzulara derhal HAZIR ANTİSERUM.