Değerli üretici dostlarım,

Pika yem olmayan maddelerin yenmesidir. Bu sorunun ortaya çıkışında protein, mineral, vitamin eksiklikleri veya bunların kullanımına engel olan parazitler rol oynar. Pika yüzünden hayvanlar yabancı cisimler yutabilirler. Bu durum işkembe tıkanmasına veya bazı hastalıklara yol açabilir.

Pika denen bozukluk ortaya çıktıktan sonra yapılan mineral, vitamin protein takviyelerinin yararı kesin ve garantili değildir. Her besin maddesini baştan doğru ve dengeli bir şekilde vermek şarttır.

Sistemli parazit mücadelesi yapmanızı ve yemlere vitamin ve mineral katkılarını düzenli olarak katmanızı tavsiye ederim değerli dostlarım.