Yazılar

 

Bunlar iki tıbbi terim. Profilaksi (prophylaxis) önlem almak, koruyucu hekimlik anlamına gelen bir sözcük.

Polifarmasi (polypharmacy) ise fazla sayıda ilaç kullanma, çok ilaç kullanma anlamına geliyor.

Sahadan çokça bilgi alan bir veteriner hekim olarak profilakside …

 

Pancar posası şeker pancarından şeker elde edilirken çıkan yan üründür.

Ülkemizde şekerin şeker pancarından elde edilmesi yöntemi seçilmiş ve ilk şeker fabrikası 17.12.1926 tarihinde Uşak’ta işletmeye açılmıştır. Daha sonra Alpullu, Eskişehir, Turhal ve Adapazarı şeker fabrikaları ile birlikte 27 …

 

İneklerin gözleri yuvalarından dışarı doğru fırlamış ise bu duruma “exophtalmos” adı verilir. Eğer şiddetli bir darbe sonucunda göz yuvarlağı göz çukurunun tamamen dışına fırlamış ise buna da “proptosis” denilmektedir.

İneklerin bazıları ve özellikle Jersey ırkı …

Değerli üretici dostlarım,

Pika yem olmayan maddelerin yenmesidir. Bu sorunun ortaya çıkışında protein, mineral, vitamin eksiklikleri veya bunların kullanımına engel olan parazitler rol oynar. Pika yüzünden hayvanlar yabancı cisimler yutabilirler. Bu durum işkembe tıkanmasına veya bazı hastalıklara yol açabilir.

Pika …

PARATÜBERKÜLOZ (JOHNE’S DISEASE)

Susan Kerr, Washington Eyalet Üniversitesi Öğretim Görevlisi- Klickitat Country, Yayın Tarihi: 2011 Sonbahar, CiltNo: Cilt.VI No.4

Paratüberküloz (Johne?s Disease), ruminantlarda bulaşıcı, tedavisi olmayan ölümcül bir hastalıktır. Bir ülkedeki sütçü sürülerin % 68’inde ve etçi sürülerin % 8’inde …

BU İLGİNÇ SIĞIR IRKINI TANIYALIM

Piedmentosa (piedmontese) etçi sığır ırklarından biridir. Ana vatanı kuzey İtalya’da Alp dağlarıdır. Ancak ataları Pakistan kökenli sığırlardır. Diğer etçi sığır ırklarına göre inekleri daha sütlüdür. Yılda 2-2,5 ton civarında süt verirler. Hatta İtalya’nın bazı bölgelerinde
Alıntı yapılan kaynaklar:

1. Ruminantlarda Probiyotiklerin kullanımı ve Rumene etkileri, Devrim Sarıpınar, Nesrin Sulu, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi Volume 11 / Sayı 1 / 2005

2. Hayvan Besleme, Nihat Özen, Figen Kırkpınar, Mürsel Özdoğan, Mustafa Ertürk, Yaman Yurtman

Bitkilere yardım ederiz.  Zamanı geldiğinde çapalar, budar, gübreleriz.  Aynı duyarlılığı inekler için de göstermeliyiz.   İneklere belli zamanlarda, bilinçli olarak yardım etmeye“profesyonel yardım” diyebiliriz.  İneklerin bu tip yardımlara özellikle ihtiyaçları vardır.
İneklerin yardıma, desteğe gerek duydukları durumların başında “doğum” gelir.    

Pika, yiyecek olmayan maddelerin yenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Hayvanlarda ve özellikle bağırsak paraziti bulunan, dolayısıyla demir eksikliği bulunan çocuklarda görülen bir hastalık olarak bilinir.

Pika hastalığı adını Saksağan’dan alır. Saksağan bilindiği gibi kargagiller familyasından uzun kuyruklu bir kuş olup, …

Ketosis, diğer adıyla asetonemi ineklerde görülen ve çiftliklere çok pahalıya malolan bir hastalıktır. Doğum sonrası enerji eksikliği sebebiyle ortaya çıkan Ketosis sütün ve süt proteininin azalması, zayıflama, döl tutmama gibi ekonomik sorunları beraberinde getirir. Ancak; çok pahalıya mal olması sadece …