Escherichia coli çiftlik hayvanları için en tehlikeli mikroptur.

Sebep olduğu hastalıklar:

Buzağı, kuzu ve oğlaklarda Septisemi dolayısıyla ölümler, eklem yangıları, göbek yangıları,

Buzağılarda aşırı ıkınma ile belirgin bağırsak yangısı (Nekrotik Enteritis)

Tüm ishallerde birinci veya ikinci etken,

Buzağılarda Karın Şişmesi

Salyalı Kuzu Hastalığı (kuzuların sulu ağız hastalığı)

İneklerde mastitis (meme yangısı)

Buzağılarda kusma ve abomasitis (mide yangısı)

Büyükbaş hayvanlarda Kanlı Bağırsak Hastalığında eşlikçi

Koyunlarda Yavru Atmalarda,

Rahim yangılarında,

Apselerde,

İneklerde ani burun kanamalarında etkenler arasında yer alır.

Böbrek, beyin ve beyin zarı yangılarında eşlikçi mikroptur.

Escherichia coli enfeksiyonları tedavi edilseler bile, bu hastalıkları geçiren yavrular ileride, yetiştiricilerin deyimiyle ‘’kavruk’’ kalırlar.

Görüldüğü gibi Escherichia coli birçok hastalığın ve kayıpların sorumlusu olarak karşımıza çıkmakta, bizi zarara uğratmaktadır.

Aşı yaptırmak en doğru, en akılcı yöntemdir.