Besicilikle uğraşan değerli dostlarım,

Besi yaparken en yüksek canlı ağırlık artışını sağlamak için 4 temel koşul vardır.

  1. Sağlıklı dana (Öksürük, asidoz ve topallık görülmeyen danalar)
  2. Uygun yem (Her bakımdan dengeli, proteini, enerjisi, vitamini, minerali eksiksiz yem)
  3. Uygun ırk (Etçi ırklar ve özellikle etçi ırk melezleri)
  4. Uygun ortam (Kapalı, oksijensiz, sıkışık, kalabalık, amonyak birikimi olmayan bir ortam)

Bu 4 temel koşul tümüyle sağlanırsa besicilikte yüksek günlük canlı ağırlık ortalaması elde edilir.