İneklerin meme başlarında bazen pirinç tanesi gibi, karnabahar şeklinde veya yassı yuvarlak yapıda siğiller görülür.

Süt sağımını zorlaştıran, meme yangılarının görülme sıklığını arttıran, meme başında kanama, yara, sıyrık ve ülserlere yol açabilen bu siğillerin etkeni virustur.

Bovine Papillomavirus ailesinden 13 ayrı tipin sığırlarda papillom’a sebep olduğu, bunlar içerisinde Deltapapillomavirus ailesinden BPV1, Epsilonpapillomavirus ailesinden ise BPV5-8 tiplerinin çokça görüldüğü bilinmektedir.

Ancak, deltapapillomaviruslarda BPV 12-13, Epsilon papillomaviruslardan BPV 6-7-9-10 tiplerinin de sebep olduğu vakalar bildirilmiştir. Pirinç tanesi gibi olan siğilleri ise çoğunlukla epsilonpapillomavirus BPV tip 5’in yaptığı biliniyor.

İneklerin meme başı siğilleri gençlerde daha çok görülür. Özellikle 4 yaşın altındakilerde görülme sıklığı daha fazladır.

Papillomatosis bulaşıcıdır. Sağım ekipmanının memeye temas eden kısımları, eller, her türlü alet ve malzeme bulaşmada rol oynar. Sinekler de virusun naklinde etkindir. BPV 13 tip olup, bunlar içerisinde 9 ayrı tipin meme başlarında siğile sebep olduğu bilindiğinden, tedavide değişik yöntemler denenmekte, bazen birinden iyi sonuç alınan yöntem diğerinde aynı sonucu vermemektedir.

Tedavi için otohemoterapi, cryotherapy, fitotherapy, koterizasyon, otovaksin gibi yöntemler denenmektedir. Antiparaziter ilaçlardan Levamisole ve İvermektin de denenmiş, bazı vakalarda iyi sonuçlar alınmıştır.

İnsan hekimliğinde kullanılan siğil ilaçları da denenenlerin arasındadır. Cryotherapy (soğuk ile tedavi), cerrahi yöntemler, koterizasyon uygulamaları kuru dönemde yapılmalıdır.

Soğuk ile tedavide sıvı azot kullanılır. Fitotherapy uygulamalarında çeşitli bitkilerden elde edilen merhemler kullanılmaktadır. Saplı yapıdaki siğiller köklerinden ince bir iple boğulurlar ve bir süre sonra düşerler (Ligatür yöntemi).

En başarılı 2 yöntem; otovaksin (otogen aşı) ile otohemoterapi yöntemleridir. Otovaksin için siğillerden örnekler alınıp, konunun uzmanları tarafından aşı yapılır. Otohemoterapi için ise ineğin damarından (toplardamar = vena) alınan kan kas içine enjekte edilir. Böylece retikülo – endotelial sistemin uyarılması, makrofaj aktivitesinin güçlendirilmesi sağlanır.

Bu yöntemde 2 uygulama öne çıkmıştır. 20 ml. Vena kanı alınır. Kas içine verilir. Haftalık uygulamalar 3-6 hafta sürdürülür. Ya da 50 ml vena kanı alınır. Kas içine verilir. 10 gün sonra tekrarlanır. Bazen de kombine tedaviler tercih edilir.

Koruyucu Hekimlik:

En önemli konu formaldehit ile alet ve ekipmanın dezenfeksiyonudur. Meme daldırma solüsyonları, ellerin ve meme başlıklarının dezenfekte edilmesi, sinek mücadelesi hastalığın kontrol altına alınması için önerilen yöntemlerdir.

Papillomatosis bazen kendiliğinden iyileşebilir. Bazen de hayvanın yaşı büyüdükçe papillomların kendiliğinden düştüğü gözlenebilir.