Sütçü sığır işletmelerinde aşılama programlarına bölgesel olarak veteriner hekimler karar vermelidirler.

Ancak; genel bilgi bakımından, aşılamaların kuru dönemde yapılması en uygun olan yöntemdir.

Kuru dönemde E. coli ve Klostridyum aşıları, Pastörella aşıları ve IBR-BVD’ye karşı aşılar mutlaka yapılmalıdır.

Mastitis için aşı yapılması öngörülüyorsa yılda 2 kez, 6 ayda bir yapılmalıdır.

Parazit mücadeleleri de kuru dönemde yapılırsa çok iyi olur. Üretici dostlarımız, kuru dönemin gebeliğin ileri dönemi olması sebebiyle, bu dönemde aşı ve parazit ilacı yaptırma konusunda tedirgin oluyorlar. Fakat en uygun günler bugünlerdir.

İnaktif yani ölü aşılar aynı gün yapılabilir. İlk kez aşı olanlara, prospektüsünde yazılı olduğu gibi, rapelli yani tekrarlı aşı yapmak şarttır.

Bölgesel olarak sorun olduğu biliniyorsa ve bölgede daha önce Leptospiroz Hastalığı görülmüşse kuru dönemde Leptospiroz aşısı yapılması ihmal edilmemelidir.