Süt Sığırcılığı ile uğraşan değerli üretici dostlarım,

Silaj kullanın. Silaj ucuz olması ve yararlı olması bakımından çok önemli bir yemdir.

Silaj yapın ama doğru yapın.

Tüm kaba yemlerde olduğu gibi, silajda da kalitenin başlangıç noktası biçim zamanıdır. Doğru zamanda biçilmiş, hızla ve iyice bastırılmış, sıkıştırılarak havası dışarı atılmış, hazır olduktan sonra kullanılırken dikkat edilmiş silajlar daha yararlıdır.

Küflenmiş, bozulmuş silajlar ise zararlıdır.

Lütfen silaj kullanın. Fakat doğru silaj kullanın.

Küflü ve bozuk silajları ise kesinlikle kullanmayın.