Değerli dostlarım,

İnek doğum yaptıktan sonra 3 önemli görevimiz vardır.

  1. Yeni doğan yavruyu canlı tutmak,
  2. İneğin süt verimini en kısa sürede en yüksek seviyeye çıkararak, uzun süre yüksek seviyede kalmasını sağlamak,
  3. İneği tekrar gebe bırakmak.

Bunları gerçekleştirebilmek için kuru dönem bakım ve beslemesini doğru yapmak, gebeliğin son günleri ile doğumdan sonraki günlerde inekleri desteklemek şarttır.