Değerli dostlarım,

Bugünlerde Ketosis ile ilgili sorular çokça geliyor.

Ketosis, özet olarak, enerji yetmezliğinden kaynaklanan bir hastalıktır.

Ketosis kuru dönemde doğru beslenmeyen, şişmanlatılan, yağlandırılan ineklerin, doğumdan sonra hızla zayıflaması sonucunda ortaya çıkan metabolik bir sorundur. Ketosis’in arkasından çoğunlukla karaciğer yağlanması ve döl tutma sorunları da karşımıza çıkar.

Ketosis’in tedavisi vardır. Ancak; en doğrusu Ketosis’e yol açmayacak şekilde önlemler almaktır.

Kuru dönemde doğru bakım ve besleme yapmak, doğuma 1 hafta kala ve doğumu takip eden 1 hafta içerisinde ineğe özel destekler vermek alınabilecek olan başlıca önlemlerdir.