Sığır Yetiştiriciliği ile Uğraşan Değerli Dostlarım,

Lütfen Suni Tohumlamayı tercih edin. Lütfen tabii aşım yaptırmayın. Yani boğa kullanmayın.

Ülkemizin Amerika’dan / Avrupa’dan çok daha fazla Suni Tohumlama’ya ihtiyacı var. Irkın daha ileri götürülmesi, daha verimli ineklerimizin olması için zaten S.T. gerekli. Fakat; çok daha önemlisi boğanın bulaştırdığı hastalıklar.

Sperma ithalatında ve üretiminde toplam 17 hastalık yönünden çok sıkı kontrol ve tahliller var. Doğal aşımda kullanılan boğalar üzerinde hiçbir kontrol yok. Üstelik boğa koruyucu malzeme kullanmıyor.

Boğanın inekten ineğe bulaştırdığı hastalıklar içinde Tüberküloz, Bruselloz, IBR, BVD gibi hastalıklar da var. Tüberküloz ve Bruselloz yüzünden çok miktarda buzağı kaybediyoruz. Ayrıca bunlar Zoonotik hastalıklar. Yani insanlara bulaşıyor.

Bu hastalıklar yüzünden ineklerde döl tutmama sorunları da yaşanıyor.

Yetiştirici dostlarımızın Suni Tohumlama yaptırması, Tarım Bakanlığımızın da Suni Tohumlamayı özendirici destekler vermesiyle buzağı ve döl kayıplarımızı önleyebilir, hayvan sağlığını ve halk sağlığını koruyabiliriz.