Değerli üretici dostlarım,

Düzenli kızgınlık gösterdiği halde 3-4 tohumlama yapılmasına rağmen döl tutmayan ineklere ‘’dönek inek’’ diyoruz. Dönek inek sorunu sürü yönetimindeki hatalardan kaynaklanıyor.

Kızgınlık takibi, doğum sonrası lohusa takibi, besleme hataları, genetik sorunlar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, rahim yangıları (yani; metritis) ineklerin döl tutmamasına, tekrar boğa istemesine, dönmesine yol açıyor.

Özellikle kuru dönemde doğru besleme, vitamin mineral takviyeleri, aşılamalar, stresin önlenmesi ile bu sorunların üstesinden gelebiliriz.

Akrabalı yetiştirmeden, küflü yemlerden, kalabalık, sıkışık barınaklardan, nemli, ıslak, pis ortamlardan kaçınırsak ‘’dönek inek’’ sorunumuz azalır.

Sürüden mecburi çıkarma oranımız azalacağı gibi, buzağılama aralığımız da normale çekilmiş olur. Doğru uygulamalar için sizlere yardımcı olabiliriz.