Memeyi kurutan mikrop, aynı zamanda gizli mastitis sebebi olarak bilinen Stafilokokkus aureus’tur.

Bu mikrop meme başı derisine yerleşir ve sağım esnasında memenin içine girer. Gizli mastitise yol açar.

Gizli mastitis, durumun şiddetine göre, hergün %5 ile – %30 civarında süt çalar.

Gizli mastitis olup olmadığını anlamak için ya CMT testi yapılır ya da somatik hücre sayısına bakılır.

Bu durumda meme şiş, kızarık, ağrılı ve sıcak değildir. Sütte dışarıdan görülen bir bozukluk yoktur. O yüzden bu meme iltihabına “gizli mastitis” diyoruz.

Gizli mastitisle mücadele edebilmek için mutlaka son daldırma solüsyonunu tüm meme başını içine alacak şekilde kullanın. Yani meme başlarını sağım bitince tamamen son daldırma solüsyonuna batırın. Sadece meme deliğinin çevresini daldırıp bırakmayın.

Ayrıca mastitis aşısı yapılması, yemlere iyot, çinko, bakır, selenyum gibi izminerallerin katılması gizli mastitisle mücadele için önemli yararlar sağlayan yöntemlerdir.