Bir süt sığırcılığı işletmesinde aşağıdaki hastalık ve problemler sıklıkla görülüyorsa mutlaka besleme hataları söz konusudur.

Süt veriminde azalma, sütte yağ ve protein düşüklüğü, ketosis, topallık, rahim yangısı (metritis), abomasum deplasmanı (midenin yer değiştirmesi), doğum sonrası aşırı zayıflama, kızgınlık göstermeme, döl tutmama, sonun atılmaması (eşin düşmemesi).

Bu sorunların birkaçı bir arada da ortaya çıkabilir.

Adı geçen sorunların arkasında çoğunlukla kuru dönemdeki besleme hataları vardır.

Bu sorunlarla karşılaşan çiftliklerin kesinlikle besleme konusunda kendilerini gözden geçirmeleri, doğum öncesi, doğum sonrası destekleri ihmal etmemeleri şarttır.

Unutmayalım ki; doğum bir ineğin yaşayacağı en önemli stres faktörüdür.