Yazılar

Bazen doğumu beklenen bir buzağı, ne yazık ki; anormal bir şekilde doğuyor. Hayvan sahipleri büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Anormallikler (anomali) tüm vücutta olabildiği gibi ağızda da görülüyor.

Başlıca doğmasal (congenital) ağız anomalileri yarıklardır. Dilde, damakta, dudaklardaki yarıklar gerçekten çok …

Genellikle doğumu takip eden 7. günden sonra buzağılarda çimento rengi bir ishalle karşımıza çıkan Kripto hastalığının etkeni Kriptosporidium adı verilen bir protozoadır.

Hastalık çok hızlı yayılır ve öldürücüdür.

Tedavi denemelerinden bazen yarar sağlanabilir.

Asıl yapılması gereken hastalığın önlenmesidir. Kriptosporidium etkeni …

Tüberküloz

Paratüberküloz

Bruselloz

Löykoz

Camphylobacter fetus

Trichomonas fetus

Leptospirosis

Virus Etkenli Hastalıklar:

BVD-MD

Mavi Dil

IBR-IPV…

Botulism Klostridyum botulinum’un sebep olduğu, felçler ile seyreden öldürücü bir hastalıktır. Almanca literatürde ‘’Lamsiekte’’ olarak adlandırılır.

Hastalık aniden ortaya çıkar. İlk belirti arka ayakların tutmamasıdır. Felç durumu giderek başa doğru yayılır ve tüm vücudu içine alır.

Klostridyum botulinum’un toksinleri (zehir) …

İneklerin doğum yaptıktan sonra tekrar kızgınlık göstermemesi yetiştiricilerin en büyük sorunlarından biridir. Bu duruma ‘’anöstrus’’ adını veriyoruz.

Anöstrus boşta geçen gün sayısını ve buzağılama aralığını yükselten, özetle döl kaybına yol açan bir sorundur. Hatta bazı durumlarda ineğin zorunlu olarak sürüden …

Besi ‘’genç erkek sığırların büyüme dönemlerinde uygun yemlerle en kısa sürede ekonomik canlı ağırlıklarına ulaştırılmaları’’ olarak tanımlanıyor.

Kârlılık, tüm ticari işlerde olduğu gibi, ucuza almak ve olabilecek en iyi fiyata satabilmek ile mümkündür. Özet olarak; ‘’alırken’’ kazanılır. Bu işin ticari …

Bazen buzağılar, ne yazık ki; eklem bozuklukları ile doğuyor. Bu doğmasal anormalliğe (Kongenital Anomali) ‘’Arthrogryposis’’ diyoruz. Yeni doğmuş buzağılarda çeşitli Kongenital anomaliler ile karşılaşabiliriz. Bunlar içerisinde %24 oranıyla en çok karşılaşılan bozukluklar iskelet, kas sistemindekilerdir.

Çoğunlukla anormallikle doğmuş buzağılara yararımız …

ABD’de ünlü bir deyiş vardır. Bunu daha önce de yazmıştım. Tekrar yazıyorum. ‘’Buzağının ilk 2 günü yaşayıp yaşamayacağını, ilk 2 ayı ise iyi bir inek olup olmayacağını belirler.’’

İleride süt yapacak olan hücreler ilk 2 ayda oluşmaya başlıyor. Bilim insanlarının …

Buzağıların ishalden sonra gelen ikinci önemli sorunu öksürüktür. Öksürük aslında bir belirtidir. Hastalığa ‘’Enzootik pneumoni’’, ‘’ buzağı pneumonisi’’ adı verilmekte olup, bazı araştırmacılar tarafından ‘’buzağıların viral pneumonisi’’ de denilmektedir. Özetle hastalığa ‘’zatürre’’ veya ‘’buzağıların solunum yolu enfeksiyonu’’ diyebiliriz.

Hastalık birçok …