Çiftlik hayvanlarında hırıltılı solunum bazı hastalıkların belirtisidir. Çoğunlukla başka belirtilerle birlikte görülür. Ağzını açarak soluma, sık soluma, “karnını dövme” tabir edilen soluma güçlüğü diğer belirtiler arasında sayılabilir.

Hırıltılı solunum görüldüğünde akla gelebilecek olan hastalıklar şunlardır; Aktinobasilloz, aktinomikoz (yetiştiriciler arasında domuzbaşı adı verilen hastalık) ve solunum yolu enfeksiyonları.

Bunlar dışında solunum yolunu baskı altına alan, sıkıştıran ödem, tümör, apse gibi sorunlar da hırıltılı solunuma sebep olur.

Koyunlarda burun kurdu, buzağılarda difteri ve sığırlarda sinuzit varsa hırıltı duyarız.

Görüldüğü gibi hırıltılı solunum sadece bir tek sebepten ortaya çıkmaz. Gerçek sebebi bulmak ve ona göre tedavi yapmak gerekir.

Gerçek sebebi bulmak için yukarıda sayılan diğer belirtiler göz önüne alınmalı, öksürük, gözyaşı akıntısı, burun akıntısı olup olmadığı yakından izlenmeli, gerekirse laboratuvar tahlillerine başvurulmalıdır.

Koruyucu hekimlik:

Aşısı olan hastalıklar için aşılar kesinlikle ihmal edilmemeli, kapalı, sıkışık amonyak dolu barınaklardan kaçınılmalıdır.

Yemlere iyot katılmasının aktinomikoz, aktinobasilloz ve solunum yolu enfeksiyonları yönünden yararı olduğu unutulmamalıdır.

Düzenli parazit mücadelesi yapılmasına özen gösterilmelidir.